SRL

Kerro kaverille:

Ohjeita vammaisratsastusluokkien/ -kilpailujen järjestävälle seuralle

Vammaisratsastusluokan järjestäminen kouluratsastuskilpailujen yhteydessä onnistuu pienin lisäjärjestelyin. Jos järjestäjällä on kokemusta tavallisten kouluratsastuskilpailujen järjestämisestä, ei vammaisratsastuskilpailujen järjestelyt poikkea niistä kuin pienin yksityiskohdin, jotka käydään läpi alla.

SRL on koostanut kilpailujenjärjestämisestä yleisesti kätevän verkko-oppaan. Oppaassa on paljon tietoa ja vinkkejä kisojen järjestämiseen, ja sieltä löytyy valmiita pohjia järjestäjälle, kuten talousarvion, kilpailujen aikataulun ja kutsun mallipohjat. Opas löytyy sivulta kilpailuopas.ratsastus.fi.


Mieluiten ennen seuraavan kalenterivuoden alkua tai viimeistään 3 kuukautta ennen kilpailuja:

 • Ota yhteyttä vammaisratsastuskomitean kilpailuvastuuhenkilöön tai alueesi vammaisratsastusvastaavan. Komitean jäsenet yhteystietoineen löytyvät täältä: www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/vammaisratsastuskomitea/komitean_jasenet ja aluevastaavien tiedot täältä: www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/vammaisratsastuskomitea/aluevastaavat
 • Vammaisratsastuksen kilpailukalenteriin voi tutustua KIPA-kilpailupalveluohjelmassa https://kipa.ratsastus.fi, kun valitsee lajiksi vammaisratsastuksen. Kilpailuajankohtaa suunnittellessa kannattaa välttää päällekkäisyyksiä sekä liian lähellä toisia olevia ajankohtia, jotta kisamahdollisuuksia olisi tarjolla tasaisesti ja toisaalta, että kisaajia riittää kaikkiin kilpaiiluihin.
 • Vammaisratsastustuomareita ei ole kovin paljoa (n. 10 hlö), joten varaa kilpailun tuomari hyvissä ajoin. Vammaisratsastustuomarilista yhteystietoineen löytyy täältä: www.ratsastus.fi/kilpailut/toimihenkilot/toimihenkilolistat. Vammaisratsastuskilpailuissa tuomareina toimivat vammaisratsastustuomarit, jotka ovat tehtävään täydennyskoulutuksen saaneita kouluratsastustuomareita. Näin ollen heitä voi hyödyntää myös muiden kouluratsastusluokkien arvostelemisessa. 1-ja 2-tasoilla vammaisratsastustuomari ei ole pakollinen, mutta tuomarikorvausta ei voi saada muuhun kuin vammaisratsastustuomarin kuluihin ja toisaalta vammaisratsastustuomari tarvitaan, jos kilpailijat haluavat tehdä 1-tasolla 3-tason kilpailuihin osallistumiseen oikeuttavia tuloksia. 3-tason kilpailuissa pitää olla vähintään 2 kilpailuluokkien tason mukaista kouluratsastustuomaria, joista vähintään yksi on vammaisratsastustuomari. 4-tasolla (SM) kilpailuissa pitää olla 3 kilpailuluokkien tason mukaista kouluratsastustuomaria, joista vähintään kaksi on vammaisratsastustuomareita ja lisäksi tekninen asiantuntija ja/tai steward on pakollinen-
 • Vammaisratsastusluokkien lähtömäärät ovat yleensä pieniä, muutamasta ratsastajasta noin kymmeneen. Kehitysvammaisten lainahevoskilpailuissa lähtömäärät ovat hieman suurempia, yleensä noin 20 kilpailijaa.
 • Tutustu vammaisratsastuksen kilpailusääntöihin: saat voimassa olevan version säännöistä osoitteesta www.ratsastus.fi/kilpailusaannot .
 • Vammaisratsastajat luokitetaan toimintakyvyn perusteella eri ryhmiin. Eri ryhmille on tarjolla omat kouluohjelmansa. Ohjelmia on eritasoisia, ja ryhmä/taitotaso määrittävät niissä ratsastettavat askellajit. Tutustu ohjelmiin liiton nettisivuilla www.ratsastus.fi/vammaiskouluohjelmat. Nykyään suurin osa pararatsastajien kilpailuista käydään yhtenä luokkana, jossa kaikki ratsastavat oman ryhmänsä ohjelman ja prosentit ratkaisevat tulosjärjestyksen.
 • Ilmoita kilpailusta (aika, paikka, seura, linkki seuran nettisivuille) osoitteeseen hanna.talvitie@ratsastus.fi ja merkitse vastaavat tiedot myös KIPA:an vammaisratsastuksen kalenteriin tai pyydä Hanna Talvitietä tekemään se. Hanna Talvitie päivittää myös vammaisratsastuksen toimintakalenteria www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/kalenteri . Ilmoitus Hanna Talvitielle on edellytys myös tuomarikustannusten korvauksen saamiseksi, joista tarkemmin alempana.


Viimeistään 2 kuukautta ennen kilpailuja

 • Pohdi ja päätä mitkä ohjelmat olisivat sopivat mahdollisille kilpailuun osallistujille ja miten luokat toteutetaan: Kilpailunjärjestäjä voi kilpailukutsussa määrittää ratsastavatko kaikki vammaisratsastusryhmät samassa luokassa vai omissa luokissaan. Myös rinnakkaisten ryhmien yhdistäminen on mahdollista. Viralliseen kilpailuluokkaan tarvitaan vähintään kolme osallistujaa, mutta epävirallisena rataharjoituksena voidaan ratsastaa myös luokat, joissa on vain 1-2 osallistujaa.

  Luokkia yhdistettäessä paremmuusjärjestys ratkeaa saadun prosenttituloksen perusteella ratsastetusta ohjelmasta riippumatta. Tällainen ratkaisu voi olla tarpeen, jotta varmistetaan luokan toteutuminen virallisena luokkana ja jotta kilpailupäivä sujuu jouhevasti aikataulussa. Tasavertaisuuden takia samassa luokassa ratsastettavien eri ryhmien ohjelmien tulee olla vaikeustasoltaan rinnasteisia (esimerkiksi kaikki ryhmät ratsastavat FEI:n saman vuoden henkilökohtaisen tai joukkueohjelman).


  esimerkki 1: Tarjolla on Special olympics Käynti 1, Ravi 1 ja Laukka 1 ohjelmat. Luokat yhdistetään ja paremmuusjärjestys ratkeaa saadun prosenttituloksen perusteella, ratsastetusta ohjelmasta riippumatta


  esimerkki 2: Luokaksi ilmoitetaan Vammaisratsastajien Joukkueohjelma 2013 ja kaikki osallistujat ratsastavat oman ryhmänsä joukkueohjelman. Paremmuusjärjestys ratkeaa saadun prosenttituloksen perusteella, ratsastetusta ohjelmasta riippumatta.
 • Kilpailukutsun laatiminen ja tarkistaminen
  KIPA:n vammaisratsastuskalenterin kilpailukutsuja voi käyttää pohjana oman kutsun rakentamiseen. Kaikki kilpailukutsut sekä vammaisratsastuskilpailuista että kouluratsastuskilpailuissa, joissa on vammaisratsastusluokkia tarkastaa Marjukka Manninen (marjukka.manninen@popmaakunta.fi) . Vammaisratsastuksen kilpailusääntöjen mukaan kutsut pitää toimittaa tarkistettavaksi viimeistään kuusi viikkoa ennen kilpailua. Tämän jälkeen tuomariston puheenjohtaja voi vielä tarkistaa kutsun omalta osaltaan. Hyväksytty kutsu tulee 2-5-tason kilpailuista julkaista KIPAssa viimeistään neljä viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Myöhässä julkaistavasta kilpailukutsusta peritään järjestäjältä sakkomaksu.

 • Kilpailukutsun julkaiseminen
  Julkaise hyväksytty kilpailukutsu seuran nettisivuilla sekä KIPA:n vammaisratsastuskalenterissa. 1-tason kilpailuissa KIPA:n käyttö ei ole pakollista, mutta erittäin toivottavaa, jotta tarjolla olevat kilpailumahdollisuudet ovat paremmin kaikkien tiedossa.

 • Julkaise linkki kilpailukutsuun myös Facebook ryhmässä SRL Vammaisratsastus tai pyydä Hanna Talvitietä ( hanna.talvitie@ratsastus.fi ) tekemään se.

Kaksi viikkoa ennen kilpailua

 • Varaa selkeä-ääninen lukija Special Olympics ratsastajia varten. Tämä ei ole pakollista, mutta toivottavaa ja sujuvoittaa myös kisajärjestelyjä, kun esilukijat eivät vaihdu aina ratsastajan mukana.
 • Kysy onko paikallinen lehti tai radio kiinnostunut vammaisratsastuksesta ja kilpailuista. Jos tiedotusväline tulee kilpailuihin tekemään juttua, sovi etukäteen osallistujien kanssa mahdollisista haastatteluista.

Kilpailua edeltävänä päivänä

 • Rakenna radat
  Ulkona järjestettävät kilpailut:

  Koulurata voidaan rajata noin metrin (1 m) korkuisella aidalla varsinaisen kouluaidan lisäksi. Se voi sijaita n. 1,5 m:n etäisyydellä varsinaisesta kouluaidasta. Aita voidaan rakentaa estetolpista ja puomeista. Rakenteiden on oltava turvalliset. Kirjaimet merkitään kouluratsastuskilpailusääntöjen mukaan. Kirjaimen kohta merkitään aitaan mustalla teipillä. Huom! Vammaisratsastusohjelmien lyhyen radan (rata C) kirjaimet poikkeavat nk. tavallisten kouluohjelmien kirjaimista.

  Hallikilpailut:

  Hallissa ratsastettaessa kirjaimet voivat olla kiinni seinässä. Radan jokaiselle sivulle rakennetaan kouluaita. Jos rata ei mahdu täysleveänä maneesiin, pitkälle sivulla laitetaan seinää vasten pelkkä kouluaita tai muutoin selvästi erottuva valkoinen leveä lankku. Radan poikkeavasta mitasta on oltava maininta kilpailukutsussa.


Kilpailupäivänä

 • Ratsastajan pitää esittää 2-tasolta lähtien kilpailukansliaan SRL:n myöntämä kilpailukortti, jossa näkyy ratsastajan tiedot, ryhmä sekä apuvälineet, joita hän saa käyttää. 1-tasolla kilpailukortti ei ole pakollinen.
 • Verryttelyalueen valvoja huolehtii seuraavista asioista:
  - Ryhmien I, II ja III C ja B ratsastajien hevosia voi tarvittaessa verrytellä ratsastajan lisäksi valmentaja tai ratsastajan nimeämä henkilö maksimissaan 30 minuuttia vuorokaudessa. Kilpailijan tulee olla hevosensa selässä viimeistään 15 minuuttia ennen arvioitua suoritusaikaa.
  - Näkövammaisille ratsastajille tulee varata mahdollisuus verrytellä turvallisessa paikassa yksin. Ratsastaja käyttää näkövammaisuutta osoittavaa hihanauhaa.
  - Kilpailun järjestäjä voi osoittaa erillisen hevosten juoksutusalueen. Hevosen verryttelyyn voi sisältyä hevosen juoksuttamista ilman ratsastajaa enintään 10 minuuttia, jolloin sivuohjat ja yksi liina sallitaan.

 • Special Olympics-ohjelmien tulosten laskemisessa voi hyödyntää tuloslaskentapohjaa, joka löyyy täältä: www.ratsastus.fi/vammaiskouluohjelmat .
 • Special Olympics kilpailuluokissa on suositeltavaa palkita kaikki osallistujat esimerkiksi ruusukkein.
 • Ota valokuva ainakin palkintojen jaosta. Valokuvaa voit käyttää myöhemmin viestinnässä.


Kilpailun jälkeen

 • Tiedota kilpailuista Facebook ryhmässä SRL Vammaisratsastus.
 • Julkaise tulokset KIPA:ssa.

  Tuloksien merkitseminen KIPA:an:
  - Tuloksia ei voi siirtää suoraan tulosohjelma Equipesta KIPA:an, joten tässä ohje tuloksien syöttämiseen KIPA:an:
  - Mene KIPA:ssa lähtöluettelo luokittain -kohtaan.
  - Avaa lähtöluettelo ja paina oikeasta alanurkasta muokkaa –nappia.
  - Lisää lähtöjärjestysnumeroksi ratsastajan saama sijaluku. Jos tuloslistalla on hylättyjä, keskeyttäneitä, luokan ulkopuolella ratsastaneita tai ei-startanneita, niille lisätään sijaluvuksi 99. Tallenna ja tee tämä kaikille luokille.
  - Mene tulokset luokittain –kohtaan. Tarkista, että luokkaan on merkitty oikea sijoittuneiden määrä ja oikeat palkintosummat jokaiselle sijoittuneelle. Jos kilpailussa ei ole ollut rahapalkintoja, palkintosumma on kuitenkin merkittävä (0 e).
  - Paina ”Tulosluettelo”-kohtaan. Merkitse ”Sija”-kohtaan oikea sijaluku. Tallenna. Tämän jälkeen tulee ruutuun näkyviin ”Lisää tulos”-painike - paina sitä.
  - Lisää tuloksiisin kokonaispisteet, sija-kohtaan sijoitus ja prosentteihin kokonaisprosentti kolmella desimaalilla. ”Järjestys”-kohdasta ei tarvitse välittää.
  - Jos tulos on syötetty väärin, pääsee sitä muokkaamaan klikkaamalla ”Pisteet”-sarakkeen yhteispistemäärää.
  - Jos nimeä ei löydy tuloslistasta eikä ole tarkempaa tietoa poisjäännistä (luvallinen/luvaton), merkitään ”Tila”-kohdan alasvetovalikosta ratsastajalle ”Ei osallistu”. Jos tiedossa on, onko poisjäänti luvaton vai luvallinen, merkitään tieto ”Tila”-kohtaan, jolloin ratsastajan ostoskori päivittää palautuksen sen mukaisesti. Myös hylätyt ja keskeyttäneet tule merkitä ”Tila”-kohtaan.
  - Kun tulokset on syötetty kaikkiin luokkiin, mennään kohtaan ”Kaikki tulokset” ja merkitään joka luokan perään raksi ruutuun ”Julkaise tulokset. Merkitse yleisömäärä (arvio). Paina sivun alaosasta ”Julkaise tulokset”.

  Palkinnot ja palautukset hoidetaan kuten muissakin kilpailuissa.
  - Tarkista vielä, että jokaisessa luokassa on merkittynä oikea palkintosumma sijoittuneille. Sen jälkeen merkitse jokaiseen luokan perään raksi ruutuun ”Maksa palkinnot”. Paina sivun alaosasta ”Maksa palkinnot”. Tämä on tehtävä, vaikka luokassa olisi jaettu vain ruusuke- ja esinepalkintoja.
  - Tämän jälkeen tulokset ovat kaikkien nähtävissä.
 • Jos 1-tason kilpailuun on ilmoittauduttu muulla tavoin kuin KIPA:n kautta, tulokset voi lisätä KIPA:an liitetiedostona "Kilpailun tiedot/Lisää tiedosto" -kohdasta. Jos kilpailun tietoja ei ole julkaistu KIPA:ssa, voit toimittaa kilpailutulokset SRL:n vammaisratsastuskoordinaattori Hanna Talvitielle (hanna.talvitie@ratsastus.fi). Vammaisiurheilu ja -liikunta VAU ry:n tiedottajalle (lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi) lähetetyt tulokset julkaistaan myös www.vammaisurheilu.fi -nettisivuilla.
 • Tuomarituki haetaan kilpailujen jälkeen tuomarikustannusten kattamiseen todellisten kulujen mukaan, kuitenkin enintään 100 euroa/kilpailu. Kulun korvaamisen ehdot vuonna 2017:
  - Tuomarilla on vammaisratsastustuomarioikeudet.
  - Kilpailu on ollut ajoissa tiedossa ja kilpailukutsu on toimitettu tarkastettavaksi sääntöjen mukaisesti vähintään kuusi viikko ennen kilpailua.
  - Kilpailuissa on tarjolla ohjelmia kaikille vammaisratsastusryhmille (1a-IV) joko omina luokkinaan tai yhdistettyinä ja/tai Special Olympics –ohjelmat käynti-, ravi- ja laukkaratsastajille.
  - Vammaisratsastusluokissa on yhteensä vähintään viisi osallistujaa. 2- ja 3-tason kilpailuissa riittää kolme osallistujaa, jos kilpailu on merkitty KIPA:an edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä ja muilta osin kilpailu täyttää tuen myöntämisen ehdot.
  - Komitea voi perustelluista syistä myöntää tuen myös kilpailulle, joka ei täytä kaikkia tuen myöntämisen ehtoja.

  Tukea haetaan vammaisratsastuskomitealta täyttämällä tukianomus https://my.surveypal.com/Vammaisratsastuskilpailujen-tuomarituki tai lähettämällä vapaamuotoinen anomus tilinumeroineen SRL:on Hanna Talvitielle (hanna.talvitie@ratsastus.fi).

Lainahevoskilpailut

Kehitysvammaisten Special Olympics-ratsastuskilpailut kilpaillaan aina kilpailunjärjestäjän hankkimilla lainahevosilla. Myös muissa 1-tason vammaisratsastuskilpailuissa on toisinaan tarjolla lainahevosmahdollisuus.

 • Varmista oman yhteistyötallisi kanssa, että käytössäsi on riittävästi samantasoisia hevosia kilpailijoita varten. Jos järjestäjällä on mahdollisuus antaa ratsastajalle lainaksi hevonen, järjestäjä ilmoittaa tästä kutsussa. Kutsussa tulee olla vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot.
 • Lainahevosten pitää olla kilpailuihin sopivia ja taidoiltaan vastata ratsastettavaa luokkaa ja ryhmää. Hevosten jakamisessa ratsastajille tulee turvallisuuteen ja tasapuolisuuteen kiinnittää huomiota.
 • Jos mahdollista, järjestä lainahevosella kilpaileville mahdollisuus kokeilla hevosia kahta viikkoa ennen kilpailua. Hevosten jakamisessa ratsastajille tulee turvallisuuteen ja tasapuolisuuteen kiinnittää huomiota.
 • Varaa riittävästi hevosavustajia sekä hevosten kanssa toimimiseen että kilpailijoiden ohjaamiseen. Mikäli kilpailija tarvitsee henkilökohtaista avustajaa, hän tuo avustajan tullessaan, mutta uudella tallilla ja lainahevosella kilpaillessaan, kilpailija tarvitsee ohjeita ja ohjausta ennen ja jälkeen suorituksensa.
 • Avustajalla ja hevosella koodi, numero, väri tai muu tunniste, josta he tunnistavat toisensa

Jos seurassanne on vammaisratsastaja (pararatsastaja tai Special Olympics ratsastaja)

 • Kysy ratsastajalta tai hänen omaiseltaan, haluaisiko ratsastaja osallistua seuranne järjestämiin kilpailuihin, jos tarjolla olisi hänelle sopivia luokkia. Jos kiinnostusta on, jatkakaa suunnittelun kautta toteutukseen.
 • Vammaisratsastajat voivat osallistua myös kisajärjestelyihin seuran käytäntöjen mukaisesti (mahdolliset vamman asettamat rajoitteet huomioiden).
 • Jos luokkaan ei tule tarpeeksi osallistujia, jotta se voisi olla virallinen, kannattaa kuitenkin antaa mahdollisuus radan ratsastamiseen ”rataharjoituksena”.