SRL

Kerro kaverille:

Haluatko hevoskerholaiseksi?

Hevoskerhot ovat ratsastusseurojen ja -tallien järjestämiä eri ikäisille kohdennettuja kerhoja, joissa leikin, askartelun, liikunnan ja yhteisen puuhastelun lomassa opitaan hevostaitoja ja turvallista tallitoimintaa. Hevoskerhot kokoontuvat noin kerran viikossa.

Mistä lähin hevoskerho?

Hevoskerhoon mukaan pääsyä kannattaa tiedustella suoraan lähimmältä tallilta tai ratsastusseurasta. Kerhopaikan haussa voit hyödyntää myös tallihakuria -> raksi oikean reunan valikosta palveluista "Hevoskerhoja".

Alle kouluikäisten hevoskerhot

Alle kouluikäisten hevoskerhoissa opetellaan perusasioita tallilla olemisesta ja hevosten kanssa käyttäytymisestä sekä ratsastuksesta. Kerhon tavoitteena on opetella yhdessäoloa hevosten ja muiden kerholaisten kanssa sekä osata tallin säännöt. Myös turvallisuusasiat on tärkeää opetella ihan pienestä pitäen. Kerhon vastuuhenkilö on aina täysi-ikäinen henkilö.

Alakouluikäisten heppakerhot

Alakouluikäiset harjoittelevat kerhoissa hevostaitoja. Lisäksi kerhoissa leikitään, askarrellaan, kokeillaan eri liikuntalajeja ja järjestetään retkiä. SRL on tuottanut Hevoskerhotoiminnan tueksi materiaaleja. Hevostaitojen opettamisen perustietona on Hevostaito-opas ja ohjaajan apuna on Hevoskerhon ohjaajan opas. Jokaiselle kerholaiselle voidaan hankkia myös oma Hevoskerholainen -työkirja. Kerhojen ohjaajat ovat 14 vuotta täyttäneitä ja SRL:n ohjaajakoulutuksen käyneitä. SRL:n alueet ja seurat järjestävät ohjaajakoulutuksia vuosittain.

Kun taidot ja tiedot karttuvat, kerholaiset voivat suorittaa hevostaitomerkkejä, joista tunnuksena saa tyylikkään pinssin. Kerhot täydentävät mukavasti viikoittaista ratsastustuntia ja antavat perustaidot niille, jotka haaveilevat omasta hoitohevosesta. Merkkisuorituksia varten on laadittu merkkisuoritusvihkot.