SRL

Kerro kaverille:

Pelisäännöt

Pelisääntöjä luodaan, jotta kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa turvallisessa ja yhdenvertaisessa ympäristössä. Pelisääntöjen tavoitteena on herättää ja käydä keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä. Yhteisiä Pelisääntöjä luodaan sopimalla yhdessä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa kauden tärkeimmistä asioista kuten tallilla käyttäytymisestä, harjoittelemisesta, kilpailemisesta ja muista toimintatavoista. Pelisääntöjen tavoitteena on lisätä vuorovaikusta kodin, seuran ja tallin välille, sekä valmentajien ja urheilijoiden välille.

Ratsastuksessa Pelisääntöjä voidaan sopia esimerkiksi kerho- ja valmennusryhmien kanssa. Hevoskerhon pelisäännöissä sovitaan kerhotoimintaan liittyvistä asioista yhdessä ohjaajien, kerholaisten sekä kerholaisten vanhempien kanssa. Valmennusryhmissä sovitaan valmentautumiseen ja kilpailemiseen liittyvistä asioista yhdessä valmentajien, valmennettavien ja heidän vanhempiensa kanssa.

Lisätietoja Urheilun Pelisäännöistä: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/lasten-urheilu/urheilun-pelisaannot/

Reilu Peli

Ratsastajainliiton Yhtä jalkaa -ratsastuksen reilu peli -työkirjan pohdintakysymyksiä voi hyödyntää pelisääntökeskusteluissa. Huomaattehan, että kirjan kysymyksiin löytyy harvoin yhtä oikeaa vastausta.

Yhdenvertaisuus

Täältä löydät yhdenvertaisuuteen liittyviä tehtäviä ja harjoituksia alakoulu- ja yläkouluikäisille, toisen asteen opiskelijoille sekä vanhempainiltoihin. Tehtävät ovat helposti toteutettavissa seura- ja talliympäristössä.

Lasten kanssa käytävän pelisääntökeskustelun aiheita voivat olla esimerkiksi:

Kerhotoiminnassa:
• Tallin säännöt
• Käyttäytyminen kerhossa
• Tallipukeutuminen
• Toisten kerholaisten huomioonottaminen
• Kerhonohjaajan rooli

Valmennus- ja kilpailutoiminnassa:
• Toisten valmennettavien huomioonottaminen
• Valmentajan rooli
• Itsenäinen harjoittelu
• Käytös valmennustilaisuuksissa ja kilpailupaikoilla
• Varusteista ja hevosesta huolehtiminenMiten saataisiin vanhemmat mukaan pelisääntöjä luomaan?


• Kutsu ajoissa ja kerro vanhemmille, että he ovat tervetulleita mukaan. Tehokkainta on antaa kirjallinen kutsu suoraan vanhemmille, sillä lasten kautta välitetty viesti ei välttämättä mene perille saakka.
• Sovi ajankohdaksi esimerkiksi noin tunti ennen tai jälkeen lasten kokoontumisaikaa. Jos lasten ryhmän vetäjälle löytyy tuuraaja, voidaan keskustelu käydä myös lasten kokoontumisen aikana. Jos keskustelu vanhempien kanssa käydään ennen tai jälkeen lasten kokoontumisen, on hyvä järjestää lapsille odotteluajaksi jotain puuhaa.
• Tarjoa vanhemmille mahdollisuus tutustua samalla tallin ja seuran toimintaan sekä kokeilla esimerkiksi hevosen harjausta tai ratsastusta.


Teemoja vanhempien kanssa keskusteluun

• Tallin säännöt ja tallipukeutuminen
• Vanhemmille aiheutuvat kustannukset
• Lasten/nuorten itselleen tekemät Pelisäännöt

Tutustu myös tarjolla oleviin materiaaleihin


Muuta huomioitavaa

• Pelisääntökeskustelun voi vetää esimerkiksi valmentaja, kerho-ohjaaja, seuran edustaja, ratsastuksenopettaja tai tallin omistaja
• Keskustelun vetäjän on hyvä valmistautua pelisääntökeskusteluun tutustumalla huolella pelisääntömateriaaleihin
• Varaa keskustelutilaisuuden järjestämiseen sopiva lämmin tila, jossa kaikki mahtuvat istumaan
• Mikäli mahdollista, kannattaa järjestää kahvitarjoilu