SRL

Kerro kaverille:

Hevoskerhon ohjaajan opas

Hevoskerhon ohjaajan opas ja sitä täydentävä, hevoskerholaisten oma Hevoskerholainen -vihko ovat jokaisen kerhon perusteokset. Ohjaajan opas antaa vinkkejä kerhon suunnitteluun ja toteutukseen läpi koko kerhovuoden. Hevostaitojen teoriatietopohjana voidaan kerhoissa käyttää Hevostaito-opasta.

Hevoskerhon ohjaajan oppaan sisältö:


Ohjaajan omat sivut

Ohjaajan omille sivuille kerhon ohjaaja voi täydentää omat, kerholaisten ja seuran tiedot. Omilta sivuilta löytyy myös malli kerhopäiväkirjan pidolle ja kerholaisten käyntikertojen merkitsemiseen.

Ohjaajan omien sivujen lomakkeet:
Tietoja kerhosta pdf
Kerholaisen tiedot pdf
Kerhon käyntikerrat pdf
Kerhon vuosisuunnitelma pdf


Hevoskerhon ohjaaminen
Osiosta löytyy tietoa kerhon ohjaajien koulutuksesta, lasten kehityksestä ja eri ohjausmuodoista. Sivuilta saa tietoa myös tavoitteiden, monipuolisen liikunnan ja aikalisien sisällyttämisestä kerhotoimintaan. Kerhon suunnitteluun opastetaan antamalla vinkkejä ja neuvoja niin yksittäisen kerhokerran kuin vuosisuunnitelmankin tekoon, mukana on myös kolme esimerkkivuosisuunnitelmaa. Lisäksi sivuilta löytyy materiaalia ratsastusseuran, tallin ja ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä, ongelmatilanteiden ratkaisemisesta sekä kerhon tiloista, markkinoinnista, vakuutuksesta ja talousasioista.

Käytännön harjoitukset
Tietoa asioista, joita ohjaajan tulee huomioida käytännön harjoituksien toteuttamisessa. Osiossa käsitellään Hevostaito-oppaan aihealueita ja annetaan niihin kaikkiin toimintavinkkejä, esitetään kerholaisille pähkinöiksi sopivia kysymyksiä sekä kerrotaan muita huomioitavia asioita juuri kyseisen aihealueen käsittelemisestä. Osion loppuosassa käsitellään samankaltaisia niksejä aihealueista, joita ei ole Hevostaito-oppaassa, mutta jotka sopivat silti hyvin käsiteltäviksi hevoskerhoissa.

Leikki on lasten työtä
Tietoa leikin ohjaamista ja runsaasti leikkejä. Leikkiosion kaikki leikkiohjeet on muunneltu hevosaiheisiksi tai niissä hyödynnetään tallilta löytyviä tavaroita. Leikit on jaoteltu tutustumis- ja nimienmuistamisleikkeihin, ryhmäleikkeihin, sisäleikkeihin, Kim-leikkeihin, kirjoittamis- ja piirtämisleikkeihin, ulkoleikkeihin ja liikuntaleikkeihin. Lisäksi sivuilla on ohjeita erilaisten oppimista tukevien tehtävien ja pelien tekemiseen sekä hyödyntämiseen. Lopussa on tilaa omille leikkivinkeille.

Heppamaisia askarteluja
Ohjeita erityyppisiin heppa-aiheisiin askarteluihin. Askartelut on valittu niin, että niiden toteuttaminen on helppoa ja käytettävät materiaalit tavallisia.

Tietoa ratsastus- ja hevostaitomerkeistä ja hevostaitokilpailuista
Tietoa SRL:n ratsastus- ja hevostaitomerkeistä, esimerkiksi hinnoista, tilaamisesta ja merkkisuorituksien ilmoittamisesta, sekä hevostaitokilpailuiden järjestämisestä.

Hevoskerhon ohjaajan oppaan hinta on 15 € /kpl + postikulut. Tilaukset: www.sporttikauppa.fi/kauppapaikat/ratsastajainliitto

OBS! Handbok för hästklubbsledare finns också på svenska! Ruotsi´nkileisten materiaalien tilaukset sanna.sassi@ratsastus.fi.