SRL

Kerro kaverille:

Alueen toiminta

SRL / Itä-Suomi on yksi Suomen Ratsastajainliiton kahdeksasta alueesta. Aluejaosto on liiton toimielin, joka toimii liiton edustajana paikallistasolla. Aluejaoston tehtävänä on ohjata toimintaa toimialueellaan liiton vuosisuunnitelman, strategian ja yleisten tavoitteiden mukaisesti. Aluejaostot järjestävät liiton paikallista toimintaa ja kehittävät seuratoiminnan sekä ratsastuksen toimintaedellytyksiä liiton kanssa yhdessä sovitun työnjaon rajoissa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi aluejaosto
1. Laatii alueen toiminnalle vuosisuunnitelman ja talousarvion, jotka esitetään liiton hallitukselle vahvistettaviksi
2. Valmistelee alueen kokouksissa käsiteltävät asiat
3. Vastaa seura- ja tallitoiminnan kehittämisestä alueella
4. Järjestää koulutus- ja valmennustilaisuuksia
5. Vastaa alueen kilpailukalenterista aluetasolla yhteistyössä lajikomiteoiden kanssa
6. Tiedottaa liiton toiminnasta alueella
7. Tukee nuoriso- ja harrastetoimintaa
8. Edistää hevosen hyvinvointia ja hevostaitoja alueella

Alueiden puheenjohtajisto (APU) kokoontuu yhteisten asioiden käsittelemiseksi neljä kertaa vuodessa. Alueiden vastuuhenkilöitä on myös muissa liiton työryhmissä. Kaikki aluejaostot kokoontuvat kerran vuodessa yhteistapaamiseen, jonka järjestelyvastuu kiertää vuosittain. Tapaaminen järjestetään tammikuun lopussa..