SRL

Kerro kaverille:

Käytännönharjoittelut
Toimihenkilökoulutuksiin liittyy usein erilaisia käytännönharjoitteluja. Käytännön harjoittelujen vastaanottajat on kuvattu koulutusjärjestelmässä. Käytännönharjoittelusta on hyvä pyytää kirjallinen todistus harjoittelun vastaanottajalta. Tämän voi pyytää esim. kurssilta saatuun lokikirjaan, todistukseen tai toimihenkilöoikeuden hakulomakkeeseen tai tarvittaessa vapaamuotoisesti paperille.

Stewardien ja lajistewardien käytännön harjoittelut
Koulutusjärjestelmän mukaan stewardien ja lajistewardien käytännönharjoittelujen valvojina voivat toimia stewardikouluttajat, FEI-stewardit sekä muut KVK:n nimeämät henkilöt. Lista harjoittelujen vastaanottajista (pdf) Päivitetty 24.10.2017