SRL

Kerro kaverille:

SRL:n suositus seuroille kilpailulupien myöntämiseen ratsastajille

(päivitetty 20.12.2013)

Ratsastajat edustavat kilpailupaikoilla itsensä ohella myös seurojaan. Siksi on tärkeää, että ratsastusseurat huolehtivat jäsentensä sääntötuntemuksesta kouluttamalla heitä ja ohjaamalla hyviin tapoihin. Myös turvallisuussyistä on erittäin tärkeää varmistaa ratsastajan riittävä osaaminen ennen alue- tai kansallisiin kilpailuihin siirtymistä. Seurat huolehtivat tästä myöntämällä lupia vain riittävän osaaville ratsastajille. Seurat päättävät itse lupien myöntämistavoista, siksi tavat vaihtelevat.

SRL suosittelee alla esiteltyä tapaa lupien myöntämiseen. Kilpailusäännöt ja tarvittava koulutusmateriaali löytyvät materiaalisalkusta.

1. Sääntökoulutus ja lupakoe
- Sääntökoulutus on pakollinen kilpailijoille joilla ei ole ollut lupaa kahtena edellisenä vuonna.
- 13 vuotiaan tai tätä nuoremman kilpailijan kanssa sääntökoulutukseen osallistuu myös hänen huoltajansa tai muu hänen kilpailemisestaan vastaava täysi-ikäinen henkilö.
- Sääntökoulutukseen osallistujan tulee etukäteen tutustua kilpailusääntöihin. Linkki materiaalisalkkuun
- Yleisen osan kysymykset käydään yhdessä keskustellen läpi. Lupakokeessa jokainen vastaa oman lajinsa / omien lajiensa lajikysymyksiin.

2. Kilpailukokemus / ratsastustaito
- Aluelupaa varten ratsastajan tulee olla ratsastustaidollisesti oman lajinsa vaatimalla tasolla. Seura voi varmistaa tämän jollakin seuraavista tavoista:
o Alle vuoden vanhat tulokset seurakilpailuista aluekilpailuja vastaavalta tasolta niistä lajeista, joissa aikoo kilpailla aluetasolla (hyväksytty tulos vähintään esim. este 90 cm, koulu helppo C). Tulosten pitää olla alle vuoden vanhoja. Suositellaan käytettäväksi etenkin este- ja kouluratsastuksessa. Kenttäratsastuksessa tulokset sekä koulu- että esteratsastuksesta tai seuratason kenttäratsastuskilpailuista.
o Valmentajan tai ratsastuksenopettajan lausunto kilpailijasta. Suositellaan lajeissa joissa ei järjestetä seurakilpailuja.
o Muu todiste ratsastustaidosta, esim. suoritettu ratsastuksenohjaajan tutkinto tai vanhat tulokset vähintään kansalliselta tasolta.
- Kansallista lupaa varten ratsastajalla tulee olla tuloksia aluekilpailuista kansallisia kilpailuja vastaavalta tasolta huomioiden ratsastajan ikäryhmä. Mikäli ratsastaja aikoo siirtyä saman kauden aikana aluekilpailujen kautta kansallisiin, tulee hänen toimittaa seuralle tulosten lisäksi myös valmentajan lausunto saadakseen suoraan kansallisen luvan (ratsastajat, joilla ei ole ollut aiemmin aluelupaa).

3. Alueluvan myöntäminen
- Kilpailija on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa (perhe- tai täysjäsenyys) ja hänellä on syntymäaika jäsenrekisterissä.
- Kilpailija täyttää SRL:n suosittelemat tai seuran omat kriteerit luvan myöntämiseen.
- Kilpailusäännöissä on määritelty minimi-ikärajat lajikohtaisesti.

4. Kansallisen luvan myöntäminen
- Kilpailija on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa (täysjäsenyys) ja hänellä on syntymäaika jäsenrekisterissä.
- Kilpailija täyttää SRL:n suosittelemat tai seuran omat kriteerit luvan myöntämiseen.
- Kilpailusäännöissä on määritelty minimi-ikärajat lajikohtaisesti.

Mikäli seura haluaa asettaa SRL:n suosituksia vaativammat kriteerit kilpailulupien saamiseen, tulee sen varmistaa, että jäsenten on mahdollista ilman kohtuutonta vaivaa saavuttaa kyseiset kriteerit, ja että jäsenistö on näistä kriteereistä tietoinen. Kriteereitä ei saa vaihtaa vaativampiin kesken vuotta.

Viime kädessä ratsastaja on aina itse vastuussa omasta ja hevosensa kilpailukelpoisuudesta (alle 15-vuotiaiden osalta vastuussa on huoltaja). Ratsastajan tulee kilpailuihin osallistuessaan olla ratsastustaidoiltaan, sääntötuntemukseltaan ja käytöstavoiltaan kyseisen kilpailun vaatimalla tasolla.

2014: Aluelupaan tähtäävä sääntökoulutus voidaan korvata uudella Kilpailijan Starttikurssi -koulutuksella, joka on tarkoitettu käytäväksi ennen ensimmäisiä kilpailuja. Materiaali julkaistaan viikolla 2.