SRL

Kerro kaverille:

Ilmoittautumisajan päätyttyä

Lähtölistat

Tulospalvelusta vastaava (pääsihteeri) tekee lähtölistat peruutusten vastaanottoajan päätyttyä. Koulukokeen lähtöajat määräytyvät ratsastettavan ohjelman pituuden mukaan. Tarkat lähtöajat annetaan noin 6-8 ratsukon ryhmille. Useammalla hevosella starttaaville ratsastajille on varattava riittävästi verryttelyaikaa. Myös tuomareille on varattava 10-15 minuutin tauko noin tunnin välein.
Yhden päivän 2-tason kilpailussa rataestekokeeseen siirrytään useimmiten suoraan koulukokeesta ilman erillistä estekokeen lähtölistaa - ratsukot tulevat siis estekokeeseen sitä mukaa kuin ehtivät (noin 30 min kuluessa oman koulukokeen päätyttyä). Järjestelystä on hyvä ilmoittaa kilpailijatiedotteessa. Mikäli rataestekoe ratsastetaan lähtölistan mukaisessa järjestyksessä, käytetään samaa lähtöjärjestystä kuin koulukokeessa ja lähtölistoissa ilmoitetaan kunkin luokan alkamisaika.

Maastokokeesta ilmoitetaan lähtökohtaisesti ennen kilpailuja vain kunkin luokan arvioitu alkamisaika. Ratsukoiden tarkat lähtöajat (jokaiselle ratsukolle oma) varmistetaan ja julkaistaan koulu- ja rataestekokeiden tulosten selvittyä. Kilpailuissa maastokoe ratsastetaan yleensä samassa lähtöjärjestyksessä kuin koulu- ja rataestekoe. Suomenmestaruus- ja kv-kilpailuissa maastokokeen lähtöjärjestyksenä käytetään toisinaan koulu- ja rataestekokeen käänteistä tuloslistaa.

Kilpailujen aikataulu

Lähtölistojen valmistuttua laaditaan kilpailupäivän(vien) aikataulu, johon merkitään luokkien alkamisajat, luokkien palkintojen jakoajat, maastoratojen näyttöajat sekä mahdollinen väliaikaohjelma. Aikatauluista tiedotetaan kilpailijatiedotteessa, lehdistötiedotteessa, toimihenkilöinfossa, sponsoreille sekä kilpailupaikalla yleisölle ja kilpailijoille. Toimihenkilöille on syytä tiedottaa tarkat kellon ajat milloin heidän tulee olla tehtävissään. Toimihenkilöiden työajat kannattaa rajata kohtuullisiksi ja varata riittäviä taukoja, jotta ketään ei "polteta loppuun" heti, kun ensimmäistä kertaa on toimihenkilöksi uskaltautunut. Aikataulua laadittaessa pääluokat kannattaa ajoittaa yleisön ja tiedotusvälineiden kannalta parhaaseen ajankohtaan - ei viimeiseksi illalla klo 20. Kun aikataulusta on tiedotettu tiedotusvälineille ja sponsoreille ei sitä tule enää muuttaa - ainakaan aikaistaa!

Kilpailijatiedote

Kilpailijatiedote laitetaan näkyville KIPA:an ja esim. seuran internet-sivuille viimeistään 2 päivää ennen kilpailua – moni matkustaa paikalle jo edeltävänä päivänä. Tiedote sisältää mm. mahdolliset muutokset kutsuun, aikataulut, ilmoittautuneiden määrän luokittain, ajo-ohjeet kilpailupaikalle, toimintaohjeet hevosten purkuun ja lastaukseen, ohjeet tallialueelle, kanslian sijainnin ja yhteystiedot.

Käsiohjelma

Käsiohjelma on ratsastajille ja yleisölle jaettava tietopaketti kilpailuista, jonka tulisi palvella ratsastajia ja hevosenhoitajia, yleisöä ja myös heitä, jotka ovat ensimmäistä kertaa kilpailuissa.

Lehdistö- yms. tiedotteet

Lehdistö- yms. tiedotteet jaetaan ennakkoon noin 1 viikko ennen kilpailua ja tarkempi aikataulu 1-2 päivää ennen kilpailuja. Tiedotusvälineille on syytä painottaa kilpailujen pääluokan alkamisaikoja ja palkintojenjakoa sekä tietysti yleensä eniten kiinnostavaa maastokoetta. Sponsorit kannattaa kutsua seuraamaan kilpailua ja mukaan esim. sponsoroimansa luokan palkintojen jakoon.

Turvallisuussuunnitelma ja ilmoitus aluehälytyskeskukseen

Turvallisuussuunnitelman laatiminen on pakollista 2-5 tason kilpailuissa. Turvallisuussuunnitelma toimitetaan ennen kilpailuja sähköpostitse aluehälytyskeskukseen, jolloin tieto kilpailuista myös välittyy sinne.

Kanttiinitarvikkeet ja talkooruuat

Kanttiinitarvikkeet ja talkooruuat hankitaan ennen kilpailupäivää. Ota huomioon onko kilpailupaikalla riittävät kylmäsäilytystilat ja huolehdi tarjoilupaikkojen hygieniasta. Vähintään ruokailun järjestämisestä vastaavalla tulee olla suoritettuna hygieniapassi.

Maastoradan viimeistely ja radan sulku

Maastorata suljetaan 7 päivää ennen kilpailuja, jollei kilpailukutsussa toisin mainita. Maastoradan on oltava viimeistelty viimeistään ennen radan näyttöä. TA tarkistaa, että radat ovat kunnossa ennen kuin ne näytetään kilpailijoille ja ilmoittaa siitä TPJ:lle viimeistään 60 min ennen kilpailuosuuden alkua. Radan näytön jälkeen maastorataan ei enää tehdä muutoksia paitsi sellaisissa olosuhteissa (esim. rankkasade), jotka edellyttävät vaikeusasteen helpottamista. Maastoradan numerointia, esteiden kiinnitystä ja koristelua ei kannata jättää viimeiseen iltaan - aikaa kuluu yllättävän paljon!

Koulu- ja rataesteradan rakentaminen

Ennen ratojen rakentamista kentät lanataan ja niiden kunto varmistetaan. Koulurata rakennetaan ja koristellaan ennen koulukokeen alkua - yleensä radan rakennus kannattaa hoitaa kilpailuja edeltävänä päivänä. Tuomareille ja sihteereille pitää muistaa varata pöydät ja tuolit sekä sateen/auringonsuojat. Koulutuomarit arvostavat mahdollisuutta tuomaroida autoista.
Mikäli käytettävissä on useampi kenttä ja/tai estekokeeseen siirrytään suoraan koulukokeesta myös esterata rakennetaan valmiiksi edellisenä päivänä. Esterata rakennetaan ratamestarin ohjeiden mukaisesti ja TA tarkastaa radan ennen kilpailuosuuden alkua.

Ratojen rakennukseen tulee varata riittävästi talkoolaisia varsinkin, jos esterata rakennetaan samalle kentälle koulukokeen päätyttyä - aikatauluissa on pysyttävä. Kenttiä on lanattava tarpeen mukaan myös ratsukoiden/luokkien välissä.

Kanslia

Kanslia avataan yleensä tunti ennen ensimmäisen luokan alkua. Muista selkeät opasteet kansliaan myös kilpailupaikalla.

Maastoestetuomarit

Kilpailun TA vastaa maastoestetuomareiden koulutuksesta sopivuudesta ja pätevyydestä. Koulutus järjestetään viimeistään maastokoepäivänä, mielellään jo edellisenä päivänä. Maastokokeen johtaja jakaa maastoestetuomarit kullekin esteelle. Mikäli esteet ovat lähellä toisiaan ja näkyvyys on erittäin hyvä sama maastoestetuomari voi tarkkailla tilanteen kahdella esteellä. Maastoestetuomarit kirjaavat maastoestepöytäkirjaan ratsukon suorituksen.

Maastoestepöytäkirja, tarvittavat raportointilomakkeet ja ohjeet maastoestetuomareille on tulostettavissa oheiselta ohjeita ja lomakkeita –sivulta.

Toimihenkilöt paikoilleen ja kilpailut voivat alkaa!