SRL

Kerro kaverille:

Nuorisokouluttajat

PÄIVI "Pätkä" ANTTILA, Ylöjärvi (Tampereen naapurissa)
p. 0400-728298
p.anttila@kolumbus.fi

- harrastanut hevosia pienestä pitäen, kilpaillut kouluratsastuksessa vaativalla tasolla
- toiminut este-, koulu- ja vammaisratsastustuomarina
- kouluttaa kerhonohjaajia sekä vammaisratsastuksen avustajia ja ohjaajia
- SRL:n vammaisratsastuskomitean jäsen
- ratsastuksenohjaajan pätevyys sekä B-valmentajatutkinto
- kasvastustieteiden maisteri, luokanopettaja sekä erityisopettaja
- työskentelee rehtorina peruskoulussa

Pätkän ajatuksia koulutuksesta:
"Hevoskerhon ohjaajien kouluttajana olen toiminut vuodesta 2004. Näen erittäin tärkeänä nuorisoon satsaamisen ja kouluttajan työ on ollut erittäin antoisaa ja mielenkiintoista. Olen itse toiminut nuorena hevoskerhon ohjaajana, ja koenkin kerhotoiminnan erittäin tärkeäksi osana hevosharrastusta. Kaikki kerholaiset eivät voi joistain syistä ratsastaa, jolloin he pääsevät mukaan hevosmaailmaan toista kautta. Lisäksi ratsastustuntien ohessa jää hevostaitojen opettelu usein aikataulullisista tms. syistä hyvin vähäiseksi. Erityisenä haasteena ja mielenkiinnon kohteenani on erityisryhmiin kuuluvat lapset ja nuoret."

__________________________________

MERJA BJÖRKLIND, Kokkola
P. 040-8678292
merja.bjorklind@edu.kokkola.fi

- jo kypsään ikään ehtinyt entinen hevostyttö, nykyinen tä(h)tiratsastaja, joka ei ole juurikaan hankkinut kisakokemusta
- Kokkolan urheiluratsastajien jäsensihteeri
- oma hevonen ollut vuodesta 2010, sitä ennen ylläpitohevonen kaksi vuotta
- pitänyt alkeiskursseja ja sijaistanut varsinaista ratsastuksenopettajaa
- historian, yhteiskuntaopin, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori yläkoulussa
- 30 vuoden kokemus erilaisista opetus- ja koulutustehtävistä
- tarvittaessa myös ruotsin kielellä

Nykyihmisen vieraantuminen luonnosta pakottaa panostamaan koulutukseen, joka opettaa meitä toimimaan eläinten kanssa. Ratsastusharrastuksen lisääntyessä on siksi tärkeää entistä enemmän opettaa myös hevostaitoja. Itse halusin yhdistää rakkaan harrastukseni pitkäaikaiseen ja monipuoliseen pedagogiseen osaamiseeni. Haluan osaltani vaikuttaa lajin kehittämiseen turvallisempaan suuntaan ja innostaa nuoria lajin pariin.

__________________________________

TARJA KAUPPINEN, Mikkeli
p. 050-326 1084
tarja.kauppinen@4hmikkeli.fi

- ollut mukana Mikkelin Ratsastusseuran toiminnassa yli 30 vuotta, mm. juniorijaostossa, johtokunnan jäsenenä, sihteerinä, kilpailu- ja nuorisovastaava sekä kerhonohjaajana ja tutorina
- ratsastanut lähes 40 vuotta ja kilpailut este- ja kouluratsastuksessa
- yhteisöpedagogi (amk), työvalmentaja, opintoja myös liikunta- ja sosiaalipedagogiikassa sekä kasvatustieteessä ja erityispedagogiikassa
- kouluttaa hevoskerhonohjaajia sekä Nuorten Akatemian tutoreita ja mentoreita (työpaikkaohjaajia), sekä toimii järjestökouluttaja
- toimii Mikkelin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana

Tarjan ajatuksia koulutuksesta:
"Olen toiminut kouluttajana vuodesta 1992. Jatkuvalla oppimisella, tulee se sitten koulutuksen, kurssien, elämisen tai vuorovaikutuksen kautta, jokainen meistä voi uusiutua ja saada uusia kokemuksia. Kukaan ei koskaan ole valmis, ei myöskään kouluttaja. Kouluttajana toimimisessa on tärkeää tiedon ja omien kokemusten siirtäminen tuleville ohjaajille sekä nuorilta saatavan tiedon siirtäminen omaan toimintaan nuorten parissa. Myönteisen ilmapiirin sekä yhteishengen luominen, jolloin jokainen kokee olevansa ryhmässä tärkeä, ovat lähtökohta onnistuneelle nuorisotoiminnalle. On tärkeää, että toimitaan tavallisten ihmisten ehdoilla ja taidoilla ja niin että nuoret voivat osallis-tuvat toimintaan omasta halustaan ja täysivaltaisina toimijoina. Nuoriin ja nuorisotyöhön panostaminen seuratoiminnassa ei koskaan ole turhaa vaan voimavara, joka kantaa seuratoiminnassa myös tulevaisuuteen aktiivisten ja osaavien jäsenten kautta."

__________________________________

ANU KÄMÄRÄINEN, Vantaa
p. 044-3086808
anu.kookoo@gmail.com

- Yhteisöpedagogi (AMK)
- Ratsastuksenohjaaja
- Työskentelee koulunkäyntiavustajana
- Lasten ja nuorten kanssa työskentelystä kokemusta myös mm. kesäleirien johtajana/ohjaajana sekä kerhonohjaajana
- Ratsastanut 12-vuotiaasta lähtien
- Seuratoiminnassa ollut mukana lukioikäisestä, toiminut mm. hevoskerhon ohjaajana, nuorisovastaavana, kilpailukoordinaattorina ja puheenjohtajana

Anun ajatuksia koulutuksesta:
”Olen itse aloittanut heppakerhon ohjaajana vuonna 2006. Kerhonohjaaminen on ollut todella antoisaa ja opettanut minulle monia taitoja, kuten ryhmän ohjausta, vastuunkantoa ja vuorovaikutustaitoja. Näen kerhotoiminnan lisäksi tärkeänä tapana välittää hevostaitoja eteenpäin nuoremmille harrastajille. Heppakerho-ohjaajien kouluttajana haluan kannustaa nuoria kehittämään itseään ja auttaa heitä oivaltamaan uutta. Lisäksi haluan olla tukemassa nuorten kasvua aktiivisiksi ja vastuullisiksi toimijoiksi. SRL:n kerhonohjaajakouluttajana olen toiminut kesästä 2014 alkaen. Haluan olla mukana luomassa uutta, innostunutta heppakerhonohjaajien sukupolvea!

__________________________________


KAROLIINA LAARI
, Hämeenlinna
karo.laari@gmail.com
p. 050-3413003

-sairaanhoitajaopiskelija (AMK)
-harrastanut ratsastusta lapsesta saakka
-toiminut Hämeen Ratsastajien nuorisovastaavana usean vuoden ajan
-työskennellyt Hml:n kaupungin vammaispalveluiden perhehoitajana
-pitänyt heppakerhoja ja lasten liikuntakerhoja vuodesta 2008

Karoliinan ajatuksia koulutuksesta:
"Kävin kerhonohjaajien kouluttaja -koulutuksen keväällä 2014. Odotan innolla tulevia koulutuksia ja uusien kerhonohjaajien tapaamista. Kerhotoiminta antaa paljon sekä lapsille että ohjaajille, jonka takia on hienoa olla mukana kouluttamassa ja tukemassa niin vanhoja kuin uusiakin ohjaajia."
__________________________________

SIRU LAHTINEN (peruskurssikouluttaja), Rovaniemi
p. 044-2705993
siru.lahtinen@gmail.com

- kuvataideopettajaopiskelija (yliopisto)
- ratsastusharrastus alkanut 10-vuotiaana
- työkokemusta hevosten parissa tallilta ja tällä hetkellä toimin sijaisopettajana nuorten oppilaiden parissa
- ratsastusseuratoiminnassa nyt hallituksen jäsenenä sekä juniorivastaavana
- myös muusta seuratoiminnasta kokemusta,mm. sihteerin ja puheenjohtajan toimista

Sirun ajatuksia koulutuksesta:
"Tieto ja taito on tarkoitettu jaettavaksi kaikille. Haluan omalla toiminnallani olla mukana mahdollistamassa hevostaitojen ylläpitoa nuorten hevosharrastajien parissa.
Kävin hevoskerhonohjaajien kouluttaja -koulutuksen keväällä 2014, ja innokkaana odotan ensimmäisiä ohjaajakoulutuksiani. Mahtavaa päästä kouluttamaan ja innostamaan uusia tulevia hevosharrastuksen vaikuttajia!"

__________________________________

MIRA MAHOSENAHO
, Ypäjä, KOULUTUSTAUOLLA KEVÄÄN 2017
mira.mahosenaho@gmail.com
050-3227605

- lopputyötä valmis sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta Ypäjältä ja viimeistä silausta vaille valmis I-tason valmentaja
- valmistunut v. -14 lähihoitajaksi suuntautumisena lapset ja nuoret
- hevosalan yrittäjä
- kilpailee aktiivisesti este- että kouluratsastuksessakin
- valmistunut v.-04 Ypäjän Hevosopistolta hevosenhoitajaksi suuntautumisena remonttiratsastaja-linja
- työskennellyt mm. tallivastaavana Ratsastuskoulu Merjan tallilla, Ypäjän Hevosopistolla tallimestarina sekä hevosenhoitajana Italiassa, Ruotsissa sekä Saksassa kasvatus-, myynti- sekä esteratsastus painotteisilla talleilla

Miran ajatuksia koulutuksesta:
"Hevoskerhot ovat oiva ja mukava tapa oppia yhdessä tekemällä hevostaitoja. Itsekin opin ktiivisena heppakerholaisena paljon taitoja, jotka kantoivat pitkälle omissa hevosen käsittelytaidoissa, jopa ammattimaiseen uraan asti. Kävin hevoskerho-ohjaajien kouluttaja-koulutuksen keväällä 2014, joten on hyvin innostavaa päästä jakamaan tätä taitoa uusille heppaharrastajille ja hevosista innostuneille uusille tuleville taitajille!"

__________________________________

RAIJA METSÄLÄ, Lappeenranta
p. 0400-953 068
raija.metsala@pp.inet.fi

- master ratsastuksenopettaja
- II tason valmentaja
- kansallisen tason estetuomari
- oma ratsastuskoulu vuodesta 1998
- hevoskerhon ohjaajien kouluttaja vuodesta 1989
- harrastanut hevosia ja ratsastamista vuodesta 1970 alkaen ja toiminut päätoimisena ratsastuksenopettajana vuodesta 1978 alkaen
- harrastaa kilparatsastusta kansallisella tasolla kouluratsastuksessa

Raijan ajatuksia kouluttajana olemisesta:
"Olen myös suorittanut sosiaalipedagogisen hevostoimintakoulutuksen. Tästä koulutuksesta oli paljon hyötyä kouluttajan työhön sekä jokapäiväiseen opettajan työhön ihmisiä kohdatessa. Olen sitä mieltä, että itsensä kouluttaminen ja pitäminen ajan hermolla kannattaa. Koulutuksia pitäessä saa samalla itselleen uusia ajatuksia ja ideoita. Erityisen tärkeänä pidän uusien ohjaajien kouluttamista talleille hevoskerhojen vetäjiksi, jotta hyvät hevosenhoito yms taidot säilyvät ja paranevat."

__________________________________


PIIA NISSINEN, Suonenjoki
p. 040-7337309
piia@histamiini.fi

- hevosharrastuksessa mukana alle kouluikäisestä asti: perinteisten koulu- este- ja kenttäratsastuksen lisäksi myös lännenratsastusta ja ravipuolen hommia
- yhteisöpedagogi (amk) sekä kouluttajan erikoistumisopinnot
- hevosmatkailun ohjelmapalveluiden ammattitutkinto
- työskentelee Rautalammin ratsastuskeskuksella/Savon ammatti- ja aikuisopistossa hevosmatkailun opetuksesta vastaavana opettajana

Piian ajatuksia koulutuksesta:
" Olen itse aloittanut heppakerhon ohjaamisen vuonna 1993 ja vienyt heppakerhokulttuuria eteenpäin talleilla, joissa olen työskennellyt tai harrastanut. Nuorisovastaavana olen pyrkinyt kannustamaan nuoria heppakerhonohjaajiksi samalla innolla millä itse odotin aikoinaan kerhonohjaajakoulutuksen ikärajan täyttymistä, että pääsin apuohjaajasta ihan oikeaksi heppakerhon ohjaajaksi. Heppakerhon ohjaaminen on antoisaa ja mielenkiintoista puuhaa ja lapsia opettaessa kerhonohjaaja syventää omaa osaamistaan ja oppii lisää sekä hevosista että ihmisistä. Innostukseni opettamiseen ja ihmisten kanssa työskentelemiseen juontaa juurensa tuohon antoisaan aikaan heppakerhonohjaajana. Kerhonohjaamisesta saatujen onnistumisen kokemusten kautta olen rohkaistunut kouluttautumaan ohjaajaksi sekä hevosalalla että humanistisella puolella."

__________________________________

JENNI SIPPOLA (peruskurssikouluttaja), Jalasjärvi (Seinäjoen naapurissa)
sippola.jenni@gmail.com
p. 040-577 0452

- sosionomi (AMK)
- työskennellyt lastentarhanopettajana sekä nuorten ja kehitysvammaisten parissa
- harrastanut ratsastusta 7-vuotiaasta lähtien
- ollut Jalasjärven ratsastajissa eri tehtävissä, mm. nuorisovastaavana ja hevoskerho-ohjaajana
- kokemusta myös muusta yhdistystoiminnasta sekä kunnallisista luottamustoimista

Jennin ajatuksia koulutuksesta:
”Kävin kouluttajakoulutuksen maaliskuussa 2014 ja odotan innolla ohjaajakurssien pitämistä. Toivon voivani jakaa omia kokemuksiani tuleville kerhonohjaajille sekä saavani samalla uusia ideoita itselleni.”

__________________________________

SAARA REINIKAINEN (peruskurssikouluttaja), Jyväskylä
saaraleena.reinikainen@gmail.com
p. 040-7548719

- KM, luokanopettaja, erikoistumisaineina liikunta, erityispedagogiikka, sekä esi- ja alkuopetus
- Suorittanut sosiaalipedagogisen hevostoiminannan opinnot
- Harrastanut hevosia monipuolisesti 6-vuotiaasta lähtien. Pääpaino kouluratsastuksessa, mutta puuhastelua ajan saatossa myös este-, ajo- ja työhevoshommissa
- Valmentautuu pääsääntöisesti kouluratsastuksessa

Saaran ajatuksia koulutuksesta:
"Keväällä 2014 kävin SRL:n järjestämän hevoskerhon ohjaajien kouluttajakoulutuksen. Hevosharrastuksen suosio kasvaa kovaa vauhtia ja harrastuksen pariin ohjautuu paljon niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Mielestäni on erityisen tärkeää, ettei uuden harrastuksen huumassa unohdeta perinteisiä hevostaitoja, vaan opetellaan vaalimaan niitä. Tämä siksi, että osataan taata oma ja hevosten turvallisuus sekä hyvinvointi. Siksi uskon, että suosiotaan kasvattavan lajin parissa myös koulutettuja hevoskerhojen vetäjiä tarvitaan entistä enemmän. Odotankin innolla pääseväni järjestämään koulutuksia yhteistyössä eri seurojen kanssa."

__________________________________

TERESA "Tessa" PENTIKÄINEN, Espoo
teresa_tuominen@hotmail.com
p. 041-4596596

- liikunnanohjaaja AMK
- estetuomari ja ratamestari
- seuratoiminnassa mukana koko iän, toiminut mm. nuoriso- ja kilpailuvastaavana, junnuohjaajana sekä puheenjohtajana
- töissä suomen suurimmassa uimaseurassa vesiliikuntapalveluvastaavana

Tessan ajatuksia koulutuksesta:
"Olen toiminut kouluttajana vuodesta 2003. Nuorten kanssa toiminen on jatkuvaa opiskelua ja uusien näkemysten löytämistäja ja siksi niin antoisaa ja mielekkään haastellista. Asioita oppii näkemään myös toisen silmin. Nuorten kautta rakentuu seuraava tukipilari ylläpitämään heppahöperöiden puolia. Kun nuoret pääsevät toteuttamaan itseään hyvässä seurassa, saadaan aikaan positiivinen nuorisotyö ja toimiva yhteisö. Hevosten kanssa työskentely on ainutlaatuista niin monessa mielessä, se jakaa iloa, haasteita ja onnistumisen elämyksiä sekä yhteenkuuluvuutta meille kaikille."

__________________________________

KATJA TÖRRÖNEN, Rauma
p. 044-7383424 ja 045-1205365
katja.torronen@pyharanta.fi

- nuorisotoiminnanohjaaja
- liikunnanohjaaja (amk)
- johtamisen erikoisammattitutkinto
- DP in Sport Development and Management (Master), yamk
- opintoja lisäksi musiikkiterapiasta, sosiaalipolitiikasta, kasvatustieteestä ja eri sisältöisiä opintokokonaisuuksia liittyen erityisesti liikuntaan ja kuntahallintoon
- kunnassa työssä
- ratsastusseuratoiminnassa vuosien varrella monessa eri roolissa: hallituksen jäsenenä, sihteerinä, ratsastuksenopettajana, heppakerhon vetäjänä ja puheenjohtajana
- ratsastanut pikkulikasta asti ja meinaa niin kauan ratsastaakin kun suinkin vaan hevosen selkään pääsee
- koulutuomari

Katjan ajatuksia koulutuksesta:
"Kouluttajana olen toiminut vuodesta 1992. Nuorisotyö ja heppakerhot hevosharrastuksessa ovat mielestäni erittäin tärkeitä. Kerho voi avata monelle lapselle ja nuorelle ainoan mahdollisuuden päästä mukaan hevostoimintaan. Kerhojen vetäminen vaatii intoa, taitoa, keskittymistä ja oman ajan uhraamista asialle, rooli nuorten toiminnan vetäjänä on erittäin haastava. Nuorisotyö on yksi seuratyön osa-alueista ja pitää muistaa, että jokainen nuoriin tehty satsaus on satsaus tulevaisuuteen. Jokainen kerta kouluttajana antaa myös itselle paljon, oppiminen on elinikäistä ja aina on jotakin uutta opittavaa. Mottonani pitäisi ainakin välillä olla: "Nosta jalka kaasulta, perhonen ylittää tien" - Eeva Kilpi."

__________________________________

TARJA TIKKA (vid behov även på svenska), Helsinki
p. 040-581 8138
tarja_tikka@yahoo.com