SRL

Kerro kaverille:


Hevosen hyvinvointi -koulutuskiertue

Ihmisen ja hevosen hyvinvointia edistävä koulutuskokonaisuus


Ratsastajainliitto tekee yhteistyötä Tuire Kaimion, Minna Tallbergin ja Anna Kilpeläisen kanssa hevosen hyvinvointiin liittyen. Ratsastajainliiton alueilla on toteutettu Hevosen hyvinvointi -koulutuskiertuetta, jonka tavoitteena on käydä kattavasti läpi hevosen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä päivittäistä toimintaa hevosen kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä hevosharrastajien ja -ammattilaisten tietoa ja taitoa korostaen yhteistyötä ja hyvää henkeä. Tarkoituksena on tuoda tietoon perustuva hevostaito jokaisen hevosharrastajan ulottuville ja innostaa oppimaan lisää. Kaiken pohjalla on hevosen hyvinvoinnin varmistaminen.


Kohderyhmänä:
Kaikki kiinnostuneet, harrastajista kilpailijoihin ja hevosenomistajiin, tulevat hevosenomistajat

Koulutuksen aiheina mm.:


- Hevonen lajina, sen aistit ja oppimiskyky
- Hevosen lajityypillinen käyttäytyminen ja sen vaikutus työskentelyyn
- Hevosen ilmeet, eleet ja niiden tulkitseminen
- Peloista eroon
- Kohti onnistunutta kilpailusuoritusta


Lisätietoa ja tutkimuksia hevosen hyvinvoinnista

Suomen Ratsastajainliiton Hippos-lehdessä on alkanut artikkelisarja hevosen hyvinvoinnista. Artikkeleissa käsiteltävät aiheet ovat osittain samoja kuin Hevosen hyvinvointi -luentokiertueella. Tästä liitteestä löytyy lisätietoa ja linkkejä tutkimuksiin, johon viitataan luennolla ja lehdessä.