SRL

Kerro kaverille:

Valmentajakoulutus

SRLvalmentajakoulutukset tasoilla 1-3 toteuttaa Hevosurheilun valmennuskeskus Ypäjällä (Hevosopisto). Tällä hetkellä SRL ohjaa tasolle 4 hakeutuvia valmentajia Urheiluopistojen ammattivalmentajakoulutukseen, mutta Hevosopisto hakee ammattivalmentajatutkinnon järjestämisoikeutta, jolloin ammattivalmentajatutkinnon voisi suorittaa myös Hevosurheilun valmennuskeskuksessa. SRL ohjaa tasolle 5 hakeutuvia valmentajia Jyväskylän Yliopiston koulutukseen.

  • Valmennuksen peruskurssi
  • I-Taso Ratsastusvalmentaja
  • II-Taso Lajivalmentaja
  • III-Taso Huippuvalmentaja – suoritetaan kaksoistutkintona IV tason valmentajan ammattitutkinnon tai valmentajan erikoisammattitutkinnon kanssa
  • IV-Taso Valmentajan ammattitutkinto ja Ammattivalmentajan erikoisammattitutkinto (tutkinto)
  • V-Taso Akateeminen tutkinto

Valmennuksen peruskurssi
Toteutetaan kilpailijoille, valmentajille ja heidän tukijoukoilleen suunnattuna "Valmentautumisen perusteet" -koulutuksena.

Kenelle: Ratsastusvalmennuksen perusteista kiinnostuneille.
Sisältö: Valmennuksen perusteet ja hevostaito
Kesto: 1 vrk (n. 8 tuntia)
Kouluttajat: Hevosalan oppilaitokset + SRL:n aluevalmentajat

I-Taso Ratsastusvalmentaja

Kenelle: Seuravalmentajat, henkilökohtaiset valmentajat, oma taitotaso helppo A. Mielelläään valmentaja/ohjaajakokemusta.
Sisältö: Nuorten urheilun perusteet, taidon opettaminen, lajitaitojen opettaminen, valmennusosaaminen, ratsastajan fysiologia, hevosen fysiologia, vuorovaikutustaidot, psyykkisen valmennuksen perusteet, fyysisen valmennuksen perusteet, urheiluravitsemuksen perusteet. Koulutuksen hyväksytty suoritus vaatii erillisen valmennusnäytön hyväksymistä.
Kesto: 3 x 3 vrk lähiopiskelujaksoa, etäopiskelu, valmennusnäyte, oma taitotaso näyte. Osallistujien edellytetään osallistuvat lähiopetusjaksoille.
Hinta: 975 € (325 €/jakso) sisältäen koulutuksen, majoituksen sekä ruokailu ja koulutusmateriaalit. Lisäksi valmennusnäyttötilaisuudesta peritään 80 € maksu.
Koulutusmateriaalit: Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu -kirja, Valmentaudu tavoitteellisesti, Ratsastajan kunto-opas, Ratsastuksen terveysprofiili, lähiopetuksen diamateriaali
Kouluttajat: Kouluttajina toimii oman alansa kokeneita asiantuntijoita, ratsastusvalmennuksen ammattilaisia: mm. Anu Korppoo, Pirkko Herd, Eero Simojoki, Seppo Hyyppä, Mia Stellberg sekä muita valmennuskeskuksen asiantuntijoita

II-Taso Lajivalmentaja

Kenelle: Koulutukseen voivat hakeutua SRL I-tason valmentajakoulutuksen suorittaneet, ratsastuksenopettajat (AT), ratsastuksen opettajan ammattitutkintoa suorittavat sekä henkilöt, joiden oma taitotaso on vähintään vaativa B kouluratsastuksessa ja/tai 130 tasolla esteratsastuksessa, vaativalla tasolla kenttäkilpailussa tai vastaava taitotaso muissa lajeissa ja näyttöä vähintään kansallisen tason valmennustehtävistä. Aluevalmentajat, henkilökohtaiset valmentajat, oma taitotaso vaativa B
Sisältö: syventävä lajivalmennuksen osaaminen, kokonaisvaltainen valmennusosaaminen, kokonaisvaltaisen valmennussuunnitelman rakentaminen, hevosen fysiologia ja valmennus, psyykkisen valmennuksen työkalut ja menetelmät, valmennusfilosofian luominen, valmentajana jaksaminen, fyysisen valmennuksen syventävä osaaminen, fyysisen kunnon testaaminen
Kesto: Lähiopetusta yhteentä 11 vrk (3 x 3 vrk + 1 x 2vrk). Lisäksi kansainvälinen osio, joka sovitaan koulutuskohtaisesti. Koulutus sisältää etätehtäviä sekä itseopiskelua lähiopiskelujaksojen välillä. Koulutukseen sisältyy portfolion kokoaminen valmennuksen eri osa-alueiden hallinasta sekä valmennusosaamisen todentaminen. Koulutukseen hakeutuvien edellytetään osallistuvan kaikille lähiopiskelujaksoille täysimääräisesti.
Hinta: 1195 € sekä kansainvälisen koulutusosion kustannus.
Koulutusmateriaalit: Kyra ja ratsastuksen taito -kirja, lähiopetuksen diamateriaalit
Kouluttajat: Kouluttajina toimii oman alansa kokeneita asiantuntijoita, ratsastusvalmennuksen ammattilaisia: mm. Anu Korppoo, Pirkko Herd, Aki Ylänne, Eero Simojoki, Seppo Hyyppä, Mia Stellberg sekä muita valmennuskeskuksen asiantuntijoita

III-Taso Huippuvalmentaja – suoritetaan kaksoistutkintona IV tason valmentajan ammattitutkinnon tai valmentajan erikoisammattitutkinnon kanssa

Kenelle: Maajoukkuevalmentajat, henkilökohtaiset valmentajat, kansallisen huipputason ja kansainvälisen tason ratsastajien valmentajan, oma taitotaso vaativa A
Sisältö: Syventävä lajiosio, tietotekniikka, kansainvälisyys, HOPS
Kouluttaja: Valmennuskeskuksen asiantuntijat

IV-Taso Valmentajan ammattitutkinto ja Ammattivalmentajan erikoisammattitutkinto (tutkinto)
Kenelle: Alue- ja maajoukkuevalmentajat, ratsastuslukio valmentajat, henkilökohtaiset valmentajat, oma taitotaso vaativa A, kansainvälisissä tehtävissä toimivat valmentajat
Kesto: Urheiluopiston lähiopiskelu + Henkilökohtainen opintosuunnitelma lajiosan kehittämisestä
Kouluttajat: Urheiluopistot + SRL (Aki Ylänne vastuuhenkilö)

V-Taso Akateeminen tutkinto

Kenelle: Liikuntatieteiden yliopisto-opiskeluista kiinnostuneille (Liikuntatieteen maisteri, liikuntabiologian aineryhmä/valmennus- ja testausoppi)
Kouluttaja: Jyväskylän yliopisto