SRL

Kerro kaverille:

Alueiden puheenjohtajisto


Alueiden yhteistyöelimenä ja ohjausryhmänä toimii alueiden puheenjohtajisto, jonka muodostavat aluejaostojen puheenjohtajat ja liiton hallituksen nimeämät edustajat. Puheenjohtajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jota kutsutaan aluetoiminnan puheenjohtajaksi. Puheenjohtajisto ohjaa ja koordinoi aluetoiminnan toteutusta liiton strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti tavoitteenaan hyvien käytäntöjen jakaminen.

Alueiden puheenjohtajisto valitsee keskuudestaan edustajat kansallisen urheilun johtoryhmään sekä seura- ja tallipalveluiden johtoryhmään. Alueiden puheenjohtajisto kokoontuu neljästä kuuteen (4-6) kertaa vuodessa. Alueiden puheenjohtajiston kokousmuistio lähetetään liiton hallitukselle. Alueiden puheenjohtajiston aloitteesta aluetoiminnan asiat ovat esillä liiton hallituksen kokousten esityslistalla. Puheenjohtajisto osallistuu liiton kevät- ja syyskokouksiin. Aluetoiminnan puheenjohtaja osallistuu liiton hallituksen suunnittelukokouksiin kaksi kertaa vuodessa (toukokuussa ja elokuussa).


Kokoonpano 2017

Pohjois-Suomi
Satu Myllykangas, aluetoiminnan puheenjohtaja
p. 040 540 1381
satu.myllykangas@rko.fi

Etelä-Suomi
Heikki Kela
p. 040 584 7403
kela@mpoli.fi


Häme
Marja Nuuttila
p. 050 323 6763
marja.nuuttila@phnet.fi

Itä-Suomi
Janne Lappi
p. 045 899 7638
janne.lappi@ratsastuskeskus.fi

Kaakkois-Suomi
Teija Mukala
p. 0400 403 882
teija.mukala@gmail.comKeski-Suomi
Ulla Kelonen
p. 050 456 0365
ulla.kelonen@avi.fi


Lounais-Suomi
Kirsi Siivonen
p. 044 342 4888
siivonen.kirsi@gmail.com

Pohjanmaa
Pirjo Tammela
p. 040 736 3293
pirjo.tammela@kurikka.fiNina Kaipio, toimiston edustaja, sihteeri