SRL

Kerro kaverille:

Hevosen oppiminen, Minna Tallberg, Turku

Tilaisuuden nimi: Hevosen oppiminen, Minna Tallberg, Turku
Tapahtumapaikka:Metsäkylän Ratsastuskeskus
Osoite: , Turku
Tilaisuuden järjestäjä:SRL Lounais-Suomi ja Turun Urheiluratsastajat ry
Alkaa: 8.10.2017
Loppuu: 8.10.2017

Minna Tallbergin HEVOSEN OPPIMINEN –kurssi
Su 8.10.2017 Klo 10-17 Metsäkylän ratsastuskeskuksessa, Turussa


Järjestäjänä Turun urheiluratsastajat ry. ja SRL Lounais-Suomi


Hevosen oppiminen –kurssilla perehdytään hevosen lajityypilliseen käyttäytymiseen ja tapaan oppia. Yhden
päivän kurssi sisältää luento-osuuden sekä käytännön harjoittelu- ja demonstraatio-osuuden hevosten kanssa.
Kurssi on suunnattu kaiken tasoisille hevosharrastajille ja ammattilaisille. Keskitymme kaikessa hevosen kanssa
toimimisessa vastaan tuleviin perusasioihin, joista on hyötyä niin oman hevosen omistajille kuin
tuntiratsastajille tai opetushevosen hoitajillekin. Mitä jokaisen hevosihmisen on hyvä tietää hevosen
oppimisesta? Millä tavalla ymmärrys hevosen oppimisesta voi auttaa kehittymään hevosen käsittelijänä ja
ratsastajana? Miten tämä tieto auttaa huolehtimaan hevosen hyvinvoinnista? Kurssin tavoitteena on lisätä
ymmärrystä hevosen oppimisen ja kouluttamisen lainalaisuuksista, tunnereaktioista ja siitä, miten voimme
lisätä hevosen hyvinvointia ja ihmisen turvallisuutta arkisissa käsittelytilanteissa.


Minna Tallberg on hevostenkouluttaja (eläintenkouluttajan AT), joka on erikoistunut hevosten käyttäytymiseen
ja kouluttamiseen. Hän on yksi SRL:n hevosen hyvinvointikiertueen luennoitsijoista ja pyrkii sekä kääntämään
oppmisteorian hevosihmisten kielelle että parantamaan ihmisten ja hevosten välistä kommunikaatiota
käytännössä. Tavoitteena on pienin muutoksin saada aikaan molemmille osapuolille selkeämpi ja turvallisempi
hevosharrastus. Minna on itse harrastanut hevosia lapsesta saakka ja toimi pitkään hevosalan toimittajana ja
valokuvaajana. Luennolla näytetäänkin paljon video- ja kuvamateriaalia niin tavallisista hevosista kuin vapaana
elävistä laumoista.


Katsoja/kuuntelijapaikka: 40 € / seniori ja 30 € / juniori
Käytännön harjoittelupaikka hevosen kanssa: 60 € / seniori, 50 € / juniori
Metsäkylän ratsastuskeskuksen hevosen kanssa osallistuville lisäksi hevosvuokra 20 € (vakituntilaisille 15 €)


Paikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.


Ilmoittautumiset 15.9. mennessä ja lisätietoja:
Laura Mannila, TUR puheenjohtaja, lauramarjaanamannila@gmail.com


Turun urheiluratsastajat ry järjestää vuoden 2017 aikana kaksi ensisijaisesti tuntiratsastajille ja opetushevosten hoitajille
suunnattua kurssia: 4.6. Aira Toivolan ”Ratsastajan ryhti ja biomekaniikka”- kurssi, 8.10. Minna Tallbergin ”Hevosen
oppiminen” –kurssi. Tavoitteena on syventää harrastajien ymmärrystä ratsastukseen vaikuttavista tekijöistä ja hevosen
käyttäytymisestä. Vaikka tuntiratsastaja tai opetushevosen hoitaja ei vastaa hevosen hyvinvoinnista eikä voi hevosen
koulutukseen kovin paljoa vaikuttaa, voidaan silti ajatella, että jokainen harrastustilanne hevosen kanssa on
oppimistilanne – sekä hevoselle että ihmiselle. Sen vuoksi myös ”tavallisen tuntiratsastajan” on hyvä ymmärtää jotakin
hevosen oppimisesta ja istunnan vaikutuksesta. Molemmat kurssit ovat avoimia sekä Turun urheiluratsastajien että
muiden Lounais-Suomen alueen ratsastusseurojen jäsenille. Kohderyhmänä ovat erityisesti tuntiratsastajat ja
ratsastuskouluhevosten hoitajat. Kursseihin on saatu tukea SRL Lounais-Suomelta.