SRL

Kerro kaverille:

Kriisit ja kriisitiedotus

Kriisejä voivat olla esimerkiksi
o onnettomuudet ja tapaturmat
o rikokset ja väärinkäytökset (doping)
o eläinsuojeluongelmat
o seuran taloudenhallinto, kun on syy epäillä väärinkäytöstä
o henkilöihin ja heidän rooleihin liittyvät asiat seuratoiminnassa
o ulkoiset hyökkäykset (mustamaalaus, juorut)
o ympäristöasiat, kuten maankäyttö ja omaa toimintaympäristöä koskevat asiat.

Kriisitilanteeseen valmistautuminen ja kriisiviestintä
- Onnistunut kriisihallinta lähtee liikkeelle ennakoinnista, mahdolliset riskit tulee tiedostaa etukäteen: mitä kaikkea voi sattua ja tapahtua?
- Toimintatapojen suunnittelu ja harjoittelu parantavat kriisivalmiutta.
- Kriisin kohdatessa tavoitteena on aina etsiä ratkaisua, joka katkaisee tilanteen ja minimoi tilanteessa ja osallisille aiheutuvan vahingon ja kärsimyksen. Minimoidaan myös harmi ja mielipaha mahdollisuuksien mukaan.
- Asioiden käsittely kannattaa rajoittaa asianosaisten ja vastuuhenkilöiden keskeiseksi.
- Kannattaa nimetä etukäteen henkilö tai henkilöt, jotka vastaavat viestinnästä kriisin kohdatessa. Kaikkien tulee olla tietoisia, kuka tämä henkilö on, jotta kysyjät osataan ohjata oikean tahon luo. On tehtävä myös selväksi, että muut eivät kommentoi tai selvittele tilannetta.
- Faktat ja pääkohdat on tiedotettava. Asiallinen ja lyhytsanainen viestintä on kriisitilanteessa paras. Pysy tosiasioissa, älä spekuloi. Jos et voi kertoa itse asiasta, kerro miten tiedottaminen ja prosessi etenevät. Muista kuitenkin vastuunkanto ja inhimillinen välittäminen.
- Älä tuo julki nimiä tai selkeitä tunnistetietoja.
- Rikosasioissa tiedottaa aina poliisi tai syyttäjä.
- Sairastapauksissa ja loukkaantumisissa uhrin voinnista voi kertoa uhri tai tämän omaiset – heidän luvallaan asiasta voi tiedottaa esim. kisapaikalla lyhyesti ja asiallisesti ilman nimiä.
- Varsinainen kriisiviestintä on aina ammattilaisen tehtävä. Isoissa lajiin liittyvissä kriiseissä (doping, vakava onnettomuus ym.) viestinnästä vastaa Ratsastajainliiton kriisihallinta- ja tiedotusryhmä: pääsihteeri, puheenjohtaja ja viestintäpäällikkö. Pyydä apua ajoissa!

Pohdittavaa
o Millaiset asiat viestimme itse?
o Milloin pyydämme apua liitosta ja milloin jätämme viestinnän viranomaisten tehtäväksi?
o Kuka vastaa kriisiviestinnästä?
o Miten muut asianosaiset ohjeistetaan toimimaan?
o Miten seurassa tai tallilla jalkautetaan pelisäännöt niin, että kukin osaa toimia tilanteessa oikein?

Vinkki: Oletko valmis hoitamaan kriisin?
o Ihmisten vastuualueet ja yhteystiedot selvillä?
o Hätänumerot näkyvillä? Mitkä?
o Eläinlääkäri – hätätilanteet?
o Sairaankuljetus ja hevoskuljetus saatavilla?
o Ensiavun osaavia ihmisiä?
o Tietävätkö kaikki kuinka toimitaan? Selkeä tehtävänjako, joka on tilanteen tullessa kaikilla selvillä mahdollistaa myös nopean tiedonkulun.

Kriisitiedottamisen periaatteet
- Vilpittömyys, on puhuttava totta.
- Hanki faktat ja puhu vain niistä!
- Älä spekuloi!
- Vuorovaikutus toimijoiden kanssa - kaikki tieto kerätään tiedotuksesta vastaavalle
- Jos ei ole tietoa tai sitä ei voida kertoa julkisuuteen, kerrotaan, miten asia etenee: koska ja keneltä saa myöhemmin lisätietoa – tiedotus prosessin kulusta.
- Muista inhimillisyys ja vastuunkanto
-> syyttely, vastuun välttely tai asian vähättely eivät anna hyvää kuvaa.
- Tilanteen ja tapahtuman mukaan
- on hyvä ilmaista esimerkiksi järkytys ja myötätunto tai osanotto
- on hyvä ilmaista, jos tapahtunut ei ole mielestänne hyväksyttävää (väärinkäytös tms.)
- on hyvä kertoa, jos asiasta voidaan oppia, tai sen jälkeen toimintatapoja tarkastetaan ja tarvittaessa muutetaan.

Osallisille:
kuten omaiset, henkilökunta, kilpailun yleisö, läsnäolijat, eläinten omistajat kerrotaan kuka antaa asiasta lisätietoja. Nimetään tässäkin tapauksessa lisätietojen antajaksi mieluiten vain yksi henkilö.
Seuran sisällä:
viestitään, että asia on käsittelyssä, hoidossa ja järjestyy. Kun ei voi viestiä itse asiasta, viestitään siitä, miten prosessi etenee, mutta sitäkään ei tarvitse avata tarkemmin.
Medialle:
- Tiedotusvälineille kannattaa kertoa itse ensimmäiseksi, ne saavat tiedon kuitenkin.
- Nopea viestintä rajaa huhumyllyn aikaansaamaa vahinkoa ja sinun viestisi menee läpi etulinjassa.
- Kerro tosiasiat ja pysy niissä!
- Uhrin nimeä ei saa ilmoittaa ilman uhrin tai omaisten lupaa. Julkaistavat perustiedot ovat ikä, kotipaikkakunta ja sukupuoli.
- Muista yksityisyydensuoja, terveydentilasta tms. ei ole lupa kertoa ilman asianomistajan tai omaisten lupaa (hevosen kohdalta omistajan).
- Kerro, kuka antaa myöhemmin lisätietoja ja koska - ja pidä lupaus.

Lähde: Yhtä jalkaa -teos