SRL

Kerro kaverille:

Komitea tiedottaa

Kenttäratsastuskomitea tiedottaa allaolevalla uutispalstalla ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Tälle sivulle tulevat myös komitean kokousten pöytäkirjat.

Tilaa RSS syöte tästä sivusta

SRL/Kenttäkomitean kokous PÖYTÄKIRJA 4 / 2017


Aika 19.10.2017 klo 17.00
Paikka Helsinki, jäähalli

Läsnä

 • Tuija Rosenqvist (pj)
 • Elmo Jankari
 • Virve Kaartoluoma (siht)
 • Aki Karhapää
 • Minna Leppälä
 • Susanne Orelma-Törmänen
 • Pirkko Herd (SRL:n hallituksen kenttäratsastusvastaava)
 • Jutta Koivula
 • Poissa
 • Kalle Nykänen
 • Seija Hacklin (Safety Officer)

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Tuija avasi kokouksen klo 17.00. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2. Talous
Myönnettiin Ypäjälle 1300€ tuki hajoavien maastoesteiden turvakannakkeisiin (mims).
Kannakkeita hankittu kolmea okseria, kolmea pystyestettä ja yhtä pöytää varten. Kulut maksetaan kulukuitteja vastaan.
Laskut tulee lähettää vuonna 2017.
Päätettiin myöntää Lapinlahdelle 1000€ tuki kuluvana vuonna yksissä kilpailuissa järjestettyjen vaativien luokkien kulukorvauksia vastaan.
Komitean jäsenille korvataan kotimaan matkakulut matkakulukorvaushakemusten perusteella.
Kaikki hakemukset toimitetaan 30.11 mennessä SRL:n. Mikäli haettu matkakulukorvausten määrä ylittää sille budjetoidun summan, jaetaan varat
suhteessa haettuihin euromääriin.

3. Kotimaan kilpailutoiminta 2018
Keskusteltiin senioreiden SM-kilpailujen vaatimustasosta. Päätettiin, ettei tasovaatimusta lasketa, vaan suomenmestaruudesta kilpaillaan CNC2*vaativa A
tasolla.
Pirkko kertoi Ypäjän PM maastoradan suunnitelmien etenemisestä.
Järjestetään kenttä- ja poni-cup sarjakilpailut.
Käytiin läpi kilpailukalenteria. Vaativien luokkien järjestäjia tulisi saada lisää.
Ponicup osakilpailupaikat tulee sopia.
Aki soittaa kilpailujärjestäjät läpi.
Aki on yhteydessä Harjun kilpailujärjestäjiin ja ehdottaa vaativa B-luokan
järjestämistä Harjussa. Kuluvan vuoden budjetista voidaan tukea Harjun vaativan
radan rakentamista 1000€:lla. Maksetaan kulukorvauksia vastaan. Kuitit tulee lähettää vuoden 2017 aikana.

4. Koulutus
Toimihenkilökoulutuksessa tullaan kurssien lisäksi painottamaan kilpailujen yhteydessä järjestettävää ns. vierikoulutusta.
Järjestetään keväällä mims estekoulutus ja tyylituomarikoulutus.
PM-kilpailujen yhteydessä järjestetään steward-koulutusta.

5. Valmennus
Pirkko kertoi maajoukkuevalmennukseen tulevista muutoksista.
Maajoukkueratsukkomäärää vähennetään ja kriteerejä kiristetään.
Todettiin, että alue- ja maajoukkuetason valmennuksen välille on syntymässä kuilu.
Keskusteltiin mahdollisuudesta lisätä aluevalmennuksiin erillisiä b-rengas tason ryhmiä.

6. Säännöt
Ehdotetaan seuraavia muutoksia sääntöihin:
- poniratsastajan ikäraja lasketaan kahdeksaan ikävuoteen 60cm luokissa.
- terveyskortista luovutaan
- maastoradalla hypystä lipun ulkopuolelta rangaistaan 50
(viidelläkymmenellä) virhepisteellä.

7. Urheilufoorumi
Jutta esittelee sääntömuutoksen lajiseminaarissa.

8. Muut asiat
Susanne ylläpitää oikeudet omaavista stewardeista sähköpostirinkiä.
Kilpailunjärjestäjä voi niin halutessaan tiedustella kilpailuihin stewardia Susannen kautta.
Minna laatii yhdessä Jutan kanssa uusia kouluohjelmia harraste- ja tutustumisluokkiin.

9. Seuraava kokous
Sovitaan erikseen.