SRL

Kerro kaverille:

FAQ - usein kysyttyä

Sallittuja ja kiellettyjä kuolaimia
Kuolaimista tulee paljon kysymyksiä. Lähtökohtana kaikissa kuolaimia koskevissa asioissa on, että vain kouluratsastuksen sääntöjen liitteen mukaiset kuolaimet ovat sallittuja. Liitteessä on kuvia sallituista ja kielletyistä kuolaimista, liite.

Olen kilpaillut vuonna 2014 kansallisissa kilpailuissa, mutta en hevoseni kanssa omaa yli 60 % tulosta helppo A-luokasta. Joudunko kvaalaamaan uudelleen 3-tason kilpailuihin?
Vastaus: Kyllä joudut. Osallistuakseen 3-tason kilpailuun ratsukolla tulee olla 60 % tulos vähintään 2-tasoltaa vähintään helppo A-luokasta. Jos ratsukko on saavuttanut yli 60 % kansallisella tasolla edellisellä kaudella, ei toki tarvitse mennä uudelleen 2-tason kilpailuihin. Kvaalisääntö ei koske ikäluokkaratsastajia niille avoimissa luokissa eikä ratsastajia, joilla viimeisen viiden vuoden aikana hyväksytty tulos Inter I luokasta.

Käykö kenttäkilpailun kouluosuuden tulos kvaalina?
Vastaus:
Ei käy. Tulos tulee saada kouluratsastuskilpailuissa. Kouluratsastuskilpailuissa ratsastettu kenttäohjelma kelpaa kvaaliksi.

Mitä ratsukko tarvitsee osallistuakseen SM-kilpailuun?
Vastaus:
Voidakseen osallistua SM-kilpailuun, tulee ratsukolla olla vähintään 60 % tulos vastaavalta tasolta kansallisessa luokassa (ulkomailla asuvat ko. maan kansallinen tulos) ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämä koskee kaikkia ikäluokkia. Kür-luokasta saatu tulos ei kelpaa SM- kvaalitulokseksi.

Mikä on kannusten max pituus?
Vastaus:
Muiden kuin ponien osalta ei kannuksen enimmäispituutta ole määritelty.

Voiko seniori kilpailla ponilla he A:ta?
Vastaus:
Kyllä voi, muutamat seikat huomioiden. Kun seniori ratsastaa ponilla, kyseessä ei ole poniratsukko ja siten ratsastaja voi valita haluaako hän avoimessa helpossa A:ssa käyttää niveliä vai kankia, ellei kutsussa ole jompaakumpaa määrätty pakolliseksi.
Avoimet helppo A-luokat ratsastetaan joko nivel- tai kankikuolaimella, ellei kutsussa toisin määrätä KS II 428.1. Avoimiin luokkiin osallistuva poni noudattaa ko. luokan sääntöjä.

Poniratsukko puolestaan on alle 16-vuotias ratsastaja, joka ratsastaa ponilla. Poniratsukot saavat osallistua poni-, juniori- ja avoimiin luokkiin KS II 422.4. Jos poniratsukko osallistuu avoimeen helppo A-tasoiseen luokkaan tai sitä vaativampaan luokkaan, se käyttää aina nivelkuolainta. KS II 428.1

Voiko loppuvuodesta syntyneellä hevosella kilpailla vuotta nuorempien ikäluokassa?
Vastaus:
Säännöissämme ei ole mainintaa tuosta 10/xx jälkeen syntyneiden oikeudesta kilpailla "nuoremmassa ikäluokassa". Asiaa on tiedusteltu myös FEI:ltä, jonka mukaan KV kisoissa toimitaan aina kalenterivuoden mukaan. Näin ollen ei ole perustetta myöntää loppuvuodesta syntyneelle hevoselle lupaa kilpailla " vuotta nuoremmassa" ikäluokassa.

Mistä tiedän, koska raippa pitää jättää pois hallikilpailuissa?
Vastaus:
Hallikilpailluissa sama halli, jossa kilpaillaan, on yleensä myös verryttelyalue (verryttelyryhmän ajan), jolloin raippa on sallittu. Verryttelylle varatun ajan päätyttyä on alue kilpailualuetta ja piiskat tulee jättää pois. Jos hallissa on alue vuoroaan odottaville ratsukoille, on tämän alueen luonteesta (saako raippaa käyttää vai ei) syytä informoida ratsastajia joko kilpailijatiedotteella tai kansliassa.

Voinko käyttää turpaverkkoa hevosellani?
Vastaus: Head shaking hevosten käyttämät turpaverkot eivät ole sallittuja kouluratsastuksessa.

Erikoisohjat:
Vastaus: Erikoisohjien käyttäminen kouluratsastuksessa (esim. lenkki tms. ohja) edellyttää ratsastajan luokittamista vammaisratsastajaksi.

Mistä kuolaimen paksuus mitataan?
Vastaus: Kuolaimen paksuus (halkaisija) mitataan suuosasta kuolainrenkaan tai – varren läheisyydestä.