SRL

Kerro kaverille:


Kuntoliikuntakoulutus

SRL on suunnitellut kuntoliikunnan koulutuksia tukemaan ratsastajien liikunnallisen elämäntavan edistämistä.


Liikkuva Ratsastaja - ratsastuksen oheisliikunnan ohjaajakoulutus
Liikunnasta ja ohjaamisesta innostuneelle henkilölle.

Liikkuva Ratsastaja on koulutuskokonaisuus, jossa perehdytään ratsastuksen oheisliikuntaan huomioiden lajin omat erityispiirteet ja tarpeet. Koulutuksen tavoitteena on antaa työkaluja monipuoliseen liikuntaan sekä ratsastuksen monipuolistamiseen urheiluna sekä terveysliikuntana. Ohjaajan käytössä ovat valmiit liikuntatuokiomallit, jolloin ohjaaminen on helppoa, ja sen voi toteuttaa kuka tahansa koulutuksen käynyt, liikunnasta innostunut henkilö.

Liikkuva Ratsastaja -koulutuksen avulla pätevöityy pitämään oheisliikuntatunteja ratsastusseuran jäsenille ja tallin asiakkaille. Koulutus antaa ohjaajalle tunnukset oppimateriaaliin, lisäkoulutukseen ja muuhun tukiverkostoon. Osallistuja saa omat kirjautumistunnukset ratsastajan extranettiin ratsastajankunto.fi-sivustolle. Tunnuksilla pääsee jatkuvasti laajenevaan ratsastajan fysiikkaa ja oheisliikuntaa käsittävään tietokantaan. Tietokanta sisältää valmiita liikuntatuokiomalleja aerobisen kunnon, lihasvoiman, tasapainon sekä liikkuvuuden osa-alueilta eri ikäkausille sovellettuna. Tieto on tutkittua ja ajantasaista, ja sitä muokataan sitä mukaan, kun uusia tutkimustuloksia ratsastajan fysiikasta saadaan. Tietokanta on muokattu helposti omaksuttavaksi ja nopeasti käyttöönotettavaksi. Tietokantaa voi siis näppärästi hyödyntää omassa tuntisuunnittelussa nimenomaan ratsastuksen näkökulmasta. Tietokanta on vain näyttökokeiden kautta valmistuneiden oheisliikunnanohjaajien käytössä.

Koulutukseen voivat osallistua niin ratsastajat, opettajat, valmentajat kuin ratsastavan lapsen vanhemmat. Tärkeää on halu liikkua ja kehittää omaa harrastustaan monipuolisesti.

Kouluttaja toimii Anne-Maarit Hyttinen.


Ratsastuksen kuntotestaaja -koulutus, taso 1, aerobinen kunto
Liikunta-alan ammattilaiselle, kuten fysioterapeutti, liikunnanopettaja tai liikunnanohjaaja AMK, jolla on vahva kokemus ja ammattitaito ratsastuksesta ja ratsastuksen ohjaamisesta/opettamisesta.

Sisältö:

Kuntotestauksen perusteet:
o vaatimukset
o lainsäädäntö
o reliabiliteetti ja validiteetti
o kuntotestaustapahtuman sisältö

Ratsastajien kuntotestipatteristo:

o Osa-alueet
o Ratsastajan anatomiaa ja fysiologiaa
o Testiin osallistuminen ja testistä poissulkeminen, turvallisuus
o Testien vakiointi
o Testin suorittaminen
o Tulosten kirjaaminen

Kuntotestaustyöpajat:
o Testivälineistö
o Testausdemot
o Internet-sivujen käyttö
o Lisenssin suorittaminen (harjoitustestaukset sekä loppukoe)

Kouluttaja toimii Anne-Maarit Hyttinen.