SRL

Kerro kaverille:

Seurat ja tallit

Tilivuosi 2015 oli Itä-Suomen alueen 21. toimintavuosi. Itä-Suomen alue toimii Suomen Ratsastajainliiton (SRL)
alaisena jaostona, eikä ole itsenäinen rekisteröity yhdistys. Toimintavuonna Itä-Suomen alueeseen kuului 39 (36) ratsastusseuraa, joissa oli yhteensä 3478 (3458) jäsentä. Alueella toimi 29 (31) SRL:n hyväksymää ratsastuskoulua, 8 (9) harrastetallia ja 3 (3) yksityistallia (vaellustalleja 0).

Itä-Suomen ratsastusseurat yhteystietoineen SRL:n seurahakurista.

Itä-Suomen ratsastuskoulut, harrastetallit ja yksityistallit yhteystietoineen SRL:n tallihakurista.

Seurat, koulut ja tallit voivat ilmoittaa omista avoimista tapahtumistaan alueen nettisivuilla laittamalla tapahtuman tiedot (mitä, missä, milloin, kenelle, kuka järjestää) Sanna Sassille, sanna.sassi@ratsastus.fi. Erittäin tervetulleita ovat ilmoitukset mm. seurojen järjestämistä hevoskerhonohjaajan kursseista, EA-koulutuksista, asiantuntijaluennoista... Kilpailukutsuja tai valmennusilmoituksia sivuilla ei julkaista, mutta niistä, kuten muustakin seuran toiminnasta, voi lähettää tiedotteita ja juttuja alueen sivujen uutisissa julkaistavaksi.