SRL

Kerro kaverille:

SRL:n suositus seuroille kilpailulupien myöntämiseen ratsastajille

Ratsastajat edustavat kilpailupaikoilla itsensä ohella myös seurojaan. Siksi on tärkeää, että ratsastusseurat huolehtivat jäsentensä sääntötuntemuksesta kouluttamalla heitä ja ohjaamalla hyviin tapoihin. Myös turvallisuussyistä on erittäin tärkeää varmistaa ratsastajan riittävä osaaminen ennen kilpailemisen aloittamista. Seurat päättävät itse lupien myöntämistavoista, siksi tavat vaihtelevat.

SRL suosittelee alla esiteltyä tapaa lupien myöntämiseen. Kilpailusäännöt ja tarvittava koulutusmateriaali löytyvät materiaalisalkusta.

1. Sääntökoulutus
- Sääntökoulutus kilpailijoille, joilla ei ole ollut lupaa kahtena edellisenä vuonna.
- 13-vuotiaan tai tätä nuoremman kilpailijan kanssa sääntökoulutukseen osallistuu myös hänen huoltajansa tai muu hänen kilpailemisestaan vastaava täysi-ikäinen henkilö.
- Sääntökoulutukseen osallistujan tulee tutustua etukäteen kilpailusääntöihin. Linkki materiaalisalkkuun

2. Kilpailukokemus / ratsastustaito

- Ratsastaja on aina itse vastuussa omasta ja hevosensa kilpailukelpoisuudesta (alle 15-vuotiaiden osalta vastuussa on huoltaja). Ratsastajan tulee kilpailuihin osallistuessaan olla ratsastustaidoiltaan, sääntötuntemukseltaan ja käytöstavoiltaan kyseisen kilpailun vaatimalla tasolla. Kilpailusäännöissä on määritelty nk. kvaalisäännöt, joiden mukaan kilpailijat etenevät tasolta toiselle. Mikäli kilpailijalta puuttuu vaadittu kvaali, ovat tulokset mitättömät.

- Tutustu oman lajin kvaalisääntöihin sääntöjen kohdassa "osallistumisoikeus". Linkki materiaalisalkkuun

3. Kilpailuluvan myöntäminen
- Kilpailija on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa (perhe- tai täysjäsenyys riippuen kilpailuluvasta) ja hänellä on syntymäaika jäsenrekisterissä.
- Kilpailija täyttää SRL:n suosittelemat tai seuran omat kriteerit luvan myöntämiseen.
- Lupa voidaan myöntää, vaikka kilpailijalta puuttuisi vielä vaadittu kvaalitulos.