SRL

Kerro kaverille:

Suomen Ratsastajainliiton valmennusjärjestelmä

1. Tavoite:
Kehittää ja ylläpitää suomalaista valmennusjärjestelmää, joka luo edellytykset kansainväliseen menestykseen ratsastuksen eri lajeissa ja ikäryhmissä joukkueena ja henkilökohtaisessa kilpailussa. Tavoitteen saavuttamiseksi koulutetaan valmentajia ja ohjaajia, järjestetään maajoukkue- ja aluevalmennusta sekä kasvatetaan omaa tietotaitoa mm. eri lajien ja kansainvälisten yhteyksien kautta.

1.1.Valmennustoiminnan organisointi
Valmennustoiminnan ja valmentajakoulutuksen organisoinnista vastaa urheilujohtaja. Urheilujohtaja tekee esitykset olympiakomitealle olympiakomitean tuen saamiseksi laji tai urheilijakohtaisesti tulostason mukaan. Liiton henkilökohtaisen valmennustuen myöntämisestä kansainvälisen tason urheilijoille vastaa urheilujohtaja ja lajijaos yhdessä sovituin kriteerein. Maajoukkueiden valmennustoiminnan toteutuksesta vastaavat lajien maajoukkuevalmentajat lajijaoston, urheilujohtajan ja valmentajan yhdessä sopiman toimintamallin mukaisesti. Aluevalmennuksen toteutuksesta vastaavat aluevalmentajat alueen lajivastaavan, liiton urheilujohtajan ja valmentajan yhdessä sopiman toimintamallin mukaisesti. Valmentajasopimusten tekemisestä maajoukkue- ja aluevalmentajien kanssa vastaa urheilun linjajohtaja. Valmentajasopimukset ovat 2+2 tai 2 vuoden mittaisia.Tarkemmin asiat määritelty Hyvä hallintotapa -organisaation toimintaohjeessa.
Maajoukkuevalmennustoimintaan suunnattavista budjettivaroista päättää lajijaostot yhdessä urheilujohtajan kanssa. Aluevalmennukseen myönnettävästä valmennusbudjetista vastaa urheilujohtaja alueiden hakemusten perusteella.
Valmentajakoulutukseen käytettävästä budjetista vastaa kilpailu- ja koulutuspäällikkö koulutuskalenterin mukaisesti.

2. Valmentajakoulutus:
Valmentajakoulutus jaetaan viiteen eri tasoon.
- Ratsastusvalmentaja (I taso). Valmennuksen perusteet eri lajeissa. Valmiudet lajin perustekniikan opettamiseen ja yhden vuoden toiminnan suunnitteluun ja organisointiin
- Ratsastuksen lajivalmentaja (II taso). Erikoistuminen yhteen lajiin. Valmiudet perustekniikan ja kilpailutoiminnan suunnitteluun ja organisointiin yhden ikäryhmän toimintajakson ajalle.
- Huippuvalmentaja (III taso). Syventävä lajiosa ja muiden lajien valmennustiedon soveltaminen sekä kansainvälisyys. Valmiudet urheilijan urakehityksen suunnitteluun ja organisointiin.
- Ammattivalmentaja (IV taso). Valmentajan erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Valmiudet maajoukkuetoiminnan toteuttamiseen. Näkemys lajin kehittämistoimenpiteistä.
- V taso. Akateeminen valmentajatutkinto. Yliopiston määrittelemä akateeminen loppututkinto. Tieteellinen tutkimustyö ja sen soveltaminen lajin kehittämiseksi.

Täydennyskoulutus:
- Valmentajaseminaari (1-2 / vuosi). Ajankohtaiset valmennusasiat
- Lajiseminaarit (1 / laji / vuosi). Lajikohtaiset asiat – seuraavan toimintavuoden tavoitteiden esittely ja yhteenveto edellisestä kaudesta.
- Lisenssikoulutus (1 -3 / laji / vuosi). Sääntömuutokset ja muut ajankohtaiset lajin kilpailuasiat. Lisenssikoulutukseen osallistuminen aktivoi toimihenkilöoikeudet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Valmentajakoulutuksen toteuttamisesta vastaa Hevosurheilun valtakunnallinen valmennuskeskus (Hevosopisto).

Lisäksi tehdään yhteistyötä Ratsastuksenohjaaja, -opettaja, ja Masteropettaja koulutuksen sisällön, toteutuksen ja tutkintojen perusteiden määrittelyn kanssa yhteistyössä hevosalan ammatillisten oppilaitosten ja opetushallituksen kanssa.

MJ-valmennuksen tavoitteet ja toiminnan kuvaus (doc)

3. Valmennustoiminta:
3.1. Lajit:
1. Olympialajit: Esteratsastus, Kenttäratsastus, Kouluratsastus.
2. Muut lajit: Matkaratsastus, Lännenratsastus, Valjakkoajo, Vikellys, Vammaisratsastus, Islanninhevoset (askellajikilpailu)
3.2. Valmennusryhmät ikäryhmittäin:
1. Poniratsukot: enintään 16 v ratsastajat jotka ratsastavat ponilla (Poni = enimmäiskorkeus 148 cm)
2. Lapsiratsastajat: 12 – 14 v
3. Juniorit: 14 – 18 v
4. Nuoret: 16 - 21 v
5. U25: 21 - 25 v
6. Seniort: yli 18 v

4. Lajikohtainen valmennustoiminta ja tavoitetasot:
4.1. Esteratsastus:
4.1.1. Seniorit:
Tavoite: Kansainvälinen menestyminen
Toteutus:
1. Henkilökohtainen valmennustuki kansainvälisellä huipulla oleville ratsastajille (n. 3 – 6 ratsastajaa). Valmennusolosuhteiden ja valmentautumisen varmentaminen henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.
2. KV kilpailuvalmennus.
3. Viimeistelyleirit arvokilpailuihin nimetyille ratsastajille tapauskohtaisen harkinnan mukaan.

Harjoittelun tavoitetaso: Useiden hevosten päivittäinen ratsastaminen (lajiharjoittelu) sekä oman fyysisen kunnon ja liikkuvuuden kehittäminen ja ylläpito oheisharjoittelun avulla.

Valintaperusteet: Edellisen kauden kilpailutulokset

4.1.2. U25 ja nuoret
Tavoite: Lajitaitojen kehittäminen, kansainvälisen kilpailukokemuksen lisääminen ja menestyminen ikäkausikilpailuissa. Hevostaitojen kehittäminen.
Toteutus:
1. Kotimaan maajoukkuevalmennusleiri nuorille ja U25 (3 – 6 / vuosi) (n. 10 – 15 ratsastajaa). Toteutetaan yhteisleirinä junioreiden kanssa.
A-rengas= kuluvan vuoden ensisijaiset ehdokkaat maajoukkueen edustustehtäviin kansainvälisissä ikäkausikilpailuissa ja ehdolla avoimiin kansainvälisiin kilpailuihin.
2. KV-kilpailuvalmennus
3. Viimeistelyleirit arvokilpailuihin nimetyille ratsastajille maajoukkuesuunnitelman mukaan.

Harjoittelun tavoitetaso: Vähintään 1 – 2 hevosen päivittäinen ratsastaminen (lajiharjoittelu) sekä oman fyysisen kunnon ja liikkuvuuden kehittäminen ja ylläpito oheisharjoittelun avulla.

Valintaperusteet: Edellisen kauden kilpailutulokset.

4.1.3. Juniorit
Tavoite: Lajitaitojen kehittäminen, vastuu toimimisesta joukkueena ja menestyminen ikäkausikilpailuissa. Hevostaitojen kehittäminen. Osallistuminen kansainväliseen kilpailutoimintaan.
Toteutus:
1. Kotimaan maajoukkuevalmennusleiri junioreille (4 – 6 / vuosi) (n. 15 – 20 ratsastajaa). Toteutetaan yhteisleirinä nuorten ja U25 kanssa.
A-rengas= kuluvan vuoden ensisijaiset ehdokkaat maajoukkueen edustustehtäviin kansainvälisissä ikäkausikilpailuissa ja ehdolla kansainvälisiin kilpailuihin.
2. KV-kilpailuvalmennus.
3. Aluevalmennus = avoin kaikille maajoukkue- ja aluevalmennusryhmiin nimetyille junioriratsastajille. (n. 6 / alue / vuosi) ( n. 10 – 20 ratsastajaa / alue).
Lisävalmennustarjonta maajoukkueratsastajille. Aluevalmennusryhmä = ratsastajat, jotka ehdolla seuraaville kausille maajoukkuevalmennusryhmiin sekä ratsastajat joiden taitotaso riittää maajoukkueeseen, mutta hevonen vielä liian kokematon / nuori.
Ohjeet kotiharjoitteluun.
4. Viimeistelyleirit arvokilpailuihin nimetyille ratsastajille maajoukkuesuunnitelman mukaan.


Harjoittelun tavoitetaso: Päivittäinen ratsastaminen (lajiharjoittelu) sekä oman fyysisen yleiskunnon, motoriikan ja liikkuvuuden kehittäminen ja ylläpito muun liikuntaharrastuksen ja/ tai oheisharjoittelun avulla.

Valintaperusteet:
1. Edellisen kauden kilpailutulokset.
2. Liiton katsastusleirillä annetut näytöt.
3. Alueen katsastusleirillä annetut näytöt.
Liiton maajoukkuevalmentaja voi nimetä ratsastajan suoraan maajoukkuevalmennusryhmään kilpailunäyttöjen perusteella. Ryhmää täydennetään marraskuussa Ypäjällä järjestettävän liiton katsastusleirin perusteella. Aluevalmentajat nimeävät liiton katsastusleirille lähetettävät ratsastajat ja aluevalmennusryhmiin valittavat ratsastajat alueilla lokakuussa järjestettävien katsastusleirien perusteella. Aluevalmentajat voivat nimetä ratsastajan liiton katsastusleirille suoraan kilpailunäyttöjen perusteella.

4.1.4. Ponit ja lapsiratsastajat
Tavoite: Lajitaitojen kehittäminen, vastuu ponista ja toimimisesta muiden kanssa. Menestyminen ikäkausikilpailuissa. Hevostaitojen kehittäminen. Osallistuminen kansainväliseen ponien kilpailutoimintaan.
Toteutus:
1. Kotimaan maajoukkuevalmennusleiri poneille (n. 5 – 7 / vuosi) (n. 10 – 15 isoilla poneilla ja n. 10 ratsastajaa pikkuponeilla)
A-rengas= kuluvan vuoden ensisijaiset ehdokkaat maajoukkueen edustustehtäviin kansainvälisissä kilpailuissa. Ohjeet kotiharjoitteluun.
2. Aluevalmennus = avoin kaikille maajoukkue- ja aluevalmennusryhmiin nimetyille poniratsastajille. (n. 6 / alue / vuosi) ( n. 10 – 15 ratsastajaa / alue).
Lisävalmennustarjonta maajoukkueratsastajille. Aluevalmennusryhmä = ratsastajat, jotka ehdolla seuraaville kausille maajoukkuevalmennusryhmiin sekä ratsastajat joiden taitotaso riittää maajoukkueeseen, mutta poni vielä liian kokematon / nuori tai poni riittävän kyvykäs maajoukkuetehtäviin, mutta ratsastajan taitotaso tai ikä vielä riittämätön maajoukkuetehtäviin kuluvalla kaudella.
Ohjeet kotiharjoitteluun.
3. Viimeistelyleirit arvokilpailuihin nimetyille ratsastajille maajoukkuesuunnitelman mukaan.


Valintaperusteet:
1. Edellisen kauden kilpailutulokset.
2. Liiton katsastusleirillä annetut näytöt.
3. Alueen katsastusleirillä annetut näytöt.
Liiton maajoukkuevalmentaja voi nimetä ratsastajan suoraan maajoukkuevalmennusryhmään kilpailunäyttöjen perusteella. Ryhmää täydennetään marraskuussa Ypäjällä järjestettävän liiton katsastusleirin perusteella. Aluevalmentajat nimeävät liiton katsastusleirille lähetettävät ratsastajat ja aluevalmennusryhmiin valittavat ratsastajat alueilla lokakuussa järjestettävien katsastusleirien perusteella. Aluevalmentajat voivat nimetä ratsastajan liiton katsastusleirille suoraan kilpailunäyttöjen perusteella.


Harjoittelun tavoitetaso: Lähes päivittäinen ratsastaminen (lajiharjoittelu) sekä muu liikunnan harrastaminen oman fyysisen yleiskunnon, motoriikan ja liikkuvuuden kehittämiseksi.

4.1.5. Yleistä esteratsastuksen valintaperusteista
Renkaisiin nimeäminen edellyttää, että alkavalle kaudelle on edelleen käytössä poni / hevonen, jonka kilpailutaso vastaa saavutuksia, joilla renkaisiin nimeäminen on suoritettu.
Nuorten, juniorien ja poniratsukoiden tulee jättää vuosittain kirjallinen hakemus maajoukkuevalmennukseen. SRL julkaisee hakukaavakkeen syyskuussa.

4.2. Kouluratsastus:
4.2.1. Seniorit:
Tavoite: Kansainvälinen menestyminen
Toteutus:
1. Henkilökohtainen valmennustuki kansainvälisellä huipulla oleville ratsastajille (n. 2 – 4 ratsastajaa). Valmennusolosuhteiden ja valmentautumisen varmentaminen henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.
2. Kotimaan maajoukkuevalmennusleirit ( 5 – 8 / vuosi) Suomessa valmentautuville kansainvälisellä tasolla oleville ratsastajille ja potentiaalisille ehdokkaille (n. 8 ratsastajaa). Valmennuspalvelun tarjoaminen ja uusien ratsastajien nostaminen kansainväliselle tasolle.
3. Viimeistelyleirit arvokilpailuihin nimetyille ratsastajille tapauskohtaisen harkinnan mukaan.
4. KV kilpailuvalmennus.

Harjoittelun tavoitetaso: Useiden hevosten päivittäinen ratsastaminen (lajiharjoittelu) sekä oman fyysisen kunnon ja liikkuvuuden kehittäminen ja ylläpito oheisharjoittelun avulla.

Valintaperusteet:
1. Edellisen kauden kilpailutulokset
2. Katsastuksessa annetut näytöt
Liiton maajoukkuevalmentaja voi nimetä ratsastajan suoraan maajoukkuevalmennusryhmään kilpailunäyttöjen perusteella. Toiminnasta vastaa Top Dressage Finland.

4.2.2. Nuoret ja U25
Tavoite: Lajitaitojen kehittäminen, kansainvälisen kilpailukokemuksen lisääminen ja menestyminen ikäkausikilpailuissa. Hevostaitojen kehittäminen.
Toteutus:
1. Kotimaan maajoukkuevalmennusleiri nuorille (3 –5 / vuosi) (n. 6 – 12 ratsastajaa).
A-rengas= kuluvan vuoden ensisijaiset ehdokkaat maajoukkueen edustustehtäviin kansainvälisissä ikäkausikilpailuissa ja ehdolla avoimiin kansainvälisiin kilpailuihin.
2. Viimeistelyleirit arvokilpailuihin nimetyille ratsastajille maajoukkuesuunnitelman mukaan.


Harjoittelun tavoitetaso: Vähintään 1 – 2 hevosen päivittäinen ratsastaminen (lajiharjoittelu) sekä oman fyysisen kunnon ja liikkuvuuden kehittäminen ja ylläpito oheisharjoittelun avulla.

Valintaperusteet:
1. Edellisen kauden kilpailutulokset
2. Liiton katsastusleirillä annetut näytöt
Liiton maajoukkuevalmentaja voi nimetä ratsastajan suoraan maajoukkuevalmennusryhmään kilpailunäyttöjen perusteella. Ryhmää täydennetään marras/joulukuussa Ypäjällä järjestettävän liiton katsastusleirin perusteella

4.2.3. Juniorit
Tavoite: Lajitaitojen kehittäminen, vastuu toimimisesta joukkueena ja menestyminen ikäkausikilpailuissa. Hevostaitojen kehittäminen. Osallistuminen kansainväliseen kilpailutoimintaan.
Toteutus:
1. Kotimaan maajoukkuevalmennusleiri junioreille (3 – 5 / vuosi) (n. 10 – 15 ratsastajaa)
A-rengas= kuluvan vuoden ensisijaiset ehdokkaat maajoukkueen edustustehtäviin kansainvälisissä ikäkausikilpailuissa ja ehdolla kansainvälisiin kilpailuihin.
2. Aluevalmennus = avoin kaikille maajoukkue- ja aluevalmennusryhmiin nimetyille junioriratsastajille. (n. 6 / alue / vuosi) ( n. 10 ratsastajaa / alue).
Lisävalmennustarjonta maajoukkueratsastajille. Aluevalmennusryhmä = ratsastajat, jotka ehdolla seuraaville kausille maajoukkuevalmennusryhmiin sekä ratsastajat joiden taitotaso riittää maajoukkueeseen, mutta hevonen vielä liian kokematon / nuori.
Ohjeet kotiharjoitteluun.
3. Viimeistelyleirit arvokilpailuihin nimetyille ratsastajille maajoukkuesuunnitelman mukaan.

Harjoittelun tavoitetaso: Päivittäinen ratsastaminen (lajiharjoittelu) sekä oman fyysisen yleiskunnon, motoriikan ja liikkuvuuden kehittäminen ja ylläpito muun liikuntaharrastuksen ja/ tai oheisharjoittelun avulla.

Valintaperusteet:
1. Edellisen kauden kilpailutulokset.
2. Liiton katsastusleirillä annetut näytöt.
3. Alueen katsastusleirillä annetut näytöt.
Liiton maajoukkuevalmentaja voi nimetä ratsastajan suoraan maajoukkuevalmennusryhmään kilpailunäyttöjen perusteella. Ryhmää täydennetään marraskuussa Ypäjällä järjestettävän liiton katsastusleirin perusteella. Aluevalmentajat nimeävät aluevalmennusryhmiin valittavat ratsastajat alueilla lokakuussa järjestettävien katsastusleirien perusteella.

4.2.4. Ponit ja lapsiratsastajat
Tavoite: Lajitaitojen kehittäminen, vastuu ponista ja toimimisesta muiden kanssa. Menestyminen ikäkausikilpailuissa. Hevostaitojen kehittäminen. Osallistuminen kansainväliseen ponien kilpailutoimintaan.
Toteutus:
1. Kotimaan maajoukkuevalmennusleiri poneille (n. 3 – 5 / vuosi) (n. 10 – 15 ratsastajaa)
A-rengas= kuluvan vuoden ensisijaiset ehdokkaat maajoukkueen edustustehtäviin kansainvälisissä kilpailuissa. Ohjeet kotiharjoitteluun.
2. Aluevalmennus = avoin kaikille maajoukkue- ja aluevalmennusryhmiin nimetyille poniratsastajille. (n. 6 / alue / vuosi) ( n. 10 ratsastajaa / alue).
Lisävalmennustarjonta maajoukkueratsastajille. Aluevalmennusryhmä = ratsastajat, jotka ehdolla seuraaville kausille maajoukkuevalmennusryhmiin sekä ratsastajat joiden taitotaso riittää maajoukkueeseen, mutta poni vielä liian kokematon / nuori tai poni riittävän kyvykäs maajoukkuetehtäviin, mutta ratsastajan taitotaso tai ikä vielä riittämätön maajoukkuetehtäviin kuluvalla kaudella.
Ohjeet kotiharjoitteluun.
3. Viimeistelyleirit arvokilpailuihin nimetyille ratsastajille maajoukkuesuunnitelman mukaan.

Harjoittelun tavoitetaso: Lähes päivittäinen ratsastaminen (lajiharjoittelu) sekä muu liikunnan harrastaminen oman fyysisen yleiskunnon, motoriikan ja liikkuvuuden kehittämiseksi.

Valintaperusteet:
1. Edellisen kauden kilpailutulokset.
2. Liiton katsastusleirillä annetut näytöt.
3. Alueen katsastusleirillä annetut näytöt.
Liiton maajoukkuevalmentaja voi nimetä ratsastajan suoraan maajoukkuevalmennusryhmään kilpailunäyttöjen perusteella. Ryhmää täydennetään marraskuussa Ypäjällä järjestettävän liiton katsastusleirin perusteella. Aluevalmentajat nimeävät aluevalmennusryhmiin valittavat ratsastajat alueilla lokakuussa järjestettävien katsastusleirien perusteella.

4.2.5. Yleistä kouluratsastuksen valintaperusteista
Renkaisiin nimeäminen edellyttää, että alkavalle kaudelle on edelleen käytössä poni / hevonen, jonka kilpailutaso vastaa saavutuksia, joilla renkaisiin nimeäminen on suoritettu.
Ratsastajien tulee jättää vuosittain kirjallinen hakemus maajoukkuevalmennukseen. SRL julkaisee hakukaavakkeen syyskuussa.

4.3. Kenttäratsastus:
4.3.1. Seniorit:
Tavoite: Kansainvälinen menestyminen
Toteutus:
1. Henkilökohtainen valmennustuki kansainvälisellä huipulla oleville ratsastajille (n. 2 – 4 ratsastajaa). Valmennusolosuhteiden ja valmentautumisen varmentaminen henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.
2. Kotimaan maajoukkuevalmennusleirit ( 4 – 6 / vuosi) Suomessa valmentautuville kansainvälisellä tasolla oleville ratsastajille ja potentiaalisille ehdokkaille (n. 5 ratsastajaa). Toteutetaan osittain yhteisleirinä nuorten, junioreiden ja ponien kanssa, osittain vain nuorten ja junioreiden kanssa. Valmennuspalvelun tarjoaminen ja uusien ratsastajien nostaminen kansainväliselle tasolle.
3. Viimeistelyleirit arvokilpailuihin nimetyille ratsastajille tapauskohtaisen harkinnan mukaan.

Harjoittelun tavoitetaso: Useiden hevosten päivittäinen ratsastaminen (lajiharjoittelu) sekä oman fyysisen kunnon ja liikkuvuuden kehittäminen ja ylläpito oheisharjoittelun avulla.

Valintaperusteet:
1. Edellisen kauden kilpailutulokset
2. Liiton katsastusleirillä annetut näytöt
Liiton maajoukkuevalmentaja voi nimetä ratsastajan suoraan maajoukkuevalmennusryhmään kilpailunäyttöjen perusteella. Ryhmää täydennetään joulukuussa Ypäjällä järjestettävän liiton katsastusleirin perusteella

4.3.2. Nuoret ja U25
Tavoite: Lajitaitojen kehittäminen, kansainvälisen kilpailukokemuksen lisääminen ja menestyminen ikäkausikilpailuissa. Hevostaitojen kehittäminen.
Toteutus:
1. Kotimaan maajoukkuevalmennusleiri nuorille ja U25 (4 – 6 / vuosi) (n. 5 – 8 ratsastajaa).
Toteutetaan osittain yhteisleirinä junioreiden ja ponien kanssa.
A-rengas= kuluvan vuoden ensisijaiset ehdokkaat maajoukkueen edustustehtäviin kansainvälisissä ikäkausikilpailuissa ja ehdolla avoimiin kansainvälisiin kilpailuihin.
2 . Viimeistelyleirit arvokilpailuihin nimetyille ratsastajille maajoukkuesuunnitelman mukaan.

Harjoittelun tavoitetaso: Vähintään 1 – 2 hevosen päivittäinen ratsastaminen (lajiharjoittelu) sekä oman fyysisen kunnon ja liikkuvuuden kehittäminen ja ylläpito oheisharjoittelun avulla.

Valintaperusteet:
1. Edellisen kauden kilpailutulokset
2. Liiton katsastusleirillä annetut näytöt
Liiton maajoukkuevalmentaja voi nimetä ratsastajan suoraan maajoukkuevalmennusryhmään kilpailunäyttöjen perusteella. Ryhmää täydennetään joulukuussa Ypäjällä järjestettävän liiton katsastusleirin perusteella

4.3.3. Juniorit
Tavoite: Lajitaitojen kehittäminen, vastuu toimimisesta joukkueena ja menestyminen ikäkausikilpailuissa. Hevostaitojen kehittäminen. Osallistuminen kansainväliseen kilpailutoimintaan.
Toteutus:
1. Kotimaan maajoukkuevalmennusleiri junioreille (4 – 6 / vuosi) (n. 5 – 8 ratsastajaa).
Toteutetaan osittain yhteisleirinä senioreiden, nuorten ja ponien kanssa, osittain vain senioreiden ja nuorten kanssa.
A-rengas= kuluvan vuoden ensisijaiset ehdokkaat maajoukkueen edustustehtäviin kansainvälisissä ikäkausikilpailuissa ja ehdolla kansainvälisiin kilpailuihin.
Ohjeet kotiharjoitteluun.
2. Aluevalmennus = avoin kaikille maajoukkue- ja aluevalmennusryhmiin nimetyille junioriratsastajille. (n. 6 / alue / vuosi) ( n. 8 ratsastajaa / alue).
Lisävalmennustarjonta maajoukkueratsastajille. Aluevalmennusryhmä = ratsastajat, jotka ehdolla seuraaville kausille maajoukkuevalmennusryhmiin sekä ratsastajat joiden taitotaso riittää maajoukkueeseen, mutta hevonen vielä liian kokematon / nuori.
Ohjeet kotiharjoitteluun.
3. Viimeistelyleirit arvokilpailuihin nimetyille ratsastajille maajoukkuesuunnitelman mukaan.

Harjoittelun tavoitetaso: Päivittäinen ratsastaminen (lajiharjoittelu) sekä oman fyysisen yleiskunnon, motoriikan ja liikkuvuuden kehittäminen ja ylläpito muun liikuntaharrastuksen ja/ tai oheisharjoittelun avulla.

Valintaperusteet:
1. Edellisen kauden kilpailutulokset.
2. Liiton katsastusleirillä annetut näytöt.
3. Alueen katsastusleirillä annetut näytöt.
Liiton maajoukkuevalmentaja voi nimetä ratsastajan suoraan maajoukkuevalmennusryhmään kilpailunäyttöjen perusteella. Ryhmää täydennetään joulukuussa Ypäjällä järjestettävän liiton katsastusleirin perusteella. Aluevalmentajat nimeävät aluevalmennusryhmiin valittavat ratsastajat alueilla loka/marraskuussa järjestettävien katsastusleirien perusteella.

4.3.4. Ponit ja lapsiratsastajat
Tavoite: Lajitaitojen kehittäminen, vastuu ponista ja toimimisesta muiden kanssa. Menestyminen ikäkausikilpailuissa. Hevostaitojen kehittäminen. Osallistuminen kansainväliseen ponien kilpailutoimintaan.
Toteutus:
1. Kotimaan maajoukkuevalmennusleiri poneille (n. 4 – 6 / vuosi) (n. 5 – 10 ratsastajaa).
Toteutetaan osittain yhteisleirinä senioreiden, junioreiden ja junioreiden kanssa, osittain vain oman ikäryhmän kanssa.
A-rengas= kuluvan vuoden ensisijaiset ehdokkaat maajoukkueen edustustehtäviin kansainvälisissä kilpailuissa. Ohjeet kotiharjoitteluun.
2. Aluevalmennus = avoin kaikille maajoukkue- ja aluevalmennusryhmiin nimetyille poniratsastajille. (n. 6 / alue / vuosi) ( n. 10 ratsastajaa / alue).
Lisävalmennustarjonta maajoukkueratsastajille. Aluevalmennusryhmä = ratsastajat, jotka ehdolla seuraaville kausille maajoukkuevalmennusryhmiin sekä ratsastajat joiden taitotaso riittää maajoukkueeseen, mutta poni vielä liian kokematon / nuori tai poni riittävän kyvykäs maajoukkuetehtäviin, mutta ratsastajan taitotaso tai ikä vielä riittämätön maajoukkuetehtäviin kuluvalla kaudella.
Ohjeet kotiharjoitteluun.
3. Viimeistelyleirit arvokilpailuihin nimetyille ratsastajille maajoukkuesuunnitelman mukaan.

Harjoittelun tavoitetaso: Lähes päivittäinen ratsastaminen (lajiharjoittelu) sekä muu liikunnan harrastaminen oman fyysisen yleiskunnon, motoriikan ja liikkuvuuden kehittämiseksi.

Valintaperusteet:
1. Edellisen kauden kilpailutulokset.
2. Liiton katsastusleirillä annetut näytöt.
3. Alueen katsastusleirillä annetut näytöt.
Liiton maajoukkuevalmentaja voi nimetä ratsastajan suoraan maajoukkuevalmennusryhmään kilpailunäyttöjen perusteella. Ryhmää täydennetään joulukuussa Ypäjällä järjestettävän liiton katsastusleirin perusteella. Aluevalmentajat nimeävät aluevalmennusryhmiin valittavat ratsastajat alueilla loka/marraskuussa järjestettävien katsastusleirien perusteella.

4.3.5. Yleistä kenttäratsastuksen valintaperusteista
Renkaisiin nimeäminen edellyttää, että alkavalle kaudelle on edelleen käytössä poni / hevonen, jonka kilpailutaso vastaa saavutuksia, joilla renkaisiin nimeäminen on suoritettu.
Ratsastajien tulee jättää vuosittain kirjallinen hakemus maajoukkuevalmennukseen. SRL julkaisee hakukaavakkeen syyskuussa.

4.4. Valjakkoajo
Valjakkoajossa ei ole ikäryhmäjakoa vaan ryhmät jaetaan ”valjakkomuodon perusteella”: hevoset, ponit, parivaljakot, yksiköt
Tavoite: Kansainvälinen menestyminen ja kilpailutoiminnan lisääminen
Toteutus:
1. Henkilökohtainen valmennustuki kansainvälisellä huipulla oleville ajajille (n. 0 – 2 ajajaa). Valmennusolosuhteiden ja valmentautumisen varmentaminen henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.
2. Kotimaan maajoukkuevalmennusleirit ( 4 – 6 / vuosi) Suomessa valmentautuville kansainvälisellä tasolla oleville ajajille ja potentiaalisille ehdokkaille (n. 20 ajajaa).
A-rengas= kuluvan vuoden ensisijaiset ehdokkaat maajoukkueen kansainvälisiin edustustehtäviin hevosyksikkö ja -parivaljakko kilpailuihin.
B-rengas = muut ehdokkaat kuluvan vuoden tai tulevien kausien kansainvälisiin edustustehtäviin hevosyksikkö ja –parivaljakkokilpailuihin sekä poniyksikkö ja poniparivaljakkokilpailuihin.
3. Aluevalmennus. SRL:n alueet toteuttavat aluevalmennusta osittain yhteishankkeina uusien
valjakkoajajien saattamiseksi mukaan kilpailutoimintaan.
4. Viimeistelyleirit arvokilpailuihin nimetyille ajajille maajoukkuesuunnitelman mukaan.

Harjoittelun tavoitetaso: Päivittäinen lajiharjoittelu sekä oman fyysisen kunnon ja liikkuvuuden kehittäminen ja ylläpito oheisharjoittelun avulla.

Valintaperusteet:
1. Edellisen kauden kilpailutulokset
2. Liiton katsastusleirillä annetut näytöt
Liiton maajoukkuevalmentaja voi nimetä ajajan suoraan maajoukkuevalmennusryhmään kilpailunäyttöjen perusteella. Ryhmää täydennetään marras/joulukuussa Ypäjällä järjestettävän liiton katsastusleirin perusteella.
Aluevalmennukseen hakemuksen perusteella alueen ja valjakkojaoksen sopimin kriteerein.

4.5. Vikellys
Vikellyksessä ei ole ikäryhmäjakoa. Jaottelu yksinvikeltäjät, parivikellys ja joukkuevikellys.
Tavoite: Kansainvälinen menestyminen ja kilpailutoiminnan lisääminen
Toteutus:
1. Yksinvikellys toteutetaan maajoukkuevalmentajan toimesta kotiharjoitteluna n. 3 – 5 / kk maajoukkueeseen nimettyjen yksinvikeltäjien kanssa. ( n. 2 – 4 vikeltäjää)
2. Joukkuevikellyksen valmennus toteutetaan joukkueprojektiin sitoutuneiden seurajoukkueiden kotivalmennuksena ja valmentajaohjauksena n. 4 – 6 / vuosi. Liiton nimeämä seurajoukkue kilpailee maajoukkueena edustustehtävissä.
3. Aluevalmennus. Alueellista valmennusta järjestetään kysynnän mukaan uusien vikeltäjien saamiseksi mukaan kilpailutoimintaan.

Harjoittelun tavoitetaso: Päivittäinen lajiharjoittelu sekä oman fyysisen kunnon ja liikkuvuuden kehittäminen ja ylläpito oheisharjoittelun avulla.

Valintaperusteet:
Edellisen kauden kilpailutulokset ja maajoukkuevalmentajalle valmennustilaisuuksissa kauden aikana annetut näytöt.
Aluevalmennukseen hakemuksen perusteella.

4.6. Vammaisratsastus
Vammaisratsastuksessa ei ole ikäryhmäjakoa. Jaottelu tehdään vammaryhmän mukaan: 1a, 1b, 2, 3, ja 4 ryhmään.
Tavoite: Kilpailutoiminnan mahdollistaminen ja kansainvälinen kilpailumenestys
Toteutus:
1. Liitto järjestää yhden katsastuksen / vuosi.
2. Kotimaan maajoukkuevalmennusleirit (2 –4 /vuosi).
3. KV kilpailuvalmennus.
4. Aluevalmennus. Alueellista valmennusta järjestetään kysynnän mukaan uusien vammaisratsastajien saamiseksi mukaan kilpailutoimintaan.
5. Viimeistelyleirit arvokilpailuihin nimetyille ratsastajille maajoukkuesuunnitelman mukaan.

Harjoittelun tavoitetaso: Päivittäinen lajiharjoittelu sekä oman kunnon kehittäminen ja ylläpito oheisharjoittelun avulla.

Valintaperusteet:
Edellisen kauden kilpailutulokset ja liiton katsastuksessa annetut näytöt.

4.7. Matkaratsastus
Matkaratsastuksessa ratsastajat jaetaan ikäryhmän mukaan: seniorit, nuoret, juniorit
Tavoite: Kilpailutoiminnan mahdollistaminen ja kansainvälinen kilpailumenestys
Toteutus:
1. Henkilökohtainen valmennustuki kansainvälisellä huipulla oleville ratsastajille (1 ratsastaja). Valmennusolosuhteiden ja valmentautumisen varmentaminen henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.
2. Maajoukkuetapaamisia /-valmennusta (2 –4 krt./ vuosi).
3. Muu liittojohtoinen valmennus toteutetaan aluekohtaisina valmennustapahtumina kysynnän mukaan valmennuspalvelutarjonnan ja lajitietouden laajentamiseksi ja uusien ratsastajien saamiseksi mukaan kilpailutoimintaan.

Harjoittelun tavoitetaso: Päivittäinen lajiharjoittelu sekä oman kunnon kehittäminen ja ylläpito oheisharjoittelun avulla.

Valintaperusteet.
Edellisen kauden kilpailunäytöt

4.8. Lännenratsastus
Lännenratsastuksessa valmennusryhmät jaetaan”alalajin mukaan” (reining / all around)
Tavoite: Kilpailutoiminnan mahdollistaminen ja kansainvälinen kilpailumenestys.
Toteutus:
1. Reining (2 –4 krt./ vuosi)
2. KV-kilpailuvalmennus (reining)
3. Aluevalmennus kysynnän mukaan (all around)

4.9. Islanninhevoset (askellajikilpailu)
Askellajiratsastuksessa ratsastajat jaetaan ikäryhmän ja alalajin mukaan.
Tavoite: Kansainvälinen kilpailumenestys ja kilpailutoiminnan mahdollistaminen.
Toteutus:
1. Valmennuksen toteutuksesta ja valinnoista vastaa Suomen Islanninhevosyhdistyksen (SIHY) urheiluvaliokunta. SRL tukee maajoukkuevalmennuksen toteutusta osallistumalla leirityskuluihin tai henkilökohtaisena valmennustukena.
2. Aluevalmennus. Alueellista valmennusta järjestetään kysynnän mukaan uusien islanninhevosratsastajien saamiseksi mukaan kilpailutoimintaan. SIHY vastaa toiminnan organisoinnista, SRL tukee toimintaa.

Harjoittelun tavoitetaso: Päivittäinen lajiharjoittelu sekä oman kunnon kehittäminen ja ylläpito oheisharjoittelun avulla.

Valintaperusteet.
Edellisen kauden kilpailunäytöt ja katselmusleiri tammi/helmikuussa

15.7.2015
Aki Ylänne
urheilujohtaja
Suomen Ratsastajainliitto ryESTERATSASTUKSEN VALMENNUSJÄRJESTELMÄ 2010
(päivitetty 31.7.2009 / ay)

Tavoitteet:

Kansainvälinen:
- keskitytään ensisijaisesti nuoriin (ponit, juniorit, nuoret) ja joukkueisiin. Senioreiden osalta pääpaino kilpailutoiminnan tukemisessa
- saavutetaan ja/tai ylläpidetään pohjoismainen taso
- PM voitot henkilökohtaisesti ja joukkueina
- EM kilpailuissa täydet joukkueet ja henkilökohtaisesti finaalipaikkojen saavuttaminen
- KV sijoitusten määrän nousu

Kotimainen:
- perusvalmiudet monipuoliseen ammatti- ja harrastustoimintaan
- kansainvälisen kilpailemisen perusvalmiudet
- valmistelu ja viimeistely arvokilpailuihin
- henkilökohtaisten valmennusohjelmien tukeminen koti- ja ulkomailla
- valmentajakoulutus, valmentajien taitotason kohottaminen ja ylläpito

Toimenpiteet:
- liitto- ja aluevalmennuksen toteutus
- KV matkojen suunnittelu ja järjesteleminen
- seuranta
- osapuolten sitouttaminen toimintaan
- laji- ja joukkueenjohtajien nimeäminen ja koulutus
- yhteistyö henkilökohtaisten ja alue / liittovalmentajien kanssa
- projektityö ja projektijohto
- Valintakriteerien ja toimintatapojen päivittäminen

Valmennustasot:
- Maajoukkue:
Muodostuu n. 5 – 7 EM / PM arvokilpailuedustaja ehdokkaasta aiempien tulosnäyttöjen perusteella. Lisäksi n 10 maajoukkue-ehdokasta, joilla arvioidaan olevan mahdollisuus arvokilpailuedustukseen lyhyellä aikavälillä. 1 liittovalmentaja. Pääosin liittorahoitteinen liittovalmennus.

- Maajoukkue haastajat:
Muodostuu n. 30 ratsukosta, joilla valmentajan arvioin mukaan edellytykset maajoukkuepaikkaan 1 - 3 vuoden aikana ja joilla riittävät tulosnäytöt ennustetta varten. 1 -2 liittovalmentajaa. Pääosin omarahoitteinen liittovalmennus.

- Aluevalmennus:
Muodostuu alueiden nimeämistä aluevalmennusratsukoista n. 30 – 40. Luo perusvalmiudet ja löytää ratsukoita haastajarenkaaseen. toimii yhteismitallisesti ja on linjassa liiton valmennuksen kanssa kiinteänä osana valmennuskokonaisuutta. 1 aluevalmentaja / alue. Pääosin omarahoitteinen aluevalmennus.


- Seuravalmennus:
-kilpaurheiluun suuntautuneet seurat (SRL:n auktorisointi)
-säännöllinen perusvalmennustarjonta
-päivittäisvalmennusmahdollisuus eri tasoisille ratsukoille
- laadukkaat valmentautumisolosuhteet
-liiton kannustepalkinnot menestyvään seuravalmennukseen

Valmentajia valittaessa liitto– ja aluevalmentajiksi huomioidaan erityisesti seuraavat ominaisuudet:
- Sitoutuminen liiton tavoitteisiin ajallisesti ja ajatuksellisesti
- Hyvä johtamis- ja ihmiskäsittelytaito
- Järjestelmällisyys ja analyyttisuus
- Tulokset ja KV kokemus valmentajana
- Oma perusratsastustaito, hevosen kouluttaminen ja kilpailutulokset
- Hallitsee lajitekniikan, hevosen fysiologian, kilpailutaktiikan
- huomioi ja jäävää itsensä sekä informoi esteellisyydestään tarvittaessa esim valintaprosessista omien valmennettavien kohdalla ja hevoskaupan tai muun vastaavan jääviyteen vaikuttavan asian yhteydessä
- noudattaa eettisiä ohjeita ja antidopingsäännöstöä

Toimenpideohjelmassa huomioitavia asioita
- tavoitetason nostaminen selkeästi mitattavin kriteerein
- valmennusleirien sisällön tarkentaminen ja teemoittaminen
- kaikkien tahojen sitouttaminen ja yhteistapaamiset (Omistajat, h.koht. valmentajat, groomit, vanhemmat…)
- katsastustilaisuuksien ja karsintajärjestelmien selkeyttäminen