SRL

Järjestäjän ohjeet pähkinänkuoressa

Jos haluatte kouluttaa useampia omia ohjaajia, vaihtoehtoa kurssille lähettämiseen on oman koulutuksen järjestäminen.

1. Suunnittele kurssi vähintään pari kuukautta ennen kurssipäivää.
2. Kurssin kesto on 1-2 päivää ja kurssilaisten määrä 6-20 henkilöä.
3. Ilmoita kurssisuunnitelmista SRL:on Sanna Sassille, sanna.sassi@ratsastus.fi tai 040-5537513).
4. Valitse 2-3 kurssipäiväehdotusta, ota yhteyttä lähellä asuvaan kouluttajaan ja sopikaa kurssipäivä.
5. Sovi koulutustila, ruokailut sekä käytännönharjoituksien järjestelyt.
6. Laske kurssista aiheutuvat kulut ja päätä sen jälkeen kurssimaksu.
7. Laadi kurssikutsu ja lähetä se SRL:on vähintään kuukausi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Markkinoi kurssia lähialueelle.
8. Ota vastaan ilmoittautumiset ja vastaa tiedusteluihin.
9. Tilaa ilmoittautumisajan päätyttyä kurssimateriaalit SRL:lta.
10. Pidä kouluttaja, SRL sekä kurssilaiset ajan tasalla.

Jos tässä pähkinänkuoressa olevien järjestämisohjeiden jälkeen haluatte lähteä kurssijärjestäjäksi, tutustukaa viereisiin, tarkempiin ohjeisiin.

Kerro kaverille:

Järjestäjän ohjeet

SRL:n kerhonohjaajakurssien järjestäjinä voivat liiton ja alueiden lisäksi toimia myös ratsastusseurat, harrastetallit ja ratsastuskoulut sekä sovitusti myös muut tahot, esimerkiksi hevosalan oppilaitokset.

Kurssin järjestäminen ei ole kovinkaan monimutkaista, joten sitä kannattaa harkita, jos omasta talllista tai seurasta löytyy useampia ohjaajaksi haluavia. Tällöinkin kannattaa kutsua osallistujia mukaan myös muista seuroista, sillä vuorovaikutus on iso osa kurssin antia.

Kurssijärjestäjän ohjeet pähkinänkuoressa löydät sivun oikeassa laidassa olevasta sinisessä laatikossa.

Kurssin suunnittelu ja toteutus

Kurssin suunnittelu on hyvä aloittaa viimeistään paria kuukautta ennen suunniteltua kurssipäivää. Sopiva kurssilaisten määrä on 6-20 henkilöä.

1. Ota yhteyttä
- Ota yhteyttä SRL:n lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori Sanna Sassiin (sanna.sassi@ratsastus.fi, p. 040 553 7513), niin kartoitetaan jo sovittu kurssitarjonta päällekkäisyyksien välttämiseksi.
- Tämän jälkeenota yhteyttä kouluttajaan. Kouluttajaksi kannattaa valita kurssipaikkaa lähellä asuva henkilö, jotta matkakulut eivät nousisi kovin korkeiksi. Tässä vaiheessa kannattaa olla 2-3 ehdotusta sopivasta kurssipäivästä, jotta sekä kouluttajalle että järjestäjälle sopivan päivämäärän löytyminen olisi helpompaa.

2. Valitse koulutustila
- Pöytä- ja istumatilaa kaikille kurssilaisille.
- Käytettävissä tietokone, videotykki ja fläppitaulu, mielellään myös nettiyhteys.
- Rauhallinen tila, jolloin kurssiin keskittyminen onnistuu hyvin.
- Miellyttävät olosuhteet: lämmin, toimiva ilmanvaihto.
- Kursseilla on usein myös ajokortittomia osallistujia, joten hyvät kulkuyhteydet helpottavat kurssille osallistumista.
- Mielellään pienempiä, erillisiä tiloja ryhmätöiden tekemiseen.
- Jos kurssi järjestetään kaksipäiväisenä, on kurssilaisille hyvä järjestää tarvittaessa yöpymismahdollisuus joko kurssipaikassa tai sen lähettyvillä.

3. Ruokailu
- Kurssille on hyvä järjestää ruokailu ja välipala/kahvitus joko kurssipaikassa tai sen läheisyydessä, ja sisällyttää ruokailukulut koulutuksen hintaan.

4. Kurssin pituus
- Kurssi voidaan järjestää joko yksi- tai kaksipäiväisenä. Kurssin kesto on 8 tuntia (8*45 minuuttia).
- Yksipäiväinen kurssi on kustannustehokkaampi, mutta kaksipäiväisellä kurssilla oppimistulokset ovat yleensä parempia.

5. Kurssin ajankohta

- Kurssin ajankohtaa miettiessä on hyvä huomioida mahdolliset muut tapahtumat ja koulutukset, yleiset juhlapyhät sekä koulujen loma-ajat.
- Useimmiten suurin koulutustarve on alkusyksyllä, kun kerhokausi on käynnistymässä sekä alkuvuodesta, kun koulutetaan apuohjaajista vastuullisia ohjaajia kerhotoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

6. Hevosten käyttömahdollisuus
- Kurssilaisten kanssa voidaan tehdä hyödyllisiä ja opettavaisia käytännönharjoituksia tallissa, jos kurssilaisten käytettävissä on tallissa yksi tai useampi hevonen. Hevosten tulee olla hevoskerhotoimintaan soveltuvia. Sovi kouluttajan kanssa käytännönharjoituksen aikataulusta, hevosten määrästä sekä tarvittavista varusteista. Kurssin järjestäjä sopii hevosten käytöstä talliyrittäjän/hevostenomistajien kanssa.
- Jos mahdollisuutta hevosten käyttöön koulutustilan läheisyydessä ei ole, voidaan koulutus järjestää ilman hevosten kanssa tehtävää käytännönharjoitusta. Tällöin kouluttaja teettää ohjausharjoitukset tilojen sallimissa puitteissa.

7. Kurssikutsu
- Kurssikutsu on lähetettävä SRL:lle viimeistään kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Viimeinen ilmoittautumispäivämäärä kannattaa sopia joko kurssitilan vuokraehtojen mukaisesti (huomioiden mm. peruutusehdot) tai viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua, jotta materiaalitoimitukset ehditään hoitamaan ennen kurssia kuntoon.
- Kurssille laaditaan kurssikutsu, jonka laatimisessa voi hyödyntää mallikutsua. Kutsun voi tehdä myös itse, kunhan siinä on ainakin seuraavat tiedot:
* Kurssin nimi, kurssipaikka, osoite sekä tarvittaessa ajo-ohjeet.
* Päivämäärä ja kellonaika.
* Kouluttajan nimi.
* Kurssin pääsyvaatimukset (Hevoskerhon ohjaajan peruskurssilla 14-vuoden ikä, Hoito I -merkin suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot sekä SRL:n jäsenyys ratsastusseuran henkilö- tai perhejäsenyyden kautta. Hevoskerhon ohjaajan jatkokurssilla käydyn peruskurssin lisäksi vähintään vuoden kerhonohjauskokemus (ei koske nuorisovastaavia) sekä SRL:n jäsenyys ratsastusseuran kautta.
* Kurssin sisältö (vinkkejä esim. SRL:n sivuilta ja kouluttajalta). Huom. Jatkokurssin sisältö kannattaa erityisesti tehdä yhdessä kouluttajan kanssa ja valita yhdessä käytettävät valinnaiset modulit!
* Kouluttajan erikseen pyytämät asiat (esim. jatkokurssin mahdollisten ennakkotehtävien sisältö jne.).
* Kenelle ja millä tavoin ilmoittaudutaan sekä viimeinen ilmoittautumispäivä. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta pyydetään seuraavat tiedot: osallistujan nimi, yhteystiedot, seura/tms. sekä erityisruokavaliot ruokailun järjestämistä varten. Huom. Jatkokurssien osallistujilta kysytään myös osallistujien paidan koko (jokainen kurssille osallistuva saa oman "Hevoskerhon ohjaaja" -t-paidan. Koot: S-XXL, värinä tummansininen).
* Kaksikielisillä alueilla haluaako kurssilainen Hevoskerhon ohjaajan oppaan sekä Hevoskerholainen -työkirjan suomen- vai ruotsinkielisinä.
* Kurssimaksu ja mitä se sisältää sekä miten maksu suoritetaan. Kannattaa mainita myös ko. koulutukseen sisältyvät materiaalit.
* Peruutusehdot (esimerksiksi "Sitovat ilmoittautumiset. Kurssimaksu palautetaan/jätetään laskuttamatta vain lääkärintodistusta vastaan, jos peruutuksen tapahtuessa kurssin alkuun on alle kaksi viikkoa."). Jos peruutusehtoja ei ole selkeästi mainittu, voi kurssimaksujen saaminen peruutustapauksissa olla hankalaa.
* Kurssin järjestäjä.
* Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
* Mahdollinen vähimmäisosallistujamäärä. Kurssin toteutuksen puolesta vähimmäisosallistujamäärä on 6 henkilöä, mutta järjestäjä voi halutessaan määritellä vähimmäismäärän suuremmaksi, jos esimerkiksi kustannukset tätä vaativat.
- Lähetä kurssikutsu Sanna Sassille (sanna.sassi@ratsastus.fi), joka julkaisee kurssikutsun SRL:n internetsivujen tapahtumakalentereissa sekä tiedottaa kurssista sähköpostilla alueen seuroille.
- Välitä kurssikutsua eteenpäin myös omia tiedotuskanaviasi pitkin esimerkiksi oman ja/tai lähitallien ilmoitustaululle, oman seuran hallitukselle ja sitä kautta heidän verkostoille, joita kurssi voisi kiinnostaa. Lisäksi markkinoinnissa kannattaa hyödyntää sosiaalista mediaa.

8. Kurssin järjestämisestä aiheutuvat kulut ja niiden hoitaminen
- Kouluttajapalkkio on 200 e/kurssi. (HUOM! kysy omalta aluejaostoltasi mahdollisuutta kurssin järjestämisen yhteistyöhön, jolloin kouluttajapalkkion kattamiseen on mahdollista saada tukea)
- Kouluttajan matkat sekä päiväraha. Matkakustannukset korvataan SRL:n kouluttajille noudattaen valtion matkustussääntöä. Kouluttaja laskuttaa matkakustannukset ja päivärahat suoraan järjestäjältä. Lisätietoja matkakustannuksista.
- Kurssin järjestäjä maksaa mahdollisuuksien mukaan itse koulutuspalkkion suoraan kouluttajalle kouluttajan lähettämää laskua vastaan. SRL hoitaa alueiden järjestämien kurssien koulutuspalkkion maksamisen ja vähentää summan alueen harraste- ja seuratoiminnan tuesta. Tarvittaessa SRL auttaa myös muita järjestäjiä palkanmaksussa, ja laskuttaa palkan sitten järjestäjältä.
- Kurssitilan vuokra ja ruokailukustannukset.
- Kurssimateriaali Hevoskerhon ohjaajan peruskurssille 25 €/hlö. Kurssimateriaali sisältää Hevostaito-oppaan,Hevoskerhon ohjaajan oppaan ja Hevoskerholainen -työkirjan. OBS! Handbok för hästklubbsledare och Hästklubbens arbetsbok finns också på svenska! Tilauksen yhteydessä voi mainita, mikäli osallistujat haluavat materiaalin ruotsiksi. Jatkokurssin kurssimateriaali (Merkkisuoritusvihkot ja "Hevoskerhon ohjaaja" -t-paita) 25 €/hlö. SRL laskuttaa kurssin jälkeen lähetetyt kurssimateriaalit järjestäjältä. Jos kurssille tulee peruutuksia, ja materiaalia jää yli, huolehtii kouluttaja materiaalien palatuksen SRL:on. Palautetettuja kurssimateriaaleja ei laskuteta järjestäjältä.

9. Kurssimaksu
- Kurssimaksun suuruuden päättää koulutuksen järjestäjä, ja se riippuu aiheutuvista kustannuksista.
- Yhden päivän koulutuksissa maksu on ollut keskimäärin 60 euron molemmin puolin sisältäen koulutuksen, materiaalit sekä ruokailut.
- Järjestäjän kannalta on helpointa, jos kurssimaksu pitää maksaa järjestäjän tilille kurssikutsussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä, jolloin vältytään käteisen rahan käsittelemiseltä ja vaihtorahojen hoitamiselta sekä kuittirumbalta.
- Sinettiseuroilla on mahdollisuus saada kurssimateriaalit maksutta. Helpointa onkin mainita jo kutsussa sinettiseuroille hinta, josta on vähennetty materiaalien osuus 25€ loppusummasta.

10. Kurssimateriaalin tilaus
- Kurssimateriaalit tilataan SRL:sta Sanna Sassilta (sanna.sassi@ratsastus.fi, p. 040 553 7513) heti ilmoittautumisajan päätyttyä, viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää tai viikonloppukursseilla viimeistään kurssia edeltävänä sunnuntaina, jolloin materiaalit saadaan postiin heti alkuviikosta.
- Materiaalitilauksen tekee kurssin järjestäjä. Ilmoita materiaalitilauksen yhteydessä osallistujamäärä sekä osoite, mihin materiaali toimitetaan.

11. Järjestäjän yhteyshenkilö
- Hoitaa käytännönjärjestelyt sekä yhteydenpidon kouluttajaan, liittoon sekä kurssilaisiin.

- Kouluttajan kanssa:
* Päätä kurssin paikka ja ajankohta.
* Ilmoittautumisajan päätyttyä toimita kouluttajalle nimilista kurssilaisista.
* Sovi käytännönasiat kurssitilaan liittyen: aikataulut, opasteet, avaimet, käytettävissä olevat tilat ja välineet, ruokailut, mahdolliset hevosten käyttöön liittyvät asiat.

- SRL:n kanssa
* Kartoitetaan muu kurssitarjonta / mietitään sopiva ajankohta.
* Toimita kurssikutsu
* Tilaa materiaalit
* Hoida kouluttajapalkkion maksu (mikäli se hoidetaan SRL:n kautta).

- Kurssilaisten kanssa
* Vastaa tiedusteluihin.
* Ota vastaan kurssilaisten ilmoittautumiset ja vahvistaa osallistumiset.
* Lähetä ilmoittautumisajan jälkeen "Tervetuloa kurssille" -sähköposti, jossa kerrotaan tarkempi aikataulu ja tarkempi paikka missä kurssi aloitetaan. Viestissä muistutetaan myös tarvittavista varusteista: talliin sopiva vaatetus, jos luvassa on käytännönharjoituksia ja säähän sopiva vaatetus, jos kurssilla on esimerkiksi ulkoleikkiharjoituksia. Lisäksi kurssilaiset ottavat mukaan kynää, paperia ja halutessaan muita muistiinpanovälineitä. Malli Tervetuloa-viestistä, josta voi muokata omiin tarpeisiin sopivan. HUOM! Jatkokurssilaisille samassa viestissä lähetetään ennakkotehtävät. Ennakkotehtävät saat pyytämällä Sanna Sassilta sanna.sassi@ratsastus.fi tai kouluttajalta.

- Kurssipäivänä
* Laita opasteet kurssitilaan.
* Varmista, että koulutustila on kunnossa ja tietokone sekä videotykki toiminnassa.
* Huolehdi mm. ruokailujen toimivuudesta ja muista käytännönasioista.,
* Jos kurssimaksu peritään käteisellä, ota maksut vastaan ja huolehdi rahoista ja kuiteista.
* Päästä kouluttaja kurssitiloihin ennen kurssin alkua (n. ½-1 h, riippuen mitä kouluttajan kanssa on sovittu) .

Lisätietoja koulutuksen järjestämisestä antavat kouluttajat sekä SRL/Sanna Sassi (sanna.sassi@ratsastus.fi, p. 040 553 7513)