SRL

Kerro kaverille:

Esteettömyys talliympäristössä


Esteettömyydellä tarkoitetaan vaivatonta liikkumista talliympäristössä. SRL haluaa jakaa tietoa ja antaa ideoita siitä, miten talleilla ja ratsastuskouluilla sekä tallialuerakentamisessa voidaan toteuttaa esteettömyyttä.

Käytännössä esteettömyys tarkoittaa helppoa liikkumista ulkoalueilla, helppoa pääsyä rakennuksiin, helppoa liikkumista rakennuksissa ja selkeitä opasteita ja neuvontaa. Esteettömyydestä hyötyvät kaikki, ja erityisesti henkilöt, joilla on liikkumisen, näkemisen ja esimerkiksi hahmottamisen ongelmia.

Helpointa ja kattavinta on huomioida esteettömyys jo suunnitteluvaiheessa. Hyviä toimenpiteitä esteettömyyden lisäämiseksi voi tehdä kuitenkin myös vanhoihin tiloihin jopa ilmaiseksi tai pienin kustannuksin.

SRL on julkaissut vuonna 2009 Kaikille avoin ratsastuskoulu - minkälainen voisi olla esteetön ratsastuskoulu? -vihkosen. Vihkosessa on vinkkejä, joiden avulla talliympäristöstä saadaan pienilläkin toimenpiteillä esteettömämpi.

Kaikille avoin ratsastuskoulu (pdf)

Helppo saavutettavuus on myös osa esteettömyyttä

- miten uusi ratsastaja saa tietoa ratsastuskouluista ja millaista tietoa hän saa

- miten ratsastaja ottaa helposti yhteyttä ratsastuskouluun

- miten hän pääsee tulemaan ratsastuskoululle


Ramppi

Vuonna 2016 uudistetut ramppien rakennepiirustukset:

Ramppi puutasot
Ramppi terästasot

Rampin voi rakentaa tai rakennuttaa näiden piirustuksien avulla. Rampin voi tilata myös valmiiina apuvälineitä valmistavilta yrityksiltä.


Ramppi sijoitetaan paikkaan, josta sitä on kätevä käyttää. Se voi olla sisällä tai ulkona. Hevosten tulisi päästä kulkemaan rampille suoraan ja lähtemään siitä myös suoraan liikkeelle. Ramppia voivat hyödyntää kaikki ratsastajat.

Rakennepiirustukset eivät täytä rakennusmääräysten vaatimuksia luiskan jyrkkyydestä; niiden mukaan luiskan pitäisi olla pidempi. Luiska voi kuitenkin olla näiden piirustusten mukainenkin, koska tarkoituksena on, että pyörätuolia käyttävillä on avustaja mukana ramppia käytettäessä. Mahdollisuuksien mukaan luiskaa voi pidentää, jos tilaa riittää.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntapaikkajulkaisusarjasta


Nro 93 Esteetön luontoliikunta, tekijät Irma Verhe, Marko Ruti ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry, kustantaja: Rakennustieto Oy, 2007


Kirja esittelee esteettömän luontoympäristön ratkaisuja, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Kirja keskittyy rakennetun luontoliikkumisympäristön toimivaan mitoitukseen, käyttömukavuuteen ja -turvallisuuteen. Runsaasti kuvitettu opas antaa virikkeitä ja malleja luontoliikkumisympäristöjen kehittämiseen. Päämääränä on toimintaa tukevan ympäristön suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen. Kirja on suunnattu päättäjille, suunnittelijoille, rakentajille, toiminnan järjestäjille ja ylläpitäjille sekä esteetöntä liikkumisympäristöä tarvitseville.


Nro 106 Esteettömät sisäliikuntatilat, tekijä Nina Kilpelä ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, kustantaja: Rakennustieto Oy, 2013


Esteettömät sisäliikuntatilat -kirja esittelee erilaisia ratkaisuja, joiden avulla liikuntatilat soveltuvat mahdollisimman laajoille käyttäjäryhmille. Runsaasti kuvitettu kirja antaa esimerkkejä kaikkien liikuntaympäristöjen kehittämiseen. Kirja keskittyy tilojen toimivaan mitoitukseen ja varusteluu, ja esittelee myös vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan suorituspaikkojen esteettömiä ratkaisuja.
Julkaisu on kokonaan uudistettu painos vuonna 1997 ilmestyneestä Esteettömät liikuntatilat -kirjasta. Kirja on suunnattu päättäjille, suunnittelijoille, rakentajille, toiminnan järjestäjille sekä ylläpitäjille, mutta myös kaikille esteetöntä liikkumisympäristöä tarvitseville.

Kirjojen tilaukset ja muuta materiaalia esteettömyydestä: www.vammaisurheilu.fi/fin/materiaalit/esteettomyys

Linkkejä

´www.invalidiliitto.fi/esteetonfi

Tietoa rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyydestä löytyy nettisivulta www.esteeton.fi. Verkkosivulta löytyy tietoa ja työkaluja esteettömään rakentamiseen ja asumiseen sekä liikkumiseen. Tieto-osio sisältää runsaasti käytännönläheisiä ohjeita kuvineen, tietoa lainsäädännöstä sekä laajan listan teemaa käsittelevistä julkaisuista. Verkkopalvelua ylläpitää Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE.

www.kynnyskonsultit.fi

Esteetömyyteen ja saavutettavuuteen erikoistuneita konsulttipalveluita, joita kannattaa hyödyntää muun muassa rakennusten ja tilojen suunnitteluvaiheessa.


Esteettömyyskartoitus

Esteettömyyskartoitus tuottaa objektiivista, suositukset ja määräykset sekä tilojen eri käyttäjäryhmiä huomioivaa informaatiota kiinteistön ja/ tai muun ympäristön esteettömyydestä.

Esteettömyyskartoituksen avulla saadaan tehokkaasti selvitettyä kartoituskohteen esteettömyyden taso. Tarkastelun kohteena on kiinteistön käytettävyys, turvallisuus, saavutettavuus ja esteettömyys. Kohde kartoitetaan myös näkö- ja kuuloympäristön osalta. Esteettömyyskartoituksen tuloksena saadaan toimenpide-ehdotukset ja tarkat mitoitusohjeet sisältävä esteettömyyskartoitusraportti. Raportti toimii hyvänä pohjana esimerkiksi kohteen peruskorjaukselle tai pienemmillekin muutostöille. Raporttia hyödyntämällä tilat ja toimintaympäristö voidaan suunnitella esteettömiksi palvelemaan kaikkia kohteen käyttäjiä ja parantamaan heidän omatoimista selviytymistään ympäristössä.

Koulutetuista esteettömyyskartoittajista löytyy lista täältä: https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyyskartoittajat
Heistä yksi, Eeva Kaartinen, on erikoistunut erityisesti tallien ja talliympäristöjen kartoituksiin ja on itse niin vammaisratsastaja kuin kansainvälinen vammaisratsastustuomari.
Jos haluat Eevan tekemään tallinne esteettömyyskartoituksen, ota yhteyttä häneen kaartinen.eeva@gmail.com tai 040 939 5898.