SRL

Kerro kaverille:

Sääntökoulutuksen järjestämisohje seuroille

Koulutuksen arvioitu kestoaika: vähintään 3 tuntia

Paikka:

- Lämmin tila, jossa jokaiselle osallistujalla istumapaikka ja mahdollisuus kirjoittaa muistiinpanoja.

Kouluttaja:

- Riittävä sääntötuntemus ja kilpailukokemus.
- Jos mahdollista, käytetään toimihenkilöoikeudet omaavia kouluttajia (tuomareita).

Kohderyhmä:

- kilpailemista aloittelevat
- kilpailemista aloittelevien lasten ja nuorten vanhemmat
- kilpailuluvan hakijat
- muut kilpailijat
- muut säännöistä kiinnostuneet, esim. kisojen toimihenkilöt (liputtajat, portin avaajat..)

Miksi sääntökoulutus kannattaa järjestää?

- Kilpailujen turvallisuus ja hevosten hyvinvointi paranevat sääntötuntemuksen myötä.
- Kilpailijat edustavat kisoissa myös seuraansa, joten heidän käytöksensä vaikuttaa myös seuran maineeseen.
- Kilpailujärjestelyt etenevät sujuvasti, kun osallistujat tuntevat säännöt.
- Sääntötuntemus vähentää kisaajien ylimääräistä kisajännitystä, ja sitä kautta parantaa suorituksia.
- Sääntökoulutukseen osallistuminen on pakollista aluekilpailulupaa haettaessa.

Huomioitavaa järjestelyissä

- Sääntökoulutuksesta kannattaa tiedottaa seudun muille seuroille ja se voidaan lisätä alueen tapahtumakalenteriin. Mikäli tilaisuus on avoin myös muiden seurojen jäsenille, tämän voi huomioida hinnoittelussa.
- Pienten seurojen kannattaa tehdä yhteistyötä toisten seurojen tai alueensa kanssa koulutusten järjestämiseksi.
- Myös ns. vanhat kilpailijat voivat osallistua sääntökoulutuksiin. Mikäli heitä on koulutuksessa mukana, tätä kannattaa hyödyntää esim. pyytämällä heiltä esimerkkejä ja kokemuksia kisatilanteista sekä pyrkimällä vuorovaikutukseen osallistujien kesken.
- Osallistujia kannattaa pyytää tutustumaan sääntöihin etukäteen joko ratsastuskilpailusääntöjen yleisen osan sekä lajisääntöjen tai julkaisun Ratsastajan opas kilpailumaailmaan avulla.
Sääntövihot ja oppaan voi ladata SRL:n internetsivuilta www.ratsastus.fi/kilpailusaannot Näin koulutuksessa jää enemmän aikaa keskustelulle ja käytännön esimerkeille pelkkien sääntötekstien läpikäymisen sijaan. Lisäksi seura voi pyytää osallistujia selvittämään vastaukset ennakkotehtäviin.
- Mikäli seurassa on paljon lapsia jotka ovat aloittamassa kilpailemista, heille voi järjestää oman toiminnallisen koulutuksen esim. keppihevosten kanssa ja harjoitella ”käytännössä” kisassa eteen tulevia asioita (kuolainten tarkistus, tuomariston tervehtiminen, lähtö- ja maalilinjojen ylittäminen...).
- Mikäli seura haluaa, vanhoille kisaajille voi järjestää oman sääntömuutoksiin keskittyvän tilaisuuden yleisen koulutuksen lisäksi.

Powerpoint-esitys

- Esityksen voi tallentaa omalle koneelle tai tulostaa SRL:n sivujen materiaalisalkusta.
- Powerpoint-esitys ei sisällä kaikkia tietoja ja vastauksia, vaan kouluttajalla oletetaan olevan riittävä kokemus, jotta hän voi pitää koulutuksen sen pohjalta.
- Esitystä voi muokata tarpeiden ja koulutukseen osallistuvien mukaan.
- Kannattaa hyödyntää myös muistiinpanokohdassa olevat ideat, joilla luentoon saa elävyyttä (keskustelu/ryhmätyötehtävät ym.).
- Jos koulutukseen osallistujat ovat kisanneet jonkin verran jo aiemmin, osan dioista voi karsia/hypätä yli.

Tarvittava oheismateriaali

- Vähintään kouluttajalle mallikappale Ratsastajan oppaasta kilpailumaailmaan. Oppaan voi hankkia ja jakaa myös kaikille sääntökoulutukseen osallistuville. Oppaan hinta on 8 €/kappale. Tilaukset on hyvä tehdä noin kaksi viikkoa ennen koulutustilaisuutta. Alkuvuodesta järjestettävissä koulutuksissa on huomioitava, ettei oppaan ko. vuoden päivitys ole välttämättä vielä valmistunut. Sinettiseuroille lähetetään viisi opasta / vuosi veloituksetta.
- Uusimmat yleiset säännöt sekä vähintään kouluratsastus- ja esteratsastussäännöt.
- Halutessa jokaiselle osallistujalle kopiot koulutuksessa käytetyistä dioista.
- Osallistujalista.
- Järjestäjä/kouluttaja voi tilata osallistujille jaettavat todistukset oman alueen aluekoordinaattorilta, yhteystiedot.

Muuta huomioitavaa

- Tiedotus hyvissä ajoin ennen koulutustilaisuutta potentiaalisille osallistujille. Erityisesti kannattaa huomioida, miten tavoitetaan lasten ja nuorten vanhemmat ja laatia heille oma kutsu. Jos tilaisuus on avoin myös muille kuin oman seuran tai tallin väelle, voi siitä tiedottaa liiton ja alueen koulutuskalentereissa. Laita kutsu aluekoordinaattorille.
- Mahdollisesti pientä tarjoilua tilaisuuden aluksi tai lopuksi.
- Erityisen huolella kannattaa käsitellä mahdolliset sääntömuutokset.
- Osallistujille tulee korostaa, että he edustavat kilpailuissa seuraansa ja omalla toiminnallaan luovat kuvaa ratsastuksesta yleisölle ja paikalla oleville lajin ulkopuolisille henkilöille. Reilu peli, hevosen hyvinvointi ja antidoping ovat avainasioita.
- Tarvittaessa kouluttaja voi kysyä lisätietoja sääntökoulutuksen sisällöstä/järjestämisestä SRL:n toimihenkilökouluttajilta.
- Jos koulutuksessa tulee esille sääntökysymyksiä, joihin kouluttaja ei tiedä vastausta, olisi hyvä, jos hän voisi selvittää asian ja kertoa vastauksen jälkikäteen kysyjälle.