SRL

Kerro kaverille:

Hevosalan tutkimus

MTT ja Hevostietokeskus
Hevosalan tutkimusta tekevät Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus sekä Hevostietokeskus.
MTT:n julkaisuja voi tilata painotuotteena netistä tai tulostaa suoraan, www.mtt.fi
Hevostietokeskuksen julkaisuja voi tilata painotuotteena netistä, www.hevostietokeskus.fi

Progradut ja väitöskirjat
Yliopistojen opinnäytteitä graduja, voi etsiä Helka-tietokannasta. Lapin yliopiston kirjasto on nimeltään Hilla. Vinkki! Tietokannoista voi valita myös muita yliopistoja kuin Helsingin.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt
Hevosalan ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä voi etsiä tietokannasta www.theseus.fi
Suora linkki https://publications.theseus.fi/handle/10024/1779 vie Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman tuoreimpiin töihin.