SRL

Kerro kaverille:

Aluetoiminta


Suomen Ratsastajainliiton toiminta on jakaantunut maantieteellisesti kahdeksalle alueelle. Näillä alueilla on omat jaostot, joiden tehtävänä on edustaa liittoa paikallistasolla ja hoitaa sille nimettyjä tehtäviä. Käytännössä aluejaostojen jäsenet, joita ovat jäsenseurat ja -tallit, valitsevat aluejaoston näitä tehtäviä hoitamaan.

Aluejaosto on liiton toimielin, joka toimii liiton edustajana paikallistasolla. Aluejaoston tehtävänä on ohjata toimintaa toimialueellaan liiton vuosisuunnitelman, strategian ja yleisten tavoitteiden mukaisesti. Aluejaostot järjestävät liiton paikallista toimintaa ja kehittävät seuratoiminnan sekä ratsastuksen toimintaedellytyksiä liiton kanssa yhdessä sovitun työnjaon rajoissa.

Alueet:
Etelä-Suomi
Häme
Itä-Suomi
Kaakkois-Suomi
Keski-Suomi
Lounais-Suomi
Pohjanmaa
Pohjois-SuomiTarkoituksen toteuttamiseksi aluejaosto:1. Laatii alueen toiminnalle vuosisuunnitelman ja talousarvion, jotka esitetään liiton hallitukselle vahvistettaviksi
2. Valmistelee alueen kokouksissa käsiteltävät asiat
3. Vastaa seura- ja tallitoiminnan kehittämisestä alueella
4. Järjestää koulutus- ja valmennustilaisuuksia
5. Vastaa alueen kilpailukalenterista aluetasolla yhteistyössä lajikomiteoiden kanssa
6. Tiedottaa liiton toiminnasta alueella
7. Tukee nuoriso- ja harrastetoimintaa
8. Edistää hevosen hyvinvointia ja hevostaitoja alueella

Aluetoiminnan ohjesääntö