SRL

Kenttäkilpailun kokonaistulos muodostuu

 • koulukokeessa saavutetuista pisteistä muutettuna virhepisteiksi
 • maastokokeen virhepisteistä
 • estekokeen virhepisteistä

Voittaja on ratsukko, jonka kolmessa osakokeessa saama yhteenlaskettu virhepistemäärä on pienin.

Kerro kaverille:

Maastokoe


Maastokoe muodostuu haasteellisesta ja jännittävästä testistä, jossa koulutuksen ja ratsastuksen oikeaoppisuus palkitaan. Testi mittaa ratsastajan ja hevosen kykyä sopeutua erilaisiin muuttuviin olosuhteisiin (estetyypit, korkeuserot, maapohja, sääolosuhteet jne.) osoittaen hyppytaitoja, harmoniaa ja keskinäistä luottamusta. Pitkässä kilpailussa mitataan myös hevosen kestävyys.

Maastokokeen tarkoituksena on osoittaa hevosen kyky ylittää nopeasti, rohkeasti ja järkevästi Koe testaa ratsastajan kyvyn viedä suunnitelmallisesti läpi eri vaiheet ottaen huomioon hevosen valmennuksen, suorituskyvyn ja kunnon suhteessa tehtävien vaikeusasteeseen. Maastoesterataan saattaa kuulua jopa 30 erilaista kiinteää estettä kuten tukkeja ja ojia, alas- ja ylöshyppyjä, veteen, vedessä ja vedestä hyppyjä ym. maastoesteitä.

Virhepisteet maastokokeessa

 • Tottelemattomuus esteellä 1. kerta 20 vp
 • 2. tottelemattomuus samalla esteellä 40 vp
 • Ylitetystä ihanneajasta 0,4 vp/sekunti
 • Aliajasta (yli 20 s.) harraste- ja tutustumisluokissa 0,4 vp/alkava sekunti
 • Vaarallisesta ratsastuksesta 25 vp, sakko tai kilpailusta sulkeminen
 • Paikaltaan hyppy tuomitaan tottelemattomuudeksi ja vaaralliseksi ratsastukseksi

Hylkäykseen johtaa mm.

 • 3. tottelemattomuus maastokokeessa
 • Kumoonratsastus
 • Väärä tie
 • Satulasta putoaminen