SRL

Kerro kaverille:

Vammaisurheilun termejä

Päivitetty 20.5.15, L. Kummu/Paralympiakomitea & L. Jaakkola/Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Vammaishuippu-urheilu = Päämääränä on vammaisurheilijoiden menestyminen arvokilpailuissa, ennen kaikkea paralympialaisissa ja muiden kuin paralympialajien osalta MM-kilpailuissa tai vastaavissa.
Paralympiaurheilu = On periaatteessa synonyymi vammaishuippu-urheilu sanalle, mutta käytetään vain paralympialaisista puhuttaessa.
Paralympiaurheilija = Käytetään urheilijasta, joka kilpailee tai on kilpaillut paralympialaisissa.
Integraatio = Integraatiota käytetään kuvaamaan erillään toimineiden ohjelmien ja toimintojen yhdistämistä yleiseen (integraatiolajiliitto) sekä kuvattaessa prosesseja, joilla tähdätään inkluusioon. Vammaisista yksilöistä puhuttaessa integraatio-käsitteen käyttöä ei suositella.
Inkluusio = Tässä ajatusmaailmassa me kaikki kuulumme kokonaisuuteen ja olemme jo yhdessä. Huomio kiinnitetään ympäristöön, olosuhteisiin ja toimintatapoihin, jotta ne eivät sulkisi ketään pois yhteisestä toiminnasta.
Luokittelu = Luokittelulla pyritään tasoittamaan vammasta johtuvia eroja. Jokaisessa lajissa on oma lajikohtainen luokittelu. Luokittelu vaihtelee lisäksi eri vammaryhmien välillä. Kehitysvammaisten henkilöiden luokittelun tekee psykologi, mutta myös valmentaja osallistuu luokitteluun. Lajikohtaiset luokitteluperusteet löytyvät täältä: www.paralympia.fi
Para-etuliite = para-etuliitettä voi käyttää, kun kyseessä on paralympialaji. Esimerkiksi parapyöräily, paralumilautailu. Sen voi korvata myös vammais-etuliitteellä, mutta ei paralympia-etuliitteellä.

Special Olympics -sanastoa

Special Olympics = Kehitysvammaisten henkilöiden kansainvälinen urheilujärjestö. Special Olympics Finland toimii Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n alaisuudessa.
Unifield = Osassa lajeista on tarjolla Unified-vaihtoehto, jossa kehitysvammaisilla urheilijoilla on pareinaan tai joukkuetovereinaan vammattomia urheilijoita.
Partneri = Unified-lajeissa kilpailevia vammattomia urheilijoita kutsutaan partnereiksi.
Tasoluokittelu = Ennen varsinaista kilpailua Special Olympics -kisoissa käydään luokittelukilpailut tai -ottelut, joiden perusteella urheilijat jaetaan eri luokkiin (divisiooniin) iän, sukupuolen ja tulostason perusteella.

Ratsastuksen termejä
Vammaisratsastus = Kattotermi, joka pitää sisällään kaikkiin erityisryhmiin kuuluvien ratsastuksen. Synonyymeja erityisryhmien ratsastus ja erityistä tukea tarvitsevien ratsastus.
Vammaisratsastaja = Kattorermi, joka pitää sisällään kaikki erityisryhmiin kuuluvat ratsastajat.
Paralympiaratsastaja =
Ratsastaja, joka kilpailee tai on kilpaillut paralympialaisissa.
Pararatsastaja = Ratsastaja, joka kilpailuissa ratsastaa FEI:n vammaisratsastusohjelmia.

Paramaajoukkue ja -kehitysryhmä = Kansainväliseen kilpailumenestykseen tähtäävien pararatsastajien ryhmä, joilla 2-4 valmennusleiriä/vuosi sekä viimeistelyleirejä ennen arvokilpailuja. Vuosittain järjestetään katsastustilaisuus paramaajoukkueeseen haluaville. Paramaajoukkueessa ei ole ikäryhmäjakoa.
Pararatsastuskilpailut = Kilpailut, joissa ratsastetaan FEI:n vammaisratsastuskouluohjelmia.
Ryhmät: Vammaisratsastuksessa ratsastajat luokitetaan viiteen ryhmään. Ryhmä Ia on käyntiluokka, Ib mukana on myös ravi, ryhmä II raviluokka, ryhmä III helpompi laukkaluokka ja luokka IV vaativampi laukkaluokka. Ryhmään I kuuluvat vaikeavammaiset ja ryhmään IV lievimmin vammaiset ratsastajat.
Special Olympics -ratsastaja (lyhenne SO-ratsastaja) = Special Olympics-ratsastajalla on kehitysvamma, kognitiivinen viive tai kehitysvammalle läheinen kehitys- tai oppimishäiriö. Ne henkilöt, joiden toiminnallinen rajoite perustuu ainoastaan liikuntavammaan, käytös- tai tunne-elämän häiriöön tai määriteltyyn oppimishäiriöön, eivät kuulu Special Olympics -kilpailuiden piiriin.

Suositeltavat termit

  • Vammaisurheilijan vastakohta on vammaton urheilija, näkövammaisen urheilijan vastakohta on näkevä urheilija. Vältä käyttämästä termejä normaalit/terveet urheilijat vastaparina vammaiselle urheilijalle.
  • Pyörätuoli, EI rullatuoli
  • Paralympiakomitea, EI Paraolympiakomitea
  • Lyhytkasvuinen henkilö, EI Kääpiö
  • Vammainen henkilö tai henkilö, jolla on vamma EI invalidi
  • Henkilö, jolla on xx-vamma, tai xx-vammainen henkilö, EI esim. vammaiset urheilevat


Nettilinkkejä

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry: www.vammaisurheilu.fi
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysissa olevien henkilöiden urheilu- ja liikuntajärjestö. VAU toimii lajiliittona niille vammaisurheilulajeille, joille ei ole lajiliittoa vammattomien urheilun puolella tai jotka eivät ole integroituneet lajiliittoon.

Suomen Paralympiakomitea: www.paralympia.fi
Suomen Paralympiakomitea koordinoi vammaishuippu-urheilua ja valmistelee Suomen joukkueen paralympialaisiin.

IPC International Paralympic Committee eli Kansainvälinen Parylympiakomitea: www.paralympic.org/sport/equestrian
Paralympialaiset järjestetään joka toinen vuosi kesä- ja talviolympialaisten jälkeen samoilla kisapaikoilla saman järjestelytoimikunnan toimesta liikunta- ja näkövammaisille sekä rajatulla lajivalikoimalla kehitysvammaisille.

Kansainvälisen Ratsastajainliitto, FEI:
http://inside.fei.org/fei/disc/para-dressage

The Federation of Horses in Education and Therapy International A.I.S.B.L.:
http://www.frdi.net/

Kehitysvammaisten Special Olympics -toiminta:
www.specialolympics.org
Special Olympics -maailmankisat ovat kehitysvammaisten henkilöiden pääkilpailut, jotka järjestetään joka toinen vuosi (vuorottain talvi- ja kesälajeille).

Kansainväliset vammaisurheilujärjestöt
IWAS International Wheelchair and Amputee Sports Federation www.iwasf.com
IBSA International Blind Sports Association www.ibsasports.org
CPISRA Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association www.cpisra.org
INAS For para-athletes with an intellectual disability www.inas.org

Vammaisratsastukseen liittyviä oppaita

Vammaisratsastusmateriaalien painokset ovat loppuneet keväällä 2016. Uusia painoksia ei enää oteta kuin koulutuskäyttöön, mutta materiaalit ovat ilmaiseksi ladattavissa, luettavissa ja halutessa myös tulostettavissa.

Vammaisratsastus -opas (pdf)

  • Perustietoa vammaisratsastuksesta ohjaajille, avustajille ja taluttajille.

Ymmärsitkö? -opas (pdf)

  • Opas puhetta tukevista ja korvaavista menetelmistä

Pieni Hevostaito -opas (pdf)

Vammaisratsastusesite (pdf)

  • Esite vammaisratsastuksen perusasioista.
  • Esitettä voi kopioida ja jakaa esimerkiksi vammaisratsastustapahtumissa.

Viittomat

Viittomia voidaan käyttää kommunikoinnin tukena sekä kuulovammaisen että puhevammaisen henkilöiden kanssa tukemaan sanallista ilmaisua. Viittomien avulla ratsastajat, ratsastuksenopettajat, vanhemmat, avustajat tai ratsastusterapeutit voivat parantaa kommunikointiaan ratsastukseen ja hevosiin liittyvissä tilanteissa. Viittomakielen tulkitseminen onnistuu parhaiten jos osaat jo vähän viittoa, mutta monet viittomat ovat hyvin kuvaavia. Esimerkiksi viittomat "harjata" ja "taluttaa" viitotaan niin kuin hevosta oikeasti harjattaisiin tai talutettaisiin. Osa viittomista on syntynyt tilanteissa, joissa viittomia on käytetty eikä niitä löydy muista sanakirjoista.


Ratsastuksen viittomia videoina:
www.papunet.net -> materiaalia ->viittomakommunikointiin, suora LINKKI

Ratsastusviittomia kuvina

Stödtecken på svenska


Suomenkielisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen "wikipedia"

http://finsl.signwiki.org

Kuvapankki

Kuvapankissa on tallitoimintaan liittyviä selkeitä kuvasarjoja. Kuvasarjat voi tulostaa, leikata osiin ja päällystää, jolloin niistä syntyy käteviä kommunikoinnin tukimuotoja tallikäyttöön.

Ruoka

Puhditus

Satulointi

Varusteet

Ratsastusramppien rakennepiirrokset


Ratsastusrampin rakennepiirros (puutasot)
Ratsastusrampin rakennepiirros (metallitasot)


Mallikuvia puisesta rakennepiirroksen mukaisesti toteutetusta rampista

Korpilahden Ratsastajat ry on rakennuttanut kestopuisen rampin Suojakallion kentän reunaan. Rakentajana toimi Seppo Vainikainen.

Rampin rakennusmateriallikustannukset olivat ilman alennuksia noin 500-600 euroa ja työaikaa on hyvä varata pari päivää.

Kuvat: Riikka Halttunen/KoRaEsimerkki metallitasoisesta rampista


Metallitasoisia ramppeja voi ostaa muun muassa apuvälinevalmistajilta.

SRL:n vammaisratsastuskomitea on saanut kuvassa olevan, Tampereen Liikuntamaassa ratsastussimulaattorilla käytetyn, rampin lainaksi EN-apuvälineeltä. Heiltä tilattaessa sinkitystä teräksestä valmistetun rampin osat maksavat noin 2500-3700 euroa riippuen varusteista (mm. portti, portaat). Rampin voi koota helposti itse. Ramppi valmistetaan tilauksesta, ja siinä voidaan huomioida tilaajan toiveet ja toteuttaa ramppi vaikka puulla maisemoituna. Lisätietoja: www.en-apuvälineet.fi .Muuta

Communication (englanninkielinen), Kristiina Räisänen