SRL

Kerro kaverille:

www.hevoseni.fi - hevosen hyvinvoinnin puolesta!

Hevosen hyvinvointi on ydinasia kaikessa hevosurheilussa ja -harrastuksessa. Hevosen omistaminen ja tallin pito edellyttää paljon tietoa, taitoa ja kokemusta.

Alan järjestöt ovat perustaneet yhteistyössä hevoseni.fi-sivuston, jolle on koottu tärkeää tietoa laaja-alaisesti hevosenpitoon liittyen. Sivuilta löytyvät linkitykset myös tarkempiin tiedonlähteisiin, kuten lainsäädäntöön ja asetuksiin.

Ajatuksena on ollut myös keskittää tieto yhteen paikkaan, sen sijaan että se on hajallaan siellä täällä. Näin myös tietojen ajanmukaisuus ja päivitys hoituvat järjestelmällisesti. Tarkoitus on myös auttaa hevosen hankkimista suunnittelevia sekä uusia omistajia.

Sivustolla kerrotaan mm. hevosen ostamisesta, vastuullisesta omistamisesta ja hevosesta luopumisesta. Mukana on myös hoito ja käsittely, madotus, lääkintä, rokotukset ja hammashuolto sekä kavioiden hoito ja kengitys. Neuvoja löytyy myös kuljetukseen, varusteisiin ja ruokintaan. Hevosten sairaudet ja tarttuvien tautien ehkäisy ovat myös mukana. Oma tärkeä osuutensa on talli ympäristöineen ja olosuhteisiin liittyvät määräykset sekä hevosten kasvatus ja jalostus. Myös alan koulutus ja tutkimus saavat omat osuutensa.

Sivut on toteutettu yhteistyönä, jossa mukana ovat Hippolis - Hevosalan osaamiskeskus, Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto. Käytännön toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Hippolis. Sivusto kehittyy jatkuvasti, ja sille otetaan mielellään vastaan mm. uutta tutkimustietoa sekä täydentäviä osia.

Tervetuloa tutustumaan: www.hevoseni.fi !

Hevosenomistajan opas auttaa omasta hevosesta haaveilevia

Hevosharrastuksen syvetessä tai kiinnostuksen edetessä kilpailutoimintaan monen haaveena siintää oman hevosen hankkiminen. Hevosen ostaminen, omistaminen ja ylläpito vaativat kuitenkin huomattavan paljon resursseja niin taloudellisesti, ajallisesti kuin tietojen ja taitojenkin kannalta, ja sitä on syytä harkita vakavasti monesta näkökulmasta. Hevosenomistajan oppaasta tehtiin uudistettu painos huhtikuussa 2015. Opas on suunnattu erityisesti hevosen hankintaa harkitseville.

Hevosenomistajan opasta ovat olleet laatimassa Hippoliksen ohella Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Hippos, Suomen Hevosenomistajien keskusliitto ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto.

Opasta jaetaan hevosalan tapahtumissa ja sitä voi kysyä Ratsastajainliiton toimistolta.

Oppaan voi lukea myös netissä: Hevosenomistajan opas

Harrastuksemme on hevosesta riippuvainen

Ratsastajainliiton perusperiaatteisiin kuuluu, että hevosesta huolehditaan hyvin ja kunnioittavasti sekä harrastetoiminnassa että kilpailuissa.

Ratsastajainliitto on kansainvälisen ratsastajainliiton, FEI:n jäsenjärjestö ja noudattaa yhteisiä kansainvälisiä maailmanlaajuisia pelisääntöjä muiden jäsenjärjestöjen kanssa.

FEIn arvot ja Code of Conduct: https://inside.fei.org/fei/about-fei/values

Hevonen on tärkein

Kansainvälisen Ratsastajainliiton, FEI:n ja sen jäsenjärjestöjen toiminta perustuu hevosen kunnioittamiseen. Hevonen on tärkein. FEI:n Code of Conduct koskee kaikkea ratsastusta. FEI edellyttää, että kaikki osapuolet hyväksyvät Code of Conduct -julistuksen sisällön ja noudattavat sitä. Urheilulliset tai kaupalliset tavoitteet eivät milloinkaan saa ohittaa hevosen etua.

FEI:N EETTINEN OHJEISTO HEVOSEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI

FEI edellyttää, että kaikki kansainvälisen ratsastusurheilun osapuolet noudattavat FEI:n eettistä ohjeistoa ja tunnustavat ja hyväksyvät sen, että hevosen hyvinvointi on aina ensiarvoisen tärkeä. Kilpailulliset tai kaupalliset syyt eivät koskaan saa mennä hevosen hyvinvoinnin edelle.

Seuraavat seikat ovat erityisen tärkeitä:

1. Yleinen hyvinvointi:
a) Hyvä hevosen hoito ja käsittely
Tallitilojen ja ruokinnan tulee vastata parhaita hevosen hoito- ja käsittelykäytäntöjä. Puhdasta ja hyvälaatuista heinää, rehua ja ruokaa tulee aina olla saatavilla.
b) Valmennus- ja koulutusmenetelmät
Hevosia saa valmentaa/kouluttaa ainoastaan tavalla, joka vastaa niiden fyysisiä kykyjä ja kehitystasoa eri lajeissa. Niihin ei saa käyttää menetelmiä, jotka aiheuttavat huonoa kohtelua tai pelkoa.
c) Kengitys ja varusteet
Kavioiden hoidon ja kengityksen tulee olla hyvälaatuista. Varusteiden tulee olla muotoiltu ja sovitettu siten, että ne eivät aiheuta kipua tai vammoja.
d) Kuljetusvälineet
Kuljetuksen aikana hevoset on suojattava vammoilta ja muilta terveyshaitoilta. Ajoneuvojen tulee olla turvallisia, hyvin ilmastoituja, hyvin huollettuja, säännöllisesti desinfioituja ja kuljettajien tulee olla päteviä. Hevosia hoitavat ja käsittelevät aina olla pätevät käsittelijät.
e) Kuljetukset
Kaikki matkat on suunniteltava huolellisesti ja hevosille on annettava säännölliset lepotauot, jolloin niille tarjotaan ruokaa ja vettä voimassaolevien FEI-ohjesääntöjen mukaisesti.

2. Kilpailukunto:
a) Terveys ja kykenevyys
Kilpailuihin saavat osallistua ainoastaan hyväkuntoiset hevoset ja riittävän osaavat ratsastajat. Hevosille on annettava riittävä lepotauot harjoittelun ja kilpailujen välillä, kuljetusmatkojen jälkeen tulisi myös olla lepoa.
b) Terveydentila
Hevonen, jonka ei katsota olevan kilpailukunnossa, ei saa kilpailla tai jatkaa kilpailemista. Jos asia on epäselvä, tulee konsultoida eläinlääkäriä.
c) Doping ja lääkitys
Dopingrikkomus tai dopingaikomus sekä lääkkeiden laiton käyttö muodostavat vakavan hyvinvointirikkomuksen, eikä niitä hyväksytä.
Eläinlääkärin käsittelyn jälkeen on hevoselle annettava riittävän pitkä toipumisaika ennen kilpailuttamista.
d) Kirurgiset toimenpiteet
Kaikki kirurgiset toimenpiteet, jotka muodostavat uhan kilpailevan hevosen hyvinvoinnille tai muiden hevosten ja/tai urheilijoiden turvallisuudelle, on kielletty.
e) Tiineet/hiljattain varsoneet tammat
Tamma ei saa kilpailla neljännen tiineyskuukauden jälkeen tai kun sillä on vieroittamaton varsa.
f) Apujen väärä käyttö
Hevosen pahoinpitely luonnollisia ratsastusapuja tai keinotekoisia apuvälineitä (esim. raippa, kannukset jne.) käyttämällä, ei ole sallittua.

3. Kilpailuissa ei saa vaarantaa hevosten hyvinvointia.
a) Kilpailualueet
Hevosia on valmennettava ja kilpailutettava tähän sopivilla ja turvallisilla pohjilla. Kaikki esteet ja kilpailuolosuhteet tulee suunnitella hevosen turvallisuus huomioon ottaen.
b) Ratsastuspohjat
Kaikkien pohjien, joilla hevosia kävelytetään, niitä ratsastetaan tai joilla ne kilpailevat, tulee olla suunniteltu ja huollettu siten, että mahdolliset loukkaantumisia aiheuttavat tekijät on minimoitu
c) Äärimmäiset sääolosuhteet
Kilpailuja ei saa pitää äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka saattavat vaarantaa hevosen hyvinvoinnin tai turvallisuuden. Järjestäjän on varattava tilat ja varusteet hevosten viilentämiseksi kilpailusuorituksen jälkeen.
d) Karsinat ja tallit kilpailupaikalla
Tallien tulee olla turvalliset, hygieeniset, mukavat, hyvin ilmastoidut ja karsinoiden riittävän isot erityyppisille hevosille. Pesukarsina ja vettä tulee aina olla saatavilla.

4.Hevosten inhimillinen kohtelu
a) Eläinlääkintä
Kilpailuissa tulee aina olla eläinlääkäri saatavilla. Jos hevonen loukkaantuu tai uupuu kilpailun aikana, tulee urheilijan keskeyttää kilpailu ja hevoselle tulee tehdä eläinlääkärin tarkastus.
b) Hoitokeskukset
Mikäli se on tarpeellista, tulee hevonen kuljettaa hevosambulanssilla lähimmälle hevosklinikalle, jossa sen terveydentilaa arvioidaan uudelleen ja sille annetaan hoitoa.
Loukkaantuneille hevosille annetaan ensihoitoa ennen kuljetusta.
c) Kilpailuissa syntyneet vammat
Kilpailuissa tapahtuvia loukkaantumisia tulee seurata. Ratsastuspohjan kuntoa, kilpailuaikatauluja ja muita riskitekijöitä tulee arvioida huolellisesti loukkaantumisten minimoimiseksi.
d) Eutanasia
Jos vammat ovat hyvin vakavat, voi olla välttämätöntä, että eläinlääkäri lopettaa hevosen kilpailupaikalla mahdollisimman nopeasti, jotta sen ei tarvitse kärsiä.
e) Kilpailu-uran päättyminen
Hevosia on kohdeltava ystävällisesti ja inhimillisesti, kun niiden kilpailu-ura päättyy.

5. Koulutus:
FEI kehottaa kaikkia ratsastusurheilun osapuolia hankkimaan itselleen mahdollisimman hyvän asiantuntemuksen kilpahevosen hoitoa ja huolenpitoa koskevissa kysymyksissä.
Tätä eettistä ohjeistoa hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi voidaan muokata ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Erityistä huomiota
kiinnitetään uusiin tutkimustuloksiin, ja FEI kannustaa rahoittamaan ja
tukemaan hevosten hyvinvointia koskevia tutkimuksia.

FEI:n Alkuperäinen englanninkielinen versio kokonaisuudessaan:
https://inside.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013_0.pdf


Ratsastuksen arvoja:

Lyhennelmä:
The Fédération Equestre Internationale (FEI) expects all those involved in international equestrian sport to adhere to the FEI's Code of Conduct and to acknowledge and accept that at all times the welfare of the horse must be paramount and must never be subordinated to competitive or commercial influences.

At all stages during the preparation and training of competition horses, welfare must take precedence over all other demands. This includes good horse management, training methods, farriery and tack, and transportation.

Horses and competitors must be fit, competent and in good health before they are allowed to compete. This encompasses medication use, surgical procedures that threaten welfare or safety, pregnancy in mares and the misuse of aids.

Events must not prejudice horse welfare. This involves paying careful attention to the competition areas, ground surfaces, weather conditions, stabling, site safety and fitness of the horse for onward travel after the event.

Every effort must be made to ensure that horses receive proper attention after they have competed and that they are treated humanely when their competition careers are over. This covers proper veterinary care, competition injuries, euthanasia and retirement.

The FEI urges all involved with the sport to attain the highest levels of education in their areas of expertise.