SRL

Hevostaitokoulutuksen käytännön stepit:

1. Seura/talli voi pitää koulutuksen omassa toimintaympäristössään, mieluiten maneesissa.
2. Seura/talli sopii järjestelyistä ja ajankohdasta suoraan Karin kanssa.
3. Seura/talli järkkää puitteet (maneesin), Kari tuo tarvittavat kalustot (pyöröaitaus jne.) paikalle.
4. Seura/talli kerää rahat yleisöltä ja osallistujilta etukäteen ja huolehtii maksusta Karille. Seuran/tallin kustannukseksi jää myös mahdollinen maneesin vuokra.


Huom
. Seuran/tallin kannattaa kartoittaa SRL:n aluejaoston kiinnostusta olla mukana koulutuksen järjestelyissä. Aluejaosto tukee koulutusta mahdollisuuksien mukaan harraste- ja seuratuen muodossa. Lisätietoja omalta alueelta!


Koulutuksen hinnat on määritelty seuraavasti:
Yleisdemon hinta on hevosenomistajille on 90€ ja katsojille 20€. Demo kestää 4-6 tuntia. Yleisdemon jälkeen alkaa tasoharjoittelu, joka kestää n. 2 tuntia kerrallaan, ja harjoittelujaksoon otetaan 4-6 ratsukkoa. Tasoharjoittelun kertahinta on hevosenomistajille 70€ ja katsojille 20€. Yleisdemo ja tasoharjoittelu pidetään eri päivinä.


Yksityiset hevosenomistajat
Mikäli tiedossa ei ole seuraa/tallia, joka voisi toimia koulutuksen järjestäjänä, hevostaitokoulutukseen voi osallistua myös Karin omalla tilalla (Karkkila) tai paikallisessa hevosalan oppilaitoksessa. Nämä koulutukset järjestetään osallistujamäärän ja tarpeen mukaisesti erikseen räätälöidyllä konseptilla. Ilmoittautumiset SRL/Nina, nina.kaipio@ratsastus.fi. Osallistujia infotaan aikatauluista, kun koulutukseen on tulossa riittävä määrä kiinnostuneita.

Kerro kaverille:

Opi ymmärtämään hevostasi – hevostaitokoulutusta hevosenomistajille


Kari Vepsä tarjoaa yhteistyössä Suomen Ratsastajainliiton kanssa peruskursseja kaikille hevosen käyttäytymisestä kiinnostuneille. Kurssi sisältää neljä tasoa, joiden avulla voi kehittää omia taitoja systemaattisesti ja käytännön läheisesti. Kurssilla käydään läpi hevosen peruslaumakäyttäytymiseen liittyvät asiat: Millainen eläin hevonen on? Miten tunnistetaan pakoreaktioon liittyvät asiat? Miten hevonen oppii?

Hevostaitokoulutus koostuu yleisdemosta ja tasokurssiharjoittelusta. Yleisdemoon otetaan 3 hevosta omistajineen/ratsastajineen mukaan. Näistä yksi sellainen hevonen, joka tarvitsee apua lastaamisessa. Yleisöä toivotaan paikalle mukaan kuulemaan ja oppimaan. Yleisdemo järjestetään mieluiten maneesissa. Demon hinta hevosenomistajille on 90€ ja katsojille 20€. Demo kestää 4-6 tuntia. Yleisdemon jälkeen alkaa tasoharjoittelu, joka koostuu neljästä eri hevostaitoa mittaavasta käytännön osuudesta. Tasoharjoittelusta tehdään lopuksi vapaavalintainen tasokoe. Tasoharjoittelu kestää n. 2 tuntia kerrallaan, ja harjoittelujaksoon otetaan 4-6 ratsukkoa. Tasoharjoittelun kertahinta on hevosenomistajille 70€ ja katsojille 20€.

Jokainen tasoharjoitteluun osallistuva ja tasokokeeseen haluava osallistuja saa hevostaitojen opiskelemisen tueksi Ratsastajainliiton Hevostaito-oppaan. Tasoharjoittelun ja tasokokeen suoritettuaan jokainen osallistuja saa todistuksen. Tasoharjoittelukokeen suorittaneet julkaistaan Ratsastajainliiton nettisivuilla.

Hevostaitokoulutuksen esite


Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

KV-Stable
p. 040-5957003 (ma-ti klo 10-12)

SRL/Nina Kaipio
nina.kaipio@ratsastus.fi
p. 040-1974572