SRL

Kerro kaverille:

Valmennus

Aluevalmentajat kaudella 2017-2018
Teppo Hakala, estevalmennus
Teppo Hakala, kenttävalmennus
Anu Korppoo, kouluvalmennus

Alueellisella liittovalmennuksella on tarkoitus nostaa ratsukoita kansalliselle tasolle. Se on lisänä kotivalmennukselle. Alueellisen liittovalmennuksen kautta on mahdollisuus päästä maajoukkuevalmennukseen.

Hakemalla sitoutuu samalla osallistumaan valmennukseen. Valmennuksesta voi olla pois ainoastaan lääkärin- tai eläinlääkärintodistuksella.

-----
Aki Ylänne, urheilujohtaja , Helsinki 6.7.2011

Alue- ja liittovalmennuksen tavoitteet

Liiton valmennusjärjestelmästä, valintaperusteista ja toiminnan toteutuksesta tulee etenkin vuodenvaihteessa useita kyselyitä. Yritän tällä artikkelilla vastata yleisimmin esitettyihin kysymyksiin ja selvittää valmennustoiminnan periaatteita.

Suomen Ratsastajainliitto nimeää vuosittain maajoukkuevalmennusryhmät ja tekee valmentajasopimukset sekä vastaa liiton valmennusleirien organisoinnista. Näihin valmennusryhmiin nimetään eri lajeista ja ikäryhmistä ratsukot, joilla katsotaan olevan mahdollisuuksia menestyä kansainvälisissä kilpailuissa. Lajiliiton menestymistä muihin lajeihin verrattuna mitataan kansainvälisten tulosten perusteella.

Voidakseen tuottaa ratsukoita / valjakoita / vikeltäjiä kansainväliselle tasolle on lajiliitolla oltava valmennusjärjestelmä, joka antaa edellytykset kyseiselle menestymiselle.

Ensimmäinen tavoite on riittävän suuren harrastajamäärän saaminen lajin piiriin. Mitä suurempi harrastajajoukko, sen todennäköisempää on myös huippu-urheilijoiden löytyminen. Lajin pitää tarjota kaikille harrastajatasoille mielekäs harrastusvaihtoehto sekä kilpailujärjestelmä, joka systemaattisesti kehittää kilpaurheilusta kiinnostuneita ratsastajia eteenpäin. Lajin perusopetus ratsastuskouluissa luo toiminnan edellytykset.

Ensi askeleet valmennuksessa tapahtuu omalla tallilla ratsastuskoulun tai seuran toimesta.

Liiton ja alueiden yhteistyöllä toteutetaan aluevalmennusjärjestelmää koulu-, kenttä- ja esteratsastuksessa sekä aluekohtaisesti myös mm. valjakkoajossa, vammaisratsastuksessa ja islanninhevosten askellajikilpailuvalmennuksessa.

Aluevalmennus on suunnattu ensisijaisesti poni- ja junioriratsukoille, mutta muitakin ratsukoita on aluevalmennukseen mahtunut mukaan.

Aluevalmennuksen tavoite on kaksijakoinen. Osittain se on suunnattu liiton valmennusryhmien ratsukoille alueellisesti matka- ym. kulujen pienentämiseksi sekä liittovalmennusta tukemaan. Osittain se on tarkoitettu aluetason ratsukoille taitotason kohottamiseksi.

Alueet järjestävät joka syksy katsastusleirin, jossa nimetään a) liiton katsastusleirille lähetettävät ratsukot (tämä lähinnä esteratsastuksessa) b) seuraavan vuoden aluevalmennusryhmiin nimettävät ratsukot (tämä kaikissa olympialajeissa).

Liiton katsastusleirille lähettämisen tasoedellytys on se, että valmentaja arvioi ratsukon olevan kahden seuraavan vuoden aikana ehdokas PM tasolle omassa ikäryhmässään ja nykytaso on n. poni/junioricup tasoa.

Liitto tukee aluevalmennuksen järjestämistä, järjestää aluevalmentajille valmentajakoulutusta sekä tukee liiton valmennusrenkaisiin nimettyjen ratsukoiden valmentautumiskuluja aluevalmennuksessa.

Aluevalmennusta järjestetään keskimäärin 6 kertaa vuodessa ja sen tarkoitus on tukea ja antaa ohjeita päivittäiseen kotivalmentautumiseen.

Liiton valmennukseen nimetään ratsukot katsastusleirin (syksyllä) ja edellisen kauden kansallisten ja kansainvälisten kilpailunäyttöjen perusteella.

Valmennusryhmiä muodostettaessa pyritään arvioimaan ratsukon menestymismahdollisuuksia alkavalla tai seuraavalla kaudella kansainvälisissä kilpailuissa omassa ikäryhmässään.

Valmennus suunnataan ensisijaisesti poniratsukoille, junioreille ja nuorille ratsastajille. Ns. kärkisenioreiden valmennus tapahtuu ainakin osittain henkilökohtaista valmentautumista taloudellisesti tukemalla. Tämä siksi, että valmentautuminen ja kilpaileminen suoritetaan useimmiten ulkomailla.

Maajoukkueet jaetaan A- ja B-renkaaseen lähinnä sen perusteella, mikä kansainvälinen tulosennuste on alkavalle kaudelle. A-renkaassa ovat ne, jotka ovat jo antaneet kansainvälisiä näyttöjä, B-renkaassa ne, jotka ovat vasta nousemassa ko. tasolle.

Edustustehtäviin nimetään ratsukot kilpailukohtaisesti. Maajoukkuevalmennukseen valinta tai sieltä puuttuminen ei vaikuta valintaan, vaan näytöt on annettava kunkin kilpailukautena erikseen esim. katsastuskilpailujen kautta.

Tällä eritasoisella valmennusryhmäjaolla ja liiton taloudellisella tuella pyritään luomaan urakehitykselle edellytykset ja varmistamaan paras mahdollinen menestyminen kullakin välitasolla ja päätavoitteissa. Järjestelmän ulkopuolelta tulee myös jatkuvasti oman valmennusohjelman toteuttamisen kautta menestyviä ratsukoita. Alue- ja liiton valmennus on parhaimmillaankin vain oman henkilökohtaisen valmentautumisen tukitoimenpide, joka motivoi ratsastajia jatkamaan systemaattista valmentautumista. Hyvä kotona suoritettu päivittäinen harjoittelu oman kotivalmentajan ohjeiden mukaan on kaiken tuloksellisuuden perusta. Alueiden ja liiton valmennustapahtumat toimivat sitten hyvinä tasomittareina kehitystä arvioitaessa.

Aki Ylänne, koulutus- ja valmennuspäällikkö


Oikeudet muutoksiin pidätetään.