SRL

Kerro kaverille:

ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 06/2016

Aika: 11.10.2016 klo 16.00
Paikka: EmCe, Jämsänkatu 2, Helsinki
Läsnä: Backlund, Markus (puh.joht.) (6/6)
Kela, Heikki (5/6)
Nordström, Harri (6/6)
Aarnio-Wihuri Aisa (5/6) (etänä)
Kiviranta, Tomas (3/6)
Tuomi, Anu (5/6) (etänä)
Poissa: Ylänne, Aki (Sports Office) (0/6)
Hakala, Teppo (3/6)
Myrskog, Pia (5/6)
Forstén, Mikael (0/6)
Ehrnrooth, Marina (valmennus, maajoukkueet p/j/n/U25) (2/6)
Linna, Antti (0/2)

KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
Valittiin Pia Myrskog kokouksen sihteeriksi.

1. ESITYSLISTA, EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Vahvistettiin etukäteen toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Vahvistettiin kokouspöytäkirja 5/2016.

2. TOIMINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JA TALOUSARVIO
Ratsastusfoorumin yhteydessä järjestettävässä lajiseminaarissa esitellään toimintasuunnitelma. Päätettiin käsitellä lajiseminaarissa ainakin seuraavia aiheita:
- Kilpailukalenteri 2017: kalenteria työstetään lisää foorumiin aina asti, vastuuhenkilöinä TK ja AAW. Lajiseminaarissa tai sen yhteydessä järjestetään tarvittaessa keskustelu ongelmakohdista ko. järjestäjien kanssa.
- Sääntöasiat; tulossa olevat uudistukset KS I ja KS III (AT, PM)
- Kilpailujen hakuprosessi/päällekkäisyydet/kaupalliset-järjestöjärjestäjät
- Kilpailujärjestelmän uudistus; tilanne, tasojaot, saako hyppiä ”yhden yli”
Esteratsastuskomitea
- Kilpailuiden palautelomake
- Komitean kokoonpano 2017
Päätettiin, että MB ja HN työstävät edelleen (muita kohtia paitsi niitä joissa on jo nimetty vastuuhenkilö) sekä valmistelevat seuraavaan kokoukseen esityksen rungon seminaaria varten.

3. KANSALLINEN KILPAILUKALENTERI JA SARJAKILPAILUT
Tähtikilpailuiden osalta kalenterirunko vahvistettu, nyt on saatu muut kilpailuhakemukset sisään. Todettiin, että tiettyjä ongelmakohtia on, mutta suurilta osin kalenteri näyttää toteutuskelpoiselta.
Joidenkin kilpailujen osalta käytävä keskusteluja päällekkäisyyksien purkamisesta, päätettävä sarjakilpailujen myöntämisestä ja joidenkin sarjojen osalta yritettävä löytää lisää järjestäjiä.
Päijänne Jumping Days oli anonut kisaa myöhässä – sama viikonloppu kuin Salo Riding Club. Todettiin, että komitea ei nähnyt estettä kilpailun ottamiselle mukaan kalenteriin.
Merkittiin tiedoksi GP Finaalin mahdollinen järjestäminen Alahärmässä. Jos sponsori on valmis luopumaan aiemmasta pääkaupunkiseutu-vaatimuksestaan, ei esteratsastuskomitea vastusta siirtoa Laaksolta Alahärmään, kunhan ajankohta on sama kuin nyt suunniteltu. Alueelle on tiettävästi tekeillä jo nyt uusi kenttä.
Käytiin läpi case Prix de Unikulma Laakson finaalien yhteydessä.

4. KOTIMAAN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
a. Kansalliset kilpailut
 Päätettiin esittää hallitukselle SM-kilpailuiden järjestämistä 2017 seuraaville ryhmille: seniorit, nuoret, juniorit, lapset, ponit, joukkue.
 Käsiteltiin RJL:n sääntöesitys/lausuntopyyntö koskien Racing-sarjoja ja mm. Breeders’ Prizeä. Komitea päätti puoltaa ehdotusta vuodelle 2017 seuraavin kysymyksin/tarkennuksin:
o onko tarkoitettu, että Racing-sarjan voitto ratkeaa tasapisteissä toisen osakilpailun sijoitusten perusteella?
o onhan selvää, että toinen osakilpailu on arvostelulla 367.1 (A2/A2)?
o Estekomitea totesi lisäksi, että tämän ensi vuotta koskevan järjestelyn jälkeen tulisi nämä kaksi kilpailua pysyvästi erottaa toisistaan.
o EK totesi vielä, että Breedersin uusintaa koskeva maininta esityksessä on hieman epäselvä – uusitaanko vain voitosta vai kaikista sijoituksista?
Esteratsastuskomitea
Hallikaudella on kilpailuissa ollut ilahduttavan hyvin järjestettyinä 135-140 cm:n luokkia, joissa ratsukot ovat voineet harjoitella nousua asteittain kohti GP-tasoa. Tämän tarjonnan toivotaan jatkuvan myös tulevalla ulkokaudella.
Team Eurohorses on anonut Kenraalin Maljan järjestämisoikeuksia vuodelle 2017. Estekomitea totesi, että:
o Komitea lähtee siitä, että ko. kilpailun henkeä ja periaatteita kunnioitetaan ja palkinto jatkossakin on suunnattu alle 21 v. ratsastajille omana kilpailunaan, jonka SRL vuosittain myöntää jollekin järjestäjälle järjestettäväksi.
o Esteratsastuskomitea edellyttää myös, että ennen kilpailun myöntämistä muualle kuin Turun Ratsastajille, käydään tästä keskustelu seuran edustajien kanssa. Toisin sanoen, kilpailua tulee vuosittain ensin tarjota TR:lle, vasta sitten muualle.
b. Aluekilpailut
Ei käsiteltävää.
c. Seurakilpailut
Keskusteltiin tasojaosta ja todettiin että on hämäävää, kun eritasoiset kisat näkyvät eri suodatuksilla kuin pitäisi (mm. ykköstason kisat näkyvät kolmostason listauksen seassa) Kipassa. Vaikeasti muutettavissa järjestelmäsyistä. Tasojaosta ja niiden yhdistelemisestä on tarkoitus järjestää yleinen keskustelu lajiseminaarissa.
d. Olosuhdeasiat, ohjeistukset
Ei käsiteltävää.
e. Uudet kilpailupaikat, uudet järjestäjät, kilpailutoimihenkilöt
Alahärmään on raviradan yhteyteen rakenteilla uusi 100 m x 100 m kuituhiekkapohjainen kenttä. Alueella on jo nyt n. 100 karsinaa. Tavoitteena on järjestää n. 4 vuoden päästä suuret, kansainväliset kisat.
AT ja PM tuovat seuraavaan kokoukseen esityksen A-puheenjohtajatuomareiden kouluttamisesta/nimeämisestä.
f. Tietojärjestelmät
Kuultiin AAW:n raportti kartoituskäynniltä Tanskassa. EK:n näkemys on, että Tanskan järjestelmä on erittäin mielenkiintoinen, toiminnoiltaan lähellä SRL:n tarpeita ja tätä järjestelmää tulisi kartoittaa vakavana vaihtoehtona AKK:n nykyjärjestelmän käyttöönottosuunnitelmille.
Lisäksi Tanska neuvottelee parhaillaan Equipen kanssa liittymien rakentamisesta järjestelmien välille.

5. SÄÄNTÖASIAT
Esteratsastuskomitea
 Merkittiin tiedoksi Pekka Larsenin tekemät sääntömuutosesitykset mm. joukkuekilpailun rankingpisteisiin, luokkien jakamiseen jne. Käsitellään muiden KS III-sääntöasioiden yhteydessä seuraavassa kokouksessa.
 Käytiin läpi sääntövaliokunnan koostamat muutosesitykset yleisiin sääntöihin (KS I). AT kokosi komitean kannanotot ja vie ne sääntövaliokunnan tietoon.

6. KOULUTUSASIAT
Kuultiin raportti nuorten hevosten suorituskyvyn arviointikoulutuksesta Ypäjällä (kouluttajana Daan Nanning).
Käytiin keskustelu steward-koulutuksesta. KUJO käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan tällä viikolla. EK:n mielestä lajikohtainen osuus tulee koulutuksessa siten, että päällekkäistä kouluttautumista ei pääse syntymään.

7. SRL:N HALLITUS
Raportti hallituksen EK:aa koskevista asioista jäi kuulematta hallituksen edustajan poissaolosta johtuen.

8. SPORT OFFICE
Ei erityisiä käsiteltäviä asioita, otettu mukaan muiden otsikoiden alla.

9. MAAJOUKKUEET P/J/N/U25
Maajoukkuejohto ei ollut edustettuna aikataulukiireistä johtuen (HIHS).

10. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
Keskeneräisten asioiden läpikäynti. Päivitettiin to do-lista.
Merkittiin muistiin TK:n esitys nuorten hevosten osallistumisoikeudesta  oikeus ”nostaa luokissa” esim. elokuusta alkaen jos kehitys sallii. Käsitellään KS III-asioiden yhteydessä.
Kuultiin Lasse Paakkolan lähettämä palaute kilpailuiden tasojaosta, ratojen rakentamisesta, koulutuksellisesta vaikutuksesta jne. Sovittiin, että MB vastaa hänelle ja kutsuu mukaan lajiseminaariin keskustelemaan lisää näistä asioista.
Puheenjohtaja tiedusteli läsnäolijoiden käytettävyyttä komiteatyöskentelyyn ensi vuonna. Kaikki olivat käytettävissä. MB keskustelee asiasta myös tänään poissaolleiden kanssa ennen lajiseminaaria.

11. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään tiistaina 15.11.2016 klo 16.00 alkaen, käsittelyssä ainakin lähestyvän ratsastusfoorumin ja lajiseminaarin esitysten sisältö sekä KS III sekä A-tuomarikoulutus.
Esteratsastuskomitea

12. TIEDOTTAMINEN
Ei käsiteltäviä asioita.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Vakuudeksi,
Markus Backlund
puheenjohtaja


Tilaa RSS-syöte tästä sivusta