SRL

Kerro kaverille:

3-4 kk ennen kilpailua

Maastoradan suunnittelu ja rakennus: noin 4 kuukautta ennen kilpailua

Maastoradan suunnittelija suunnittelee maastoradan ja valvoo sen rakentamista siten, että rata vastaa sääntöjä ja kilpailukutsua. MS:n on oltava yhteydessä tekniseen asiantuntijaan mielellään jo kuukausia ennen kilpailuja ja esiteltävä suunnitelmansa ennen rakennustöiden aloittamista.

Maastorata ei rakennu muutamassa kuukaudessa. Käytännössä rata valmistuu usean vuoden työn tuloksena, siten että ensimmäisinä vuosina ratsastetaan vain 2-tason luokkia. Yhteen uuteen luokkaan tarvittavien noin 10-20 uuden esteen rakentaminen on kuukausien työ vaikka ratapohja olisikin jo valmiina.
Olemassa olevallakin maastoradalla mahdolliseen uuteen reittilinjaukseen ja pohjan kunnostukseen, esteiden siirtelyyn ja kunnostukseen, radan merkitsemiseen ja koristeluun tulee varata muutamia kuukausia aikaa sekä riittävästi talkooväkeä.

Alueiden ja kaluston tarkastus: noin 3 kuukautta ennen kilpailuja

Kilpailupaikalla tulee olla koulu-, rataeste- ja verryttelykenttien lisäksi riittävät tilat hevosautojen ja yleisön paikoitukseen sekä mm. kansliaan ja kanttiiniin. Kilpailualue kannattaa suunnitella hyvissä ajoin ja samalla tarkistaa tarvittavat pohjien yms. kunnostustarpeet. Samassa yhteydessä tarkastetaan kouluaitojen ja kirjainten sekä estekaluston riittävyys ja kunto. Mikäli tarpeen varataan jaoksen/SRL:n estekontti tai tiedustellaan kalustoa lainaan naapuriseuralta. Tarvittavista kunnostustoimista laaditaan aikataulu ja sovitaan tekijät.

Kilpailukutsua varten selvitetään läheisten tallien mahdollisuudet tarjota kilpailuihin saapuville hevosille yö- tai päiväkarsinoita ja kilpailijoiden majoitusvaihtoehdot. Mikäli kilpailupaikalla tarvitaan SRL:n tilapäiskarsinoita niiden saatavuus kannattaa varmistaa hyvissä ajoin. Älä unohda tietokoneita, ajanotto- ja kuulutuslaitteita, pöytiä ja tuoleja, WC:itä ja roskiksia.