SRL

Kerro kaverille:

UUSI KILPAILUJÄRJESTELMÄ
(OHJEITA KILPAILUNJÄRJESTÄJILLE SEKÄ KILPAILIJOILLE 28.3.2015)

I KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄT

1. Kilpailujen järjestäminen

Kilpailukutsut

Kilpailukutsut on lähetettävä tarkastettavaksi kilpailukutsuja tarkastavalle toimihenkilölle, jonka lännenratsastuskomitea osoittaa. Kilpailukutsu tulee julkaista Kipa -palvelussa vähintään 4 viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Tuomariston puheenjohtajan tulee toimittaa kilpailukutsu kutsuja tarkastavalle toimihenkilölle tarkastettavaksi vähintään 6 viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Vuonna 2015 kilpailukutsut tarkastaa Ursula Turtiainen.

Kilpailukutsun tarkastamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske 1 tason kilpailuja. Tuomarin /tuomariston puheenjohtajan tulee tarkastaa kutsu ja varmistaa, että se vastaa sääntöjä. 1 tason kilpailujen järjestäjä voi ottaa ilmoittautumiset vastaan myös sähköpostitse Kipa -järjestelmän ulkopuolella tai laatia erillisen 1 tason kilpailukutsun Kipaan. Kilpailun järjestäjä vastaa siitä, että 1-tason kilpailujen tulokset viedään Kipaan (esimerkiksi pdf-tiedostona), jotta ratsastajilla on oikeus kvaaliin tuloksen perusteella.

Kilpailukutsut lisää Kipa -palveluun kilpailunjärjestäjä, kun kilpailukutsu on hyväksytty kilpailukutsujen tarkastajan toimesta. 1-tasolla kilpailunjärjestäjä lisää toimitsijaluettelosta tuomarin/tpj:n, joka tarkistettuaan kutsun julkaisee sen Kipassa. Tämän jälkeen kilpailu näkyy kilpailukalenterissa. Kutsu kannattaa 1-tasollakin lisätä Kipaan, jotta tulokset saa julkaistua Kipassa. 2-tasolla kutsun tarkastaja tarkastaa kutsun tpj:n jälkeen, minkä jälkeen kutsun tarkastaja julkaisee kutsun Kipassa. Tämän jälkeen kutsu näkyy Kipassa. Tasolta 3 eteenpäin SRL:n vastuuhenkilö julkaisee kilpailukutsun tarkastajan ja tpj:n jälkeen. Tämän jälkeen kutsu näkyy Kipassa.

1-tason kilpailuun on nimettävä tpj. Käytettäessä ulkomaista tuomaria 1-tason kilpailuissa, erillistä tpj:tä ei kuitenkaan tarvitse nimetä, vaan arvosteleva tuomari käyttää kilpailuissa ylintä päätäntävaltaa. Tällöin kilpailunjohtajan on huolehdittava siitä, että KSI määräyksiä noudatetaan. (Kutsun voi tällöin julkaista kilpailukutsujen tarkastaja).

Kilpailunjärjestäjän on huolehdittava siitä, että kaikki kilpailusta julkaistavat kutsut vastaavat Kipassa hyväksyttyä kutsua.
1-tason kilpailuita voidaan lisätä kilpailukalenteriin kilpailukauden aikana. 2-5 tason kilpailut on haettava 30.9. mennessä kilpailukautta edeltävänä syksynä. Mikäli tämän jälkeen päätetään järjestää kilpailuja, lännenratsastuskomitea voi harkintansa mukaan hyväksyä kilpailun järjestettäväksi.

Kvaaliluokat

Kvaaliluokkia voidaan järjestää eri tasoilla. Kvaaliluokiksi kelpaavat open -luokat. 1-tasolla järjestettävät walk&jog -luokat eivät kelpaa kvaaliluokiksi. Huom! Kilpailukutsun on oltava Kipassa (paitsi tasolla 1 esim. liitetiedostona), jotta kilpailuluokka kelpaa kvaaliluokaksi. Kvaalin osoittavat kilpailusuoritukset on kaikilla tasoilla pystyttävä toteamaan Kipan kautta.

On suositeltavaa, että kilpailuharjoitusluokat, joista ratsastajan ei ole mahdollista saada kvaalia seuraavalle tasolle siirtymistä varten, merkitään selkeästi kilpailukutsuun (esim. walk & jog -luokat).
Kilpailukutsun mallit eri tasoille löytyvät liitteestä täältä.

Kilpailulajit

Ratsain suoritettavia kilpailulajeja, joista on määräyksiä lännenratsastuksen säännöissä, ovat: barrel racing, pole bending, reining, freestyle reining, trail, ranch trail, western horsemanship, western pleasure, ranch riding ja western riding.
Ennen kuin komitea saa laadittua SRL:n säännöt Ranch ridingista noudatetaan arvosteluperusteiden, sallittujen varusteiden ja hevosen ulkoasun osalta AQHA:n 2015 sääntöjä. Huom! Ratsukko voi kuitenkin SRL:n alaisessa kilpailussa osallistua Ranch ridingiin, vaikka osallistuisikin samassa kilpailuissa myös western pleasureen.

SRL:n alaisissa kilpailuissa voidaan järjestää kilpailulajeja myös muissa lännenratsastuslajeissa. Näiden luokkien on kuitenkin oltava jonkin rotu- tai lajijärjestön sääntöjen mukaisia. Luokkien yhteydessä on aina mainittava minkä järjestön sääntöjen mukaan arvosteluperusteet määräytyvät. SRL:n kilpailuissa ei voida järjestää muita kilpailuluokkia, esim. lasten talutusluokkia tai sallia trail at halterissa ratsastajaa tai satulaa hevosen selässä. Rotujärjestöjen ns. englantilaisia luokkia voidaan järjestää vain kilpailuharjoituksina.

Tuomarit

Kansainvälisissä reining-kilpailuissa tuomarin on oltava FEI:n hyväksymä lännenratsastustuomari. Muissa kilpailuissa tuomarina voi toimia voimassa olevan ja kilpailuissa arvosteltavaan lajiin sopivan lännenratsastuksen tuomarioikeuden omaava: - tuomari, jolla on SRL:n hyväksymä voimassa oleva, kilpailutason edellyttämä tuomarioikeus tai - AQHA:n (American Quarter Horse Association), FEI:n tai NRHA:n (National Reining Horse Association), APHA:n (American Paint Horse Association) tai ApHC (Appaloosa Horse Club) hyväksymä tuomari.
FEI:n ja NRHA:n oikeuksilla voi arvostella vain reiningiä. Lajikomitean hyväksyessä kilpailunjärjestäjän hakemuksen, voi tuomarina olla myös ulkomainen tuomari, jolla on kotimaansa lännenratsastusjärjestön tai ratsastusliiton voimassa oleva kilpailutason edellyttämä tuomarioikeus.

2. Kilpailutasot ja soveltuvat radat

Taso 1

Reiningissä tulee käyttää ratoja nro 12-14, 1A, 1AA, 1B, 1BB, 1C, 1CC. Western ridingissa tulee käyttää ratoja 6-10.
Western horsemanshipissa ja trailissa tulee käyttää riittävän helppoja ratoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisia tälle tasolle. Riittävän helpolla radalla tarkoitetaan sitä, että radalla ei teetetä tehtäviä, jotka ovat liian vaikeita 1-tasolla kilpaileville kokemattomille ratsastajille tai hevosille.
Western horsemanshipin osalta tämä tarkoittaa sitä, että yksilösuoritusradassa ei tule esimerkiksi pyytää suorittamaan laukanvaihtoa askeleessa, useampaa peräkkäistä etuosan ympäri käännöstä tai takaosan ympäri käännöstä (spiniä), tempon vaihteluita tai kohtuuttoman lyhyitä siirtymävälejä tehtävien välillä tai muita vastaavia korkeamman vaikeusasteen tehtäviä, jotka ovat sopimattomia 1-tasolle.

Trailin osalta riittävän helpolla radalla tarkoitetaan sitä, että radalla ei tule käyttää esimerkiksi useita (3 tai enemmän) peräkkäisiä laukkapuomeja, korotettuja puomeja, puomia välittömästi ennen tai jälkeen sillan tai portin alla, kohtuuttoman lyhyitä kulkuvälejä eri esteiden välillä, minimikokoisia esteitä (esimerkiksi laatikko) tai muitakaan esteitä tai tehtäviä, jotka ovat korkeamman vaikeusasteen tehtäviä ja siksi sopimattomia 1-tasolle.
Täällä on esimerkkiratoja tasolle 1 soveltuvista tehtävistä, joiden pohjalta tason 1 ratoja voi suunnitella.

Taso 2

Tasolla 2 voidaan käyttää kaikkia reining- ja western riding ohjelmia, paitsi tason 1 ratoja.
Tasolla 2 voidaan teettää tasoa 1 vaikeampia tehtäviä western horsemanshipissa ja trailissa. Vaikeusastetta voidaan lisätä mm. ottamalla mukaan tempon vaihteluita. Tasolla 2 tulisi kuitenkin huomioida se, että tason 2 ratojen vaikeusaste tulee olla tasoa 3 matalampi. Tämä tarkoittaa sitä, että tason 2 radoissa ei tule käyttää tasolle 2 sopimattoman lyhyitä siirtymävälejä tehtävien välillä tai minimikokoisia esteitä (kuten laatikko).

Taso 3

Tasolla 3 voidaan käyttää kaikkia reining- ja western riding ohjelmia, paitsi tason 1 ratoja.
Tasolla 3 ratsukot kilpailevat yhdellä kädellä kankisuitsituksella (pois lukien alle 6-vuotiaat hevoset). 3-tasolla ratojen vaikeusastetta voidaan kasvattaa ja mukaan ottaa mm. lyhyemmät kulkuvälit tehtävien/esteiden välillä ja useammat peräkkäiset käännökset takaosan ympäri tai trailin osalta laatikossa. Tasolla 3 tehtävien tai ratojen kokonaisuutena tulisi olla vaikeampia kuin tasolla 2.

Taso 4

Taso 4 on lännenratsastuksessa SM-kilpailutaso, joka on korkein kansallinen taso. Tasolla 4 tehtävien tai ratojen kokonaisuutena tulisi olla vaikeampia kuin tasolla 3.
Reiningissä ja western ridingissa voidaan käyttää kaikkia ratoja paitsi tason 1 ratoja.

Taso 5

Taso 5 on kansainvälisten kilpailujen taso. Reiningissä voidaan käyttää kaikkia ratoja, paitsi tason 1 ratoja.

Kaikkien tasojen osalta kilpailujen johtajan/tpj:n tehtävänä on varmistaa, että radat täyttävät em. vaatimukset. Erityisesti, jos käytetään ulkomaista tuomaria.

”Kilpailuharjoitusluokat”

Taso 1 sisältää myös vanhan kilpailujärjestelmän mukaiset kilpailuharjoitusluokat. Tasolla 1 voidaan järjestää walk & jog -luokkia. Walk & jog -luokissa kilpailunjärjestäjä voi sallia myös muun kuin lännensatulan käytön lännenratsastuksen kilpailusäännöissä (KSVI) aikaisemmin mainitulla tavalla, kts. kilpailujen järjestämismääräykset ja ohjeet. Suitsituksen tulee aina olla lännenratsastussääntöjen (KS VI) mukainen. Huom! Walk & jog -luokista tai vastaavista helpotetuista (entinen kilpailuharjoitus) luokista, joista on jätetty jotakin lajiin normaalisti kuuluvia tehtäviä pois, ei voi saada kvaalia seuraavalle tasolle siirtymistä varten. Kvaaliluokiksi kelpaavat vain luokat, joissa vaaditaan kaikkien askellajien suorittamista ja esimerkiksi trailissa kaikki sääntöjen määrittelemät pakolliset esteet.

1-tason luokissa osallistumisoikeutta voidaan rajoittaa eri tavoin, esimerkiksi siten, että luokkaan saavat osallistua ainoastaan ratsukot tai ratsastajat, jotka eivät ole osallistuneet tason 2-5 kilpailuihin tai siten että osallistua voivat 2-5 tason ratsukot.
Poikkeukset säännöistä on mainittava kilpailukutsussa. Poikkeuksia ei kuitenkaan voida tehdä arvosteluperusteisiin.

Kvaalit

Kilpailujärjestelmässä on tarkoitus edetä ylöspäin tasolta 1 lähtien. Voidakseen kilpailla tasolla 2, tulee ratsastajan saada kaksi hyväksyttyä tulosta eri lajeista tasolta yksi. Kilpaillakseen tasolla 3, tulee ratsastajan olla saanut tasolta 2 kaksi hyväksyttyä tulosta eri lajeista. Osallistuakseen SM-kilpailuun, ratsukon tulee saanut hyväksytty tulos saman kauden aikana tai edellisellä kaudella siitä lajista, jonka mestaruuteen osallistuu (hyväksytty tulos pleasuresta, muista lajeista vähintään 60 pistettä). Saavutettuaan tuloksen SM-tasolla, on ratsastajalla oikeus osallistua kaikilla hevosilla kaikilla tasoilla lännenratsastuksen lajista riippumatta kilpailuun seuraavan viiden vuoden aikana.

II KILPAILIJAT

Ratsastajan osallistumisoikeus

Ratsastaja vastaa itse (alle 15-vuotiaan osalta huoltaja) omasta ja ratsunsa kilpailukelpoisuudesta. Osallistuakseen 2-tason kilpailun luokkiin edellytetään sääntökoulutukseen osallistumisen sekä SRL:n jäsenyyden ja D-kilpailuluvan lisäksi, että ratsastaja on saanut vähintään kaksi hyväksyttyä suoritusta eri lajeista 1-tason kilpailun luokista; hyväksytty suoritus western pleasuresta, muista lajeista vähintään 50 pistettä.

3-5-tasolla kilpaillakseen ratsastajalla tulee olla ko. tason kilpailuluvan lisäksi (B-lupa tasolla 3-4, kansainvälinen B-lupa tasolla 5) vähintään 2 hyväksyttyä suoritusta eri lajeista 2-tason luokista. Hyväksytty suoritus western pleasuresta, muista lajeista vähintään 54 pistettä.

SRL:n jäsenmaksun sekä kilpailuluvan tulee olla maksettuna hyvissä ajoin ennen kilpailuun ilmoittautumista, jotta maksutiedot ennättävät päivittyä Kipaan.
Suoritettuaan vaadittavat tulokset, ratsastaja saa osallistua kaikilla hevosilla kvaaliensa puitteissa kilpailusääntöjen ja kutsun mukaisesti 1-, 2- ja 3-tason kilpailuihin.
2016 lukien ratsastajat, joilla on viimeksi kuluneen viiden kalenterivuoden aikana tulos vähintään SM-kilpailuista, voivat osallistua 1-, 2- ja 3- tason kilpailuihin ilman osallistumisoikeuden antavaa tulosta. Vuonna 2015 ko. 5 vuoden aikarajoitusta ei ole.

Hevosen kilpailuoikeus

Tasojen 1 ja 2 kilpailuihin hevonen saa osallistua sen kalenterivuoden alusta jolloin se täyttää neljä vuotta. Tason 3 kilpailuihin hevonen saa osallistua sen kalenterivuoden alusta, jolloin se täyttää viisi vuotta ja tason 4 kilpailuista ja siitä ylöspäin hevonen saa osallistua kilpailuihin sen kalenterivuoden alusta, jolloin se täyttää kuusi vuotta.

Tasoilla 2-5 kilpailevan hevosen tulee olla rekisteröitynä Suomen Hippokseen tai sillä tulee olla SRL:n kilpailunumero. Tasolla 2-5 kilpailevan hevosen vuosimaksu tulee olla maksettuna hyvissä ajoin ennen kilpailuihin ilmoittautumista, jotta se on ehtinyt päivittyä Kipaan. Hevosen rokotusten tulee olla ajan tasalla eli hevonen tulee olla rokotettuna hevosinfluenssaa vastaan SRL:n antamien ohjeiden mukaan. Tasolla 2-5 hevosen rokotustodistus on esitettävä viimeistään kilpailupaikalla. Huom! Hevonen ei saa liikkua kilpailualueella ennen kuin sen rokotusten voimassa olo on tarkistettu!

Ratsastajien ja luokkien lukumäärä hevosta kohden

Hevosella voi olla saman kilpailulajin luokassa vain yksi ratsastaja. Hevosella voi osallistua enintään neljään kilpailulajin luokkaan (=kilpailusuoritukseen) päivässä. Tällä tarkoitetaan ratsain suoritettavia luokkia, ei esim. halter -luokkia.

Suositus kilpailijoille ja kilpailujen järjestäjille: Lännenratsastuksen lajisääntöjen mukaan hevosella voi olla korkeintaan 4 ratsastusluokkaa kilpailupäivässä. Tämä rajoitus koskee FEI:n ja SRL:n alaisia kilpailuluokkia. SRL:n alaisten kilpailujen yhteydessä saatetaan järjestää ulkomaisten rotu- ja lajijärjestöjen luokkia, jolloin hevosen kilpailusuoritusten määrä voi nousta yli neljän. SRL suosittelee, että liiton jäsenen ratsastamalla hevosella on korkeintaan 4 kilpailusuoritusta kilpailupäivänä riippumatta siitä, järjestetäänkö ko. kilpailutapahtumassa yksinomaan SRL:n luokkia vai sen ohella myös muiden järjestöjen luokkia. Myös kilpailun järjestäjien tulee ottaa huomioon 4 kilpailuluokan suositus / kilpailupäivä yhdistäessään kilpailutapahtumaan SRL:n luokkien kanssa muiden järjestöjen luokkia. Luokkatarjonta tulee suunnitella niin, että suosituksen mukaista neljän kilpailuluokan enimmäismäärää kilpailupäivässä voidaan noudattaa Kilpailukutsun tarkastaja ei hyväksy sellaisia kutsuja julkaistavaksi, joissa suosituksen mukainen luokkamäärä tulee selvästi ylittymään.

2-tason mestaruus

2-tason mestaruudet järjestetään valtakunnallisena kilpailuna. Lännenratsastuksen valtakunnalliset 2-tason mestaruudet ratkaistaan erikseen reiningissä (Open) ja all-roundissa (Adult ja Youth). Mikäli all-aroundin Adult- tai Youth-luokkaan osallistuu vähemmän kuin kolme ratsukkoa, mestaruusluokat voidaan yhdistää Open -mestaruudeksi.

Mestaruuksiin osallistuvan ratsastajan on täytynyt osallistua vähintään yksiin 2-tason kilpailuihin lännenratsastuksessa kuluvalla kaudella.
Mestaruusluokissa saa ratsastaa vapaavalintaisesti joko kangilla ja yhdellä kädellä tai nivelillä ja kahdella kädellä.

SM-kvaali

Osallistuakseen SM-kilpailuun ratsukon tulee olla saanut saman kauden aikana tai edellisellä kaudella siitä lajista, jonka mestaruuteen osallistuu; hyväksytty tulos western pleasuresta, muista lajeista vähintään 60 pistettä.

Hevosten kilpailunumerot

Hevosen kilpailunumeron hankinnasta (numero ja numerolappu) vastaa jokainen kilpailija itse. Lännenratsastuskomitea ylläpitää listaa hevosten kilpailunumeroista. Lista kilpailunumeroista sekä linkki numeron varausjärjestelmään on löydettävissä Ratsastajainliiton www.ratsastus.fi -sivustolta kohdasta Lännenratsastus >kilpaileminen >kilpailunumerot. Kilpailunumeron on oltava näkyvillä hevosen liikkuessa kilpailualueella. Kilpailunumeron suositeltava koko on n. 10 cm x 15 cm, mutta kilpailunumeron tulee aina olla vähintään 6 cm korkea. Numeron leveys riippuu numeron suuruudesta (luvussa olevan numeroiden lukumäärästä). Fontin tulee olla selkeä ja numerossa tulee olla mustat numerot valkoisella pohjalla. Kilpailunumeron on aina oltava kiinni hevosen päällä olevissa varusteissa ja numeron on aina oltava erillinen numerolappu; numeroa ei saa esimerkiksi maalata hevoseen. Numero kiinnitetään lähtökohtaisesti hevosen satulahuopaan, molemmille puolille. Numeron tulee olla kiinnitettynä myös alareunastaan. Mikäli hevosella ei ole satulaa, numero on kiinnitettävä suitsiin (halter -lajeissa kilpailtaessa numero tulee kiinnittää hevosen riimuun). Tällöin käytetään suitsiin kiinnitettäviä pienempiä numerolappuja, joita voi tarvittaessa ostaa lähes kaikista hevostarvikeliikkeistä. Suitsiin kiinnitettävä numero voi olla hevosella koko kilpailun ajan (hevosella voi tällöin olla samanaikaisesti numero sekä suitsissa, että satulahuovassa). 1-tason kilpailuissa kilpailujen järjestäjä voi halutessaan antaa kilpailunumeroita ratsukoille ko. kilpailua varten (numero ei kuitenkaan saa olla sama numero kuin yllä mainitussa listassa varatut numerot ovat).

Lisätietoja

Lisätietoja kilpailujen järjestämiseen sekä kilpailemiseen liittyen antaa Lännenratsastuskomitea.

Komitean yhteystiedot löytyvät:
www.ratsastus.fi >Lajit >Lännenratsastus> Lännenratsastuskomitea >Kokoonpano.