SRL

Kerro kaverille:

VALJAKKOAJO, 2017

Valintakomitea:
Ben Simonsén (valjakkokomitean edustaja ja esittelijä), Tomas Eriksson (maajoukkuevalmentaja), Henrik Hoeper (maajoukkuevalmentaja), Aki Ylänne (urheilujohtaja ja pj.)

Valintaperusteet:

Valintoja tehtäessä huomioidaan mm.
- Liiton yleiset valintaperusteet
- ko kilpailun tulostasovaatimus (KV liiton määrittelemä)
- henkilökohtaiseen kilpailuun valjakon aikaisemmat näytöt KV tasolta
- tuloskehitys
- joukkuekilpailuun yksittäisen osakokeen merkitys joukkueen kokonaistulokseen. (Valjakon vahvuudet ja heikkoudet eri osakokeissa)

PM kilpailut 2017

- PM joukkueeseen nimetään ensisijaisesti valjakoita, joilla on SM kvaalitulos 2016/2017
- PM näyttöinä huomioidaan kilpailut ennen def entryä 3.7. (myös aiempien kausien kilpailutulokset huomioidaan)
- PM ikäryhmät (Ch, J, Y). Näyttönä huomioidaan kaikki 2017 kotimaiset koulu-kestävyys-tarkkuusosakokeen sisältävät kilpailut, joista vähintään yksi PM-tasoa vastaavasta luokasta (myös aiempien kausien kilpailutulokset huomioidaan)

MM kilpailut 2017

- Katsastuskilpailuina toimivat: Vähintään 2 ulkomaista valintakomitean hyväksymää kilpailijan ehdottamaa 3* KV kilpailua 2017, kotimaan KV kilpailu sekä vähintään 1 muu vastaavan vaikeustason kilpailun tulos, jonka valintakomitea on hyväksynyt näyttökisaksi
- Tulosennuste joukkueena tai henkilökohtaisesti on sijoitus 50 % paremmalle puoliskolle
- MM kilpailuihin nimetyiltä valjakoilta edellytetään käytettävyyttä PM kilpailuun ja mahdollisuuksien mukaan osallistumista SM kilpailuun
- KV tuloskriteerinä edellytetään KV näyttökilpailuista tulostasoa:
o koulukoe enintään 55 vp
o maraton enintään 15 vp luokan voittajasta
o tarkkuuskokeessa enintään kaksi (2) pallon pudotusta
Voidakseen olla ehdolla henkilökohtaiseen kilpailuun, tulee kaikki valintakriteerit täyttyä. Voidakseen olla ehdolla MM joukkueeseen, tulee vähintään 2 valintakriteeriä 3:sta täyttyä.