SRL

Kerro kaverille:

SRL OIKEUSTURVA- JA KURINPITORAPORTTI 2018

HUOM! Kaikki kentät ovat pakollisia. Mikäli kilpailusta ei ole raportoitavaa, tulee kilpailu- ja TPJ-tietojen jälkeen kohtiin laittaa esim. viiva (-) tai x.


KILPAILUN/TAPAHTUMAN TIEDOT

Järjestäjä :

Laji/t:

Paikka :

Pvm :

Taso :

TPJ tai muu raportin antaja (nimi ja asema jos muu kuin TPJ):

Puhelin

Sähköposti

KS I 2018 kohta 51.1.:
TPJ:n on kirjattava SRL:lle annettavaan kurinpitoraporttiin kaikki esitetyt vastalauseet ja kurinpitotoimet , niiden johdosta annetut päätökset ja rangaistukset , tehdyt itseoikaisut ja valitukset sekä kaikki muu oleellinen tieto .

1. 1. Vastalauseet, lyhyt muistilista
-onko vastalauseen esittäjä oikeutettu esittämään vastalausetta?
-onko vastalause esitetty ajoissa?
-onko vastalauseen aihe sallittu?
-onko vastalauselomake täytetty kaikilta kohdin ja esittäjän allekirjoittama?
-onko vastalausemaksu maksettu?

Vastaanotetut vastalauseet:
Kirjaa tähän vastalauseen esittäjän nimi ja liitä tämän raportin mukaan kyseisen vastalauselomakkeen toinen kappale päätöskohta täytettynä.

A. Vastalauseen esittäjä:

B. Vastalauseen esittäjä:

C. Vastalauseen esittäjä:

1. 2. Kurinpitotoimet, lyhyt muistilista
- onko kurinpitotoimen kohde SRL:n kurinpitosääntöjen sitoma? (KS I 2018 kohta 45.2.)
- onko kurinpitotoimen kohdetta kuultu ennen asian päättämistä?
-onko kurinpitotoimi annettu tiedoksi?
-on suositeltavaa antaa kaikki kurinpitopäätökset kirjallisina (Kurinpitotoimen tiedoksiantolomake).

Kurinpitotoimet:
Kirjaa tähän kurinpitotoimen kohteeksi joutuneen nimi ja liitä tämän raportin mukaan kyseinen lomake ”Päätös kurinpitotoimesta”.

A. Kurinpitotoimen kohde:

B. Kurinpitotoimen kohde:

C. Kurinpitotoimen kohde:

1. 3. Itseoikaisut
-kirjaa tarkkaan mitä päätöstä/tulosta/muuta asiaa on muutettu, miksi muutettu ja miten muutettu:

1.
4. Valitukset
-aina ei ole helppo erottaa onko kyseessä vastalause vai valitus. Vastalause koskee yleensä tilanteita, joissa vastalauseen esittäjä pyytää kiinnittämään huomion johonkin kilpailuun liittyvään seikkaan, joka ei ole oikein tai sääntöjenmukainen. Valitus sitä vastoin koskee jotakin jo tehtyä päätöstä. Pyydä valittajaa toimittamaan valituslomake SRL:n toimistoon (edelleen välitettäväksi kurinpitolautakunnalle) ja maksamaan valitusmaksun.

2. 5. Muu oleellinen tieto
-välitä edelleen Liiton toimistoon kaikki sellaiset seikat, jotka voivat jälkikäteen johtaa selvittelyihin, vaikka niistä ei olisi tehty mitään yllämainituista toimista.


Lomake palautetaan SRL:e viivytyksettä kilpailun päätyttyä (KS I, kohta 51.). Lomake voidaan täyttää koneella tai käsin, skannata ja lähettää sähköpostilla aki.ylanne@ratsastus.fi tai postitse SRL:n osoitteella:

Suomen Ratsastajainliitto ry, Aki Ylänne, Radiokatu 20, 00240 Helsinki

Mikäli vastalauseita / varoituksia / rangaistuksia /itseoikaisuja / muita päätöksiä tai huomioita ei ole, palautetaan raportti merkinnällä ”ei raportoitavaa”. Raporttiin kirjataan myös, jos TPJ esittää asian käsittelyä kurinpitolautakunnalle.