SRL

Valtakunnalliset Sinettiseurakriteerit


Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. Kriteereissä huomioidaan urheiluseuran toimintaympäristön vaatimukset sekä kilpailemisen ja harrasteurheilun näkökulma.

Sinettiseurakriteerit toimivat seurojen toiminnan kehittämisen apuvälineinä.

Valtakunnalliset Sinettikriteerit

Kerro kaverille:


Miten Sinettiseuraksi?Seuran, joka haluaa Sinettiseuraksi, tulee täyttää Sinettiseurakriteerit. Sinettiseuratoiminnan kriteerit toimivat seuran kehittämisen apuna ja laadun arvioinnin työkaluna. Kriteerien tavoitteena on synnyttää seurassa pohdintaa lasten ja nuorten toiminnasta ja kehittää toimintojen sisältöjä sekä toimintatapoja.

Sinettikriteerit ovat valtakunnalliset, ts. ne ovat samat kaikille lajeille. Sinettikriteerit on laadittu siten, että ne mahdollistavat lapsen ja nuoren kasvun liikkujaksi ja/tai urheilijaksi. Sinettiseura voi toimia aktiivisesti lasten ja nuorten parissa, jossa kilpaurheilu on merkittävä osa toimintaa tai seura voi keskittyä lasten ja nuorten harrastetoiminnan laadukkaaseen toteuttamiseen. Useimmissa Sinettiseuroissa on sekä kilpa- että harrastetoimintaa.

Ratsastusseurat hakevat Sinettiä Suomen Ratsastajainliitolta. Seura täyttää ja lähettää Ratsastajainliittoon Sinettiseurahakemuksen, jonka jälkeen SRL:n edustajat vierailevat seurassa auditointikäynnillä. Jos Sinettiseurakriteerit ovat kunnossa ja seuran toiminta mallillaan, Sinetin myöntäminen viedään SRL:n hallituksen käsittelyyn. Uudet Sinettiseurat saavat Sinetin käyttöoikeuden seuraavasta vuodesta alkaen.

Sinetti ei ole seuralle ikuinen - kriteerit on täytettävä jatkossakin. SRL:n edustaja vierailee kaikissa ratsastuksen Sinettiseuroissa vähintään joka kolmas vuosi.Lisätietoja valtakunnallisesta hakuprosessista täältä.Haku Sinettiseuraksi

Sinettitunnuksen saadakseen seuran on täytettävä Sinettiseuroille asetetut Sinettikriteerit. Sinettiseurakriteerien täyttyminen arvioidaan seuran hakemuksen ja liitosta seuraan tehtävän auditointitilaisuuden perusteella.Sinettiseurahakemus tehdään hakulomakkeella, josta ilmenevät seuran perustiedot.


Seura lähettää seuraavat materiaalit hakulomakkeen mukana Ratsastajainliittoon:

  • Seuran toimintalinja, vinkkejä toimintalinjan tekemiseen täältä.
  • Tyytyväisyyskyselyjen tulokset (lapset, nuoret, vanhemmat, seuratoimijat
  • Lista seuran ohjaajista ja valmentajista. Listasta ilmenee ohjaajien/valmentajien koulutustaso.
  • Seuran valmennuksen ja ohjauksen linja (vapaamuotoinen, sisältää esimerkiksi toiminnan pelisäännöt, eettisen koodiston)
  • Urheilun pelisääntösopimukset


Lomake ja ennakkomateriaalit on ladattavissa täältä.

Ratsastuksen Sinettihenkilö: SRL/Nina Kaipio, nina.kaipio@ratsastus.fi, puh. 040 1974 572.