SRL

Kerro kaverille:

Miten perustan hevoskerhon?

Ratsastusseurat ja -tallit järjestävät hevoskerhotoimintaa. Kerhoja vetävät SRL:n kerhonohjaajan koulutuksen käyneet ohjaajat. Jos suunnittelette oman kerhotoiminnan aloittamista tallilla tai seurassa, seuraavat asiat kannattaa varmistaa:


1) Käytännön asiat

Kerhotila
Lämmin tila tuoleineen ja pöytineen teoriaa varten ja/tai talli ja tarkoitukseen sopivia hevosia käytännönharjoituksia varten.

Aloitusaika ja kerhon markkinointi

Luontevin aika aloittaa uusi kerho on joko alkusyksy tai alkuvuosi. Markkinoinnissa kannattaa hyödyntää kontaktit tallin kerhoikäisiin ratsastajiin sekä heidän vanhempiinsa, laittaa ilmoitukset lähitallien ja -aluiden ilmoitustauluille sekä tiedottaa kerhosta mm. lähikouluille.

Rahoitus
Kerhosta voi aiheutua kustannuksia mm. tilavuokrien, materiaalien ja mahdollisten ohjaajien palkkioiden kautta. Niitä voidaan kattaa esimerkiksi pienillä kausimaksuilla.

2) Ohjaajat

- Hevoskerhon ohjaajien tulee olla vähintään 14-vuotiaita, tätä nuoremmat voivat toimia apuohjaajina. Jos kerhoon on tarkoitus ottaa myös alle kouluikäisiä, ohjaajan täytyy olla täysi-ikäinen.
- Ohjaajat on hyvä kouluttaa hevoskerhon ohjaajien peruskurssilla ja myöhemmin jatkokurssilla. Lue lisää koulutuksista.
- Jos ohjaajat ovat alaikäisiä, heille tulee sopia tallin/seuran kautta tukihenkilö kerhotoimintaan liittyvissä asioissa.
- Jos kerho-ohjaajia on useita, kerhokaudella kannattaa ohjaajien kokoontua säännöllisesti keskustelemaan, suunnittelemaan ja sopimaan kerhotoimintaan liittyvistä asioista.

3) Materiaalit

- SRL on julkaissut hevoskerhotoiminnan materiaaleiksi Hevostaito-oppaan sekä Merkkisuoritusvihkot (Perushoito, Hoito I, Hoito II, Lääkintä, Ruokinta), Hevoskerhon ohjaajan oppaan sekä Hevoskerholainen -työkirjan. OBS! Handbok för hästklubbsledare och Hästklubbens arbetsbok finns också på svenska.
- SRL:n jäsentallit ja -seurat voivat tilata SRL:sta ilmaisia värijulisteita hevoskerhon markkinoinnin avuksi.

Hevosharrastuksen monet mahdollisuudet -materiaali

Suomen 4H –liitto, Suomen Ratsastajainliitto ry ja Suomen Hippos ovat eri harrastusjärjestöjen yhteistyönä tuottaneet ”Hevosharrastuksen monet mahdollisuudet” –teemakerhoaineiston heppakerhojen ohjaajien käyttöön. Kuuden kerhokerran aikana tutustutaan yhdessä kerholaisten kanssa eri järjestöjen hevosharrastustoimintaan. Kerhoaineisto lisää hevosharrastajien tietoa hevosharrastuksen erilaisista mahdollisuuksista ja monipuolistaa heppakerhojen sisältöä.

Hevosharrastuksen monet mahdollisuudet - ohjaajan opas