SRL

Kerro kaverille:

Lionsklubien Vermo-toimikunnan tuki vammaisratsastukselle

Lionsien Vermo-toimikuntaan kuuluu Lionsklubien jäseniä sekä edustajat Suomen Ratsastajainliitosta sekä Vermon raviradalta. Toimikunnan tarkoituksena on kerätä varoja vammaisratsastukselle järjestämällä tapahtumia Vermossa.

Mihin tarkoitukseen ja kuka tukea voi saada?


Tukea voivat saada sekä yksittäiset että ryhmät seuraavin ehdoin:

• Tuki on kohdennettu aloittamisvaiheen kuluihin (esim. alkeiskurssimaksuun). Sitä myönnetään erityisryhmiin kuuluville, Uudellamaalla asuville alle 25-vuotiaille ratsastajille, jotka eivät saa taloudellista tukea ratsastusharrastukseensa muualta. Uudellamaalla asuvat ovat etusijalla sen takia, että tuki tulee pääkaupunkiseudun Lionsklubeilta.
• Uudellamaalla toimivat vammaisryhmät (esim. koulut, asuntolat, yhdistykset) voivat saada tukea ratsastuksen lajikokeilun/tutustumispäivän järjestämiseen. Ryhmästä suurimman osan täytyy olla alle 25-vuotiaita.
• Alkeiskurssi käydään ja lajikokeilut tehdään jollain Suomen Ratsastajainliiton jäsentallilla tai SRL:n hyväksymän vammaisratsastusohjaajan ohjauksessa. Linkki tallihakuriin ja lista vammaisratsastusohjaajista www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/missa_voi_ratsastaa .

Miten tukea haetaan?

Tukea voi hakea milloin vain. On kuitenkin hyvä huomioida, että tukiraha voi jossain vaiheessa toimintakautta loppua, ja tällöin tukea ei voida myöntää kuin aikaisintaan seuraavan, tuloja tuottavan tapahtuman jälkeen. Normaalisti varainhankintatapahtuma (Lions-ravit) järjestetään keväällä tai alkukesästä, ja tämän tapahtuman tuottojen jakaminen aloitetaan syksyllä.

Kuinka paljon tukea on jaettavissa ja minkä verran tukea voi saada?

Jaettavan tuen määrä vaihtelee vuosittain sen mukaan, kuinka paljon tuottoja Lionsien Vermo-toimikunta onnistuu hankkimaan. Tavallisesti tukea on pystytty jakamaan muutamia tuhansia euroja vuodessa. Yhteensä parin vuosikymmenen aikana tukea on vammaisratsastukselle jaettu yli 100 000 euroa!

Tukisumma alkeiskursseihin on korkeintaan 50 prosenttia kuluista ja max. 230 euroa/henkilö. Lajikokeilun tukisumma on korkeintaan 50 prosenttia kuluista ja max. 500 euroa/ryhmä.

Tuen hakeminen

Tukea haetaan täyttämällä ja lähettämällä sähköinen hakulomake. Yksittäisille hakijoille ja ryhmille on omat hakulomakkeet. Tuki voidaan maksaa vasta toteutuneita kuluja eli kuittia/kuitteja vastaan. Ennakkopäätös tuen myöntämisestä voidaan kuitenkin tehdä jo ennen syntyneitä kuluja. Jos kulut ovat jo syntyneet, kuitit voi lähettää hakemuksen täyttämisen jälkeen sähköpostilla osoitteeseen hanna.talvitie@ratsastus.fi .

Tukipäätöksistä ja maksuliikenteestä huolehtii Lionsien Vermo-toimikunta.

Lions-toimikunnalla on oikeus myöntää tukea myös muuhun vammaisratsastusta edistävään toimintaan.

Linkit sähköisiin hakulomakkeisiin

Yksittäiset hakijat: https://my.surveypal.com/Lions-tukihaku Huom. Maksimitukisumma on noussut vuoden 2018 alussa 230 euroon, lomakkeella vielä aiempi maksimisumma 200 e.
Ryhmät: https://my.surveypal.com/Lions-tukihaku-ryhmille

Lisätietoja:
Suomen Ratsastajainliitto ry/Hanna Talvitie
hanna.talvitie@ratsastus.fi
p. 040-507 8873 (puhelinaika keskiviikkoisin klo 12-18)