SRL

Muiden tiedotteet -palsta

Tällä palstalla julkaistaan muiden tahojen kuin liiton tiedotteita ja kuvia urheilu-uutisista, 3-5-tason (kansallisista) kilpailuista, jäsenyhteisöiden kuulumisista, merkittävistä tapahtumista, koulutuksista ym. Tiedotteiden yhteydessä julkaistaan laatijan / lähettäjän nimi.

Asianmukaisesti ja kattavasti laaditut kisa- ja tapahtumatiedotteet, urheilu-uutiset ja vastaavat, jotka täyttävät uutiskriteerit (huippu-urheilua, asian yleinen merkittävyys ja kiinnostuvuus jne) pääsevät yleensä esille.

Tiedotteet tulee laatia journalistisia pelisääntöjä noudattaen, tiedot on oltava tosia ja relevantteja esim. kaikkien samaan kisaan osallistuneiden suomalaisten tulokset on mainittava, ei pelkästään omia.

Pidätämme oikeuden päättää tiedotteiden julkaisusta sekä oikeuden muokata niitä ennen julkaisua.

Tähtikilpailuista ym. merkittävistä tapahtumista tehdyt tiedotteet voidaan nostaa myös liiton pääuutisiin.

Ohjeita kv. tulosten tiedottamiseen: LINKKI
Ohjeita kotimaisten kisojen tiedottamiseen: LINKKI

Tiedotteet: ratsastus@ratsastus.fi sekä sonja.holma@ratsastus.fi

Kerro kaverille:
19.02.2018

Täydennyskoulutusta sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan

Itä-Suomen yliopisto järjestää Kuopiossa uuden täydennyskoulutuksen (25 op) sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta. Koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi siihen valittavilla opiskelijoilla tulisi olla kokemusta hevosten kanssa työskentelystä ja mahdollisuus oman hevosen käyttöön on hyödyksi. Koulutuksen valittavalla tulisi olla myös vähintään opisto/amk-tasoinen tutkinto ja kolmen vuoden soveltuva työkokemus. Näiden kriteereiden lisäksi arvioidaan hakijan kykyä hyödyntää koulutusta käytännön työssä.

Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville sosiaali-, terveys-, kasvatus-, nuoriso- ja vapaa-ajan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan luonto- ja hevosavusteisen kuntoutusotteen soveltamisessa omassa työssään. Koulutus soveltuu myös ratsastusterapeuteille, ratsastuksen opettajille ja -ohjaajille. Koulutus antaa mahdollisuuden hakea Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n jäsenyyttä ja oikeutta käyttää rekisteröityä Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (SPHT©)-nimikettä.

Lisätietoja: https://www.aducate.fi/-/sosiaalipedagoginen-hevostoiminta-syrjaytymisen-ehkaisyssa-ja-sosiaalisessa-kuntoutuksessa-taydennyskoulutus-25-op-