SRL

Kerro kaverille:

Hyvä hallintotapa


Suomen Ratsastajainliitto ry toteutti vuosina 2011–2013 Hyvä hallintotapa -projektin. Projektin tavoitteena oli määritellä Ratsastajainliiton hallintojärjestelmä, luoda selkeät ja yhteiset toimintamallit, edistää päätöksenteon oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta, selkiyttää työnjakoa sekä opastaa liiton toimintaan.

Hyvä hallintatapa -toimintaohje palvelee käytännönläheisenä käsikirjana niin vapaaehtoisia luottamushenkilöitä kuin palkattua henkilöstöä. Asiakirja kuvaa liiton eri toimijoiden työn- ja vastuunjaon periaatteita. Asiakirjassa esitetään keskeisten toimijoiden väliset hyvän työnjaon sekä vastuunjaon periaatteet yhdistyslain ja hyvien käytäntöjen valossa.

Hyvä hallintotapa -asiakirja on laadittu ensisijaisesti SRL:n sisäisen organisaation tarpeisiin, ja se jaetaan kaikille uusille luottamushenkilöille ja työntekijöille perehdytyspakettina.

Asiakirjaa on päivitetty muuttuvan organisaation ja toimintaympäristön mukaisesti vuonna 2016.

ORGANISAATION TOIMINTAOHJE

Päivitetty versio, syksy 2016

ALUETOIMINNAN OHJESÄÄNTÖ