SRL

Kerro kaverille:


Hevosen hyvinvointi -koulutuskiertue

Ihmisen ja hevosen hyvinvointia edistävä koulutuskokonaisuus


Ratsastajainliitto tekee yhteistyötä Tuire Kaimion, Minna Tallbergin, Mintti Rautioahon ja Anna Kilpeläisen kanssa hevosen hyvinvointiin liittyen. Ratsastajainliiton alueilla on toteutettu Hevosen hyvinvointi -koulutuskiertuetta, jonka tavoitteena on käydä kattavasti läpi hevosen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä päivittäistä toimintaa hevosen kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä hevosharrastajien ja -ammattilaisten tietoa ja taitoa korostaen yhteistyötä ja hyvää henkeä. Tarkoituksena on tuoda tietoon perustuva hevostaito jokaisen hevosharrastajan ulottuville ja innostaa oppimaan lisää. Kaiken pohjalla on hevosen hyvinvoinnin varmistaminen.


Kohderyhmänä:
Kaikki kiinnostuneet, harrastajista hevosenomistajiin, tulevat hevosenomistajat

Koulutuksen aiheina mm.:


- Hevonen lajina, sen aistit ja oppimiskyky
- Hevosen lajityypillinen käyttäytyminen ja sen vaikutus työskentelyyn
- Hevosen ilmeet, eleet ja niiden tulkitseminen
- Peloista eroon

Kuvassa kouluttajat Tuire Kaimio, Minna Tallberg, Anna Kilpeläinen ja Mintti Rautioaho.


Lisätietoa ja tutkimuksia hevosen hyvinvoinnista

Suomen Ratsastajainliiton Hippos-lehdessä on alkanut artikkelisarja hevosen hyvinvoinnista. Artikkeleissa käsiteltävät aiheet ovat osittain samoja kuin Hevosen hyvinvointi -luentokiertueella. Tästä liitteestä löytyy lisätietoa ja linkkejä tutkimuksiin, johon viitataan luennolla ja lehdessä.


Alueellinen koulutuskiertue, aikataulu ja paikkakunnat

Hevosen hyvinvointi -luento Kajaanissa
23.4.2017 Anna Kilpeläinen

Hevosen oppiminen -luento Turussa
8.10.2017 Tuire Kaimio