SRL

Kerro kaverille:

VAMMAISRATSASTUSVALMENNUS 2017

Tavoite:
Ratsastajan ja ratsukon turvallinen ja laadukas kehittyminen urheilijan urapolun eri vaiheiden mukaan perustasolta kohti kansainvälistä arvokilpailumenestystä

Toimintamalli
1. Paralympiaratsukot kuuluvat Top Dressage Finland ryhmään ja osallistuvat kouluratsastuksen maajoukkuevalmennus toimintaan ja vammaisratsastuksen maajoukkuetoimintaan

2. Maajoukkuevalmennus organisoidaan kansallisen ja kansainvälisen tason kilpailutuloksia kuluvalta tai edelliseltä vuodelta omaaville ratsukoille, joilla edellytyksiä ja halua kansainväliseen kilpailutoimintaan 2017 – 2018.

3 . Erillisenä tai muuhun vammaisratsastusvalmennukseen yhdistettynä järjestetään kehitysvammaisten omaan kilpailutoimintaan tähtäävää valmennusta

4. Tukitoimet: Opetus- ja kulttuuriministeriön valmennustuki, paralympiakomitean valmennus- ja kilpailutuki, paralympiakomitean nuorten ryhmä ja tie tähtiin projekti, vammaisurheiluliiton tuki kehitysvammaisten valmennustoimintaan.

TASORYHMÄT ja Valmennusvastuu
1. Paralympiaryhmä (A-rengas)
- ratsastajat, joilla KV kilpailunäyttöjä ratsukkona, voimassa oleva kvalifikaatiotulos 2017 arvokilpailuihin (EM) ja valmentajan arvio KV menestymisedellytyksistä sekä valmius aktiiviseen KV kilpailemiseen.
- ratsukot osallistuvat kouluratsastuksen Top Dressage Finland toimintaan ja vammaisratsastus-maajoukkuetoimintaan.
Valmentaja: Janne Bergh.

2. SRL maajoukkuevalmennus (A-kehitys)
-ratsastajat, joilla kilpailutuloksia kansainvälisistä kilpailuista 2015 – 2017 ja valmius aktiiviseen KV kilpailemiseen 2017 sekä valmentajan arvio kehitysmahdollisuuksista.
Valmentaja: Janne Bergh
Ratsastajat: Ratsastajat nimetään kilpailutulosten ja katsastusleirinäyttöjen perusteella.
3. SRL maajoukkuevalmennus (B-rengas)
-ratsastajat, joilla kansallisia kilpailutuloksia 2016 ja / tai katsastusleirin näyttöjen perusteella ja edellytykset ja halu tavoitteelliseen kilpailemiseen.
Valmentajat: Janne Bergh, Nina Kivimäki

4. Kehitysvammaisten ryhmä
- kehitysvammaisten Special Olympics-maailmankilpailuihin tähtääville ratsastajille
Valmentaja: Arto-Pekka Heino

5. Tukitoimet
OKM:n valmennustuki: Henkilökohtainen vuosittain haettava, kansainväliseen menestykseen perustuva valmennus- ja kilpailutuki
Paralympiakomitean valmennus- ja kilpailutuki: Vuosittain haettava paralympiamenestykseen tähtäävä kilpailu- ja valmennustuki erikseen sovittaviin kilpailuihin ja valmennustapahtumiin ja valmennuksen tukitoimiin
Tie Tähtiin ja Paralympiakomitean Nuorten ryhmä: Paralympiakomitean organisoima ja rahoittama valmennuksen tukitoiminta eri lajien uusille kehitysurheilijoille. SRL antaa asiantuntija-apua.
Kehitysvammaisten valmennuksen erillistuki: VAU osallistuu toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. SRL nimeää valmentajan yhdessä VAU:n kanssa.

KILPAILUVALINTAPERUSTEET
Valintakomitea: Aki Ylänne, Janne Bergh

EM/MM/Paralympialaiset – kilpailut: Valinnoista / valintaesityksen tekemisestä vastaa Huippu-urheilun johtoryhmä valintakomitean esityksestä
1. SRL:n yleiset valintakriteerit
2. Vähintään kaksi kv- tulosta (ryhmä 1: väh 67 % ja ryhmä 2-4 väh 65%) kahdesta eri kilpailusta ratsukkona
3. Uusilla arvokilpailuratsukoilla (ei PM, EM, MM, paralympiakokemusta) myös vähintään kaksi kilpailutulosta ratsukkona kotimaassa eri kilpailuista (toinen vammaisratsastuskilpailuista). Valintakomitea voi tehdä poikkeuksen paralympialaisissa 2012 – 2016 ratsastaneiden ratsastajien kohdalla.

PM – valintakriteerit:
Urheilujohtaja ja valmentaja nimeää yhdessä
1.Osallistuminen nimettyihin katsastustilaisuuksiin / kilpailuihin

2.Vähintään kaksi kilpailutulosta ratsukkona kotimaan
kilpailuista, toinen tulos täytyy tehdä vammaisratsastus-luokassa (ellei erikseen muuta sovittu valintakomitean kanssa) sekä kv-tulokset kuluvalta / edelliseltä kaudelta.

3.Tasovaatimus I ryhmän osalta vähintään 65 %, II – IV ryhmien edustajilta edellytetään vähintään 63 %:n tuloksia vastaavan tason ohjelmista

Huom. Valintakriteerien on täytyttävä ennen nominatiivista ilmoittautumista

Joukkueen muodostaminen: 3 - 4 parasta ratsukkoa tulosten perusteella

Kilpaileminen kansainvälisellä tasolla 3* ja 4*-kilpailut
Osallistumismahdollisuus ratsukolla, joilla on riittävä kilpailurutiini kansallisella tasolla, vakaa tulostaso ja – kehitys edelliseltä ja kuluvalta kaudelta. Urheilujohtaja myöntää osallistumisoikeuden kilpailukohtaisesti. Tulosvaatimukset kuten PM-valinnoissa.

Kilpaileminen kansainvälisellä tasolla 1* ja 2*- CPEIM-kilpailut
Osallistumismahdollisuus kuten PM-kisoissa. Ratsukoilla tulee olla riittävästi kokemusta ja menestystä kotimaan kilpailuista. Ratsastajat saavat osallistumisoikeuden (tarvittaessa lainahevosella) valintakomitean esityksestä.

Näytöt:
Näytöt annetaan kilpailutilanteissa (täydentävänä valintaperusteena valmentajan muu arvio). Ratsastaja on velvollinen toimittamaan tulosluettelon valinta / lajikomitealle.