SRL

Kerro kaverille:

Komitea tiedottaa

Kenttäratsastuskomitea tiedottaa allaolevalla uutispalstalla ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Tälle sivulle tulevat myös komitean kokousten pöytäkirjat.

Tilaa RSS syöte tästä sivusta

PÖYTÄKIRJA 2 / 2016


Aika 02.07.2016 klo 15.00
Paikka Ypäjä

Läsnä:
Tuija Rosenqvist (pj)
Elmo Jankari
Virve Kaartoluoma (siht)
Minna Leppälä
Susanne Orelma-Törmänen
Seija Hacklin (Safety Officer)
Poissa: Simo Leppänen, Kalle Nykänen, Pirkko Herd (SRL:n hallituksen kenttäratsastusvastaava), Jutta Koivula

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja
- Tuija avasi kokouksen klo 15.00. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2. Talous
- Odotellaan SRL:n toimistolta talousraporttia. Virve toimittaa sen edelleen komitean jäsenille.
Tarvittaessa käsitellään talousasiaa sähköpostitse.
- Jutta Koivula osallistui lajien koordinointikokoukseen, jossa käsiteltiin mm.vuoden 2017 budjettia.
- Haettiin rahoitusta maastoratojen yhtenäistämisprojektiiin, siirrettävien maastoesteiden huolto- ja ylläpitokustannuksiin ja Nations Cup
projektiin.

3. Kotimaan kilpailutoiminta
Esitetty Keravan ratsastajille toive vaativa B kilpailujen järjestämisestä.

4. Koulutus
- Aki Karhapää osallistuu Puolan Baborowko:ssa järjestettävään kv MSkoulutukseen.
- Vuonna 2017 Jutta Koivulan ja Seppo Laineen tulee päivittää kv-tuomari oikeudet.

5. Muut asiat
Maastoratojen tukianomukset:
- Määräaikaan mennessä saapui 4 hakemusta.
- Sähköpostipäätös: Komitea myöntää Kuopion ratsastajat ry:lle 1500 € ja Iin hevosharrastajat ry:lle 500€
maastoradan rakentamiseen ja kunnostukseen.
- Kaikille hakijoille on ilmoitettu komitean päätös.
- Tuki myönnetään kulukorvaustositteita vastaan. Tositteet toimitetaan SRL:n toimistoon.
- Siirrettävien maastoesteiden esittelymateriaali Heidi Lammi laatii esittelymateriaalin SRL:n nettisivuille.

Sääntömuutokset
- Keskusteltiin kvaaleista CIC* ja CCI* kilpailuihin. Päätettiin, ettei nykysääntöjä muuteta.
- Jutta laatii sääntömuutosehdotuksen rikkoutuvista esteistä FEI:n sääntöjen mukaiseksi.
- Hakemus kansainväliseen CICJ1* kilpailuun osallistumisesta
Päätettiin puoltaa Veera Valjakan hakemusta osallistumisesta Strzecom kansainväliseen CICJ* kilpailuun.
Sekä maajoukkue- että henkilökohtainenvalmentaja puolsivat hakemusta.Veera sijoittui kilpailuissa hienosti 3:ksi

6. Seuraava kokous
- Päätettiin kokous klo16.30
- Seuraava kokous.Helsingissä Horse Show viikonloppuna 21.-23.10.
- Tarkempi ajankohta ja paikka sovitaan myöhemmin.