SRL

Kerro kaverille:


Miten Tähtiseuraksi?

Seuratoiminnan uuteen laatuohjelmaan eli Tähtiseura-ohjelmaan voivat ilmoittautua kaikki laadun kehittämisestä kiinnostuneet seurat. Kehittämisestä innostunut seura voi ohjelmaan ilmoittauduttuaan lähteä välittömästi kehittämään toimintaansa. Seurat voivat kehittää toimintaa omaa tahtia. Vaadittavan laatutason saavuttaminen kestää yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen.

Näin pääsette mukaan Tähtiseuraohjelmaan:


1. Valitkaa osa-alue(et), jota haluatte lähteä kehittämään (lapset ja nuoret, aikuiset).
2. Kootkaa seurastanne tiimi, joka tutustuu laatutekijöihin ja tekee suunnitelman sekä aikataulun kehittämisprosessista.
3. Kehittämistyö sisältää itsearviointia. Kehittämistyöhön voitte lajiliiton lisäksi saada apua liikunnan aluejärjestöiltä.

Ratsastuksen Tähtiseura-haku alkaa syyskuussa 2018. Lisätietoja luvassa.

Laatutekijät

Laatutekijät toimivat seurojen toiminnan kehittämisen apuvälineinä. Laatutekijöiden tavoitteena on synnyttää pohdintaa seuran toiminnasta ja kehittää sen sisältöjä sekä toimintatapoja.

Kaikille Tähtiseuroille yhteiset laatutekijät

Lasten ja nuorten urheilun laatutekijät

Aikuisliikunnan laatutekijät


Laatutekijöiden toteutuminen arvioidaan kolmen vuoden välein kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun auditoinnin avulla. Auditoinnin tavoitteena on varmistaa, että seura täyttää laatutekijät sekä löytää yhdessä mahdollisia kehittämiskohteita.

Lisätietoja Tähtiseuroista