SRL

Kerro kaverille:

SRL:n koulujaos pöytäkirja 4 /2005                                            

Aika ja Paikka :14.6 2005   SLU,  Neuvotteluhuone
Läsnä:  Jorma Kainulainen (Pj.), Eeva Kauhanen, Irmeli Summanen ,Timo Rokkanen, Kiki Nyberg ja Kiki Riekkinen (siht.)


1.  Kokouksen avaaminen                                                                                                                                                
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.16.30 

2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                                                                                                 
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.                                                                                   

4.  Koulutuomariasiat  ja -koulutukset
- Koearvostelujen vastaanottajat
Todettiin, että koearvostelujen vastaanottajina ovat III K tasolla toimineet Pertti Paloheimo, Irmeli Summanen, Maria Colliander, Marja Kivioja . IV K koearvosteluja edellisten lisäksi ovat vastaanottaneet Anders Sucksdorff, Jorma Kainulainen, Tarja Huttunen ja Maisa Torkkola.
Päätettiin, että Irmeli Summanen tekee ehdotuksen uusista koearvostelun vastaanottajista, ehdotus vahvistetaan sähköpostikokouksella ja päivitetään Hippokseen ja liiton nettisivuille.
-  Tuomarikoulutuksen suunnittelun aloittaminen vuodelle 2006
Keskusteltiin tuomarikoulutuksesta vuodelle 2006. Irmeli Summanen selvittää IV K- kurssin järjestämistä mahdollisesti Siilinjärvellä.  III K - kurssi pidetään, teoriaosuus keväällä 2006, käytännön osuus syksyllä. Keskusteltiin III K - ja ylöspäin skaalantarkistuksen järjestämistä kotimaisen kouluttajan
vetämänä. Pidetään mahdollisesti videoskaalantarkistus myös syksyllä 2005.

5.   Toiminnan suunnittelu vuodelle 2006, budjettiraami vuodelle 2006
-  Keskusteltiin alustavasti panostusten suuntaamisesta vuodelle 2006.
- Tiedoksi Eeva Kauhasen esittelemänä Kuopiossa pilottihankkeena alkavasta Urheiluakatemiasta kouluratsastuksen osalta. Hanketta viedään eteenpäin, SRL:n mahdollisesta osallistumisesta hankkeeseen keskusteltiin.
 - Päätettiin ottaa selvää koulutuomarikoulutuksessa käytettävästä mikrofoni/kuuloke systeemistä, Kiki Riekkinen selvittää laitteiston kustannuksia.
 - Keskusteltiin kouluseminaarin järjestämisestä syksyllä 2005, mahdollisesti 19.11 SRL:n juhlaristeilyn yhteydessä.

6.   Muut asiat
Olli Niskasaaren ehdotuksesta päätettiin kutsua kouluratsastusjaoston jäseneksi Marjukka Manninen Haukiputaalta, laajentaaksemme koko Suomen kuuluvuutta jaostossa käsiteltäviin asioihin. Kiki Riekkinen tiedustelee Marjukka Mannisen halukkuutta tehtävään.

7.   Seuraava kokous
Seuraavan  kokouksen päivämäärä on tiistai 30.8,  klo. 16.30, SLU

8.  Kokouksen päättäminen
Pj. Päätti kokouksen klo 18.00