SRL

Kerro kaverille:

Reiningkomitean toimintasuunnitelma 2016

Komitean pitää yhteyttä FEI:n reining-organisaation ja SRL:n sekä sen henkilöjäsenten välillä. Komitea tiedottaa Suomessa FEI:n aloitteista ja päätöksistä. Komitea tekee tarvittaessa aloitteita FEI:lle ja käsittelee SRL:n tuella FEI:n reiningiin liittyviä asioita. Komitea tekee tarvittaessa esityksiä lännenratsastuksen lajisääntöihin reining mukaan lukien sekä tarvittaessa kilpailusääntöjen yleiseen osaan. Komitea tiedottaa, kouluttaa ja opastaa kilpailijoita lännenratsastuksen sääntö-, maksu-, lisenssi- ja lupa-asioissa. Komitea järjestää tarvittaessa lajin sääntö- ja tuomarikoulutusta sekä järjestään informaatiotilaisuuksia reiningin vaatimista käytännön asioista, kuten kentän tai maneesin pohjasta.

Komitea edistää Suomen kilpailutoimintaa ja kannustaa kilpailunjärjestäjiä järjestämään eritasoisia kilpailuja ja varmistaa myös CRI-kilpailujen järjestämisen Suomessa. Komitea pyrkii tiedotustoiminnallaan saamaan ulkomaalaisia ratsukoita osallistumaan Suomessa järjestettäviin FEI:n reiningin CRI-kilpailuihin. Komitea koordinoi suomalaisten ratsukoiden osallistumista ulkomaisiin CRI-kilpailuihin ja avustaa yhteisten kilpailumatkojen järjestämisessä. Komitea tavoittelee sitä, että jokaisessa Suomessa järjestettävässä tason 1, 2 ja 3 kilpailuissa on reining-luokkia.

Komitea pyrkii toteuttamaan yhteistyökilpailut lähivuosina muiden pohjoismaiden kanssa (reiningin pohjoismaiset mestaruuskilpailut). Komitea käynnistää hankkeen laatimalla kilpailujen sääntöehdotuksen muille pohjoismaille. Ruotsin kanssa yhteistyö tulee olemaan hedelmällistä – erityisesti nyt, kun reining on Ruotsin ratsastusliittoon kuuluva laji. Komitea toimii yhteistyössä NRHA Finlandin kanssa reiningin toimintaedellytyksien parantamiseksi koko Suomessa.

Komitea laatii reiningratsastajan urapolun ja pyrkii edistämään lajin näkyvyyttä mediassa. Komitea kartoittaa reiningopetuksen tasoa SRL:n harrastetalleissa ja ratsastuskouluissa kokonaiskuvan saamiseksi lajin asiantuntemuksesta Suomessa. Samalla pyritään keräämään lukumäärätietoja reining-ratsastajien määrästä Suomessa.

Komitea pyrkii varmistamaan tavoitteellisen reiningin perusratsastusopetuksen toteutumisen. Komitea tulee tarjoamaan ideoita ja vinkkejä ohjaaja-, opettaja- ja valmentajakoulutukseen. Komitea tulee kartoittamaan kohtuuhintaisen valmennustilaisuuksien järjestämistä.

Komitean tavoitteena on myös erilaisten reining-teemaisten yleisötapahtumien järjestäminen.

All around- lännenratsastuksen toimintasuunnitelma 2016

All around -lännenratsastuksen toimintasuunnitelma perustuu SRLn komiteoille asetettuihin tehtäviin (lajin kilpailutoiminnan, sääntöjen, koulutus- ja valmennustoiminnan sekä harrastetoiminnan edistäminen). Vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa panostetaan myös lajiseminaarissa 2015 hyväksytyn uuden jaostopohjaisen työskentelymallin kehittämiseen sekä komitean ja lännenratsastuskentän välisen vuoropuhelun tiiivistämiseen.

Arvostetaan asiantuntemusta
·
Luodaan komitealle jaostopohjainen työskentelymalli toiminnan tehostamiseksi
·
Luodaan järjestelmä kentän asiantuntemuksen paremmaksi hyödyntämiseksi
·
Jalkaudutaan kentälle suoran palautteen saamiseksi

Tavoitteellinen kilpailutoiminta
·
Kehitetään seurojen välistä yhteistyötä kilpailutoiminnan tukemiseksi
·
Tuetaan kilpailujärjestäjiä perustamalla toimihenkilöpankki
·
Luodaan edellytyksiä sarjakilpailutoiminnalle (The Fall Cup)
·
Ajanmukaistetaan kilpailusääntöjä vastaamaan kehittyvien lajien tarpeita
·
Kannustetaan ratsastajia tavoitteelliseen kilpailemiseen ja kilpailu-uralla edistymiseen

Kehitetään osaamista
·
Kehitetään valmentajakoulutusta yhteistyössä SRL:n kanssa
·
Parannetaan edellytyksiä lisenssien uusimiselle
·
Kehitetään lännenratsastusmerkkien suoritusjärjestelmää
·
Kannustetaan kouluttautumiseen

Avoimesti yhdessä
·
Panostetaan kentän tarpeiden kuulemiseen
·
Parannetaan lännenratsatusta koskevaa tiedonsaantia SRL:n sivustolla
·
Tehdään yhteistyötä median kanssa lajin tunnettavuuden lisäämiseksi
·
Tehdään yhteistyöstä muiden pienten lajien kanssa lajin tunnettavuuden lisäämiseksi