SRL

Kerro kaverille:


Nuorten Äänellä 2020 - nuorisotoiminnan strategia


Suomen Ratsastajainliiton Nuoret Päättäjät -ryhmä on vuoden 2015 aikana luonut liiton nuorisotoiminnalle strategian nimeltä Nuorten äänellä 2020. Strategia pohjautuu Ratsastajainliiton Kaviouralla -strategiaan sekä nuorisotoiminnassa esiin nousseisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Strategiatyön aikana on kerätty mielipiteitä ja näkemyksiä lajin parista eri toimijoilta, nuorilta sekä haettu ideoita strategiaan myös muilta lajeilta. Visiona eli tulevaisuudenkuvanamme on: Ratsastuksen ytimessä on hevonen, joka innostaa ja yhdistää. Ratsastusyhteisössä jokaisella nuorella on mahdollisuus kokeilla, osallistua ja vaikuttaa.

Strategia

Näin strategia jalkautuu