SRL

Kerro kaverille:

Tiedote kilpailunjärjestäjälle

ATUn vuokraus / Keski-Suomi

Keski-Suomen aluejaostolla on vuonna 2014 hankittu sähköinen ajanottolaitteisto ATU, jota vuokrataan seurojen käyttöön. Keski-Suomen alueen seurat saavat lainata ATUa vuosimaksulla kaikkiin kisoihinsa. Vuosihinnat ovat 3. tason estekisoja järjestäviltä seuroilta 100e/vuosi ja 2./1. tason kisoja järjestäviltä seuroilta 50e/vuosi. Alueen ulkopuolisilta seuroita ATUn vuokra on 125e/kisaviikonloppu. Ensisijalla varauksissa ovat Keski-Suomen alueen seurat.

Laitteistoa säilytetään Jyväskylässä ja vuokraaja hoitaa kaluston kuljetuksesta kilpailupaikalle ja sieltä takaisin varastolle aiheutuneet kustannukset. Laitteisto tarkastetaan joka käytön jälkeen ja mahdolliset laitteistorikot/hukkumiset laskutetaan vuokraajalta.

Laitteistoa varatessa muista ilmoittaa seuraavat tiedot:
Seuran nimi ja laskutusosoite
kilpailupäivä ja paikka
yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
laitteiston toivottu noutopäivä

ATUn vuokrausasioiden yhteyshenkilönä toimii Susanna Kallioinen susanna.kallioinen@saunalahti.fi puh 050-4955 480

Tämän sivun päivitys kesken

SÄÄNNÖT JA SÄÄNTÖMUUTOKSET

Keski-Suomen alueella noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä. Säännöt ja sääntömuutokset löytyvät SRL:n nettisivuilta materiaalisalkusta kohdasta Kilpailusäännöt.

KILPAILUJEN ENNAKKOTIETOLOMAKE

Alueen nettisivuilta materiaalisalkusta löytyy kilpailujen ennakkotietolomake, joka on kilpailujärjestäjien käytettävissä kisoja valmisteltaessa "tarkistuslistana", jotta kisoihin muistetaan varata tarvittavat toimihenkilöt, kalusto jne. Lomaketta ei tarvitse palauttaa aluejaostolle.

KILPAILUISSA TARVITTAVAT LAITTEET JA VARUSTEET

Kilpailukutsut julkaistaan ja kilpailuihin ilmoittaudutaan Kipassa. Kilpailujen aikana käytetään Equipe -tulospalveluohjelmaa. Aluejaosto järjestää koulutusta ja "helpdesk" -palvelua Equipen käyttäjille. Alueella on yksi kannettava tietokone, jota seurat saavat lainata tulospalveluaan varten. Kilpailupaikalla tulee olla tulostin ja kopiokone. Tulokset julkaistaan Kipassa viimeistään kilpailuja seuraavan viikon aikana.


Alueella on 10 kpl radiopuhelimia ja niihin laturit. Alueen seurat voivat lainata puhelimia käytettäväksi järjestämissään kilpailuissa ja muissa tapahtumissa. Lisäksi lainattavissa on EA-laukkua, jonka sisällön tarvittavasta täyttämisestä vastaa lainannut seura ennen palautusta.


Kaluston osalta yhteyshenkilönä toimii Susanna Kallioinen puh 050 49455 480 susanna.kallioinen@saunalahti.fi

KILPAILUKUTSUT

Kutsussa mainitaan kilpailun ajankohta ja paikka, järjestävä seura, ratsastettavat luokat, arvostelut, estekorkeudet, mille/kenelle luokka on avoin, ilmoittautumis- ja lähtömaksut sekä mahdolliset muut maksut, palkinnot, ilmoittautumisaika, kilpailukanslian yhteystiedot (puhelinnumero ja mahd. fax ja sähköposti) sekä aukioloajat. Kutsussa on hyvä mainita myös käytännöstä rahapalkintojen jaossa (esim. rahapalkinnot voi lunastaa palkintojenjaon jälkeen kuittia vastaan kilpailukansliasta).

Lisäksi kutsussa on oltava (KS I 24 §) alustava aikataulu (ainakin pääluokkien alkamisajat), tuomariston puheenjohtajan, ratamestarin, yhteyshenkilön, turvallisuuspäällikön, tiedottajan sekä mahdollisten päästewardin ja tallimestarin yhteystiedot. Kutsussa on ilmoitettava kilpailukentän ja verryttelyalueen pohjan laatu sekä mitat.

RATAPIIRROKSET

Estekilpailujen radat tarkistaa Olli Niskasaari. Ratapiirrokset tulee lähettää Ollille viimeistään 2 viikkoa ennen kilpailuja mieluiten sähköpostitse, olli.niskasaari@pp.inet.fi tai paperikopiona postitse Olli Niskasaari, Martinniementie 129, 90830 Haukipudas. Ratamestariohjelmalla tehdyt ratapiirrokset lähetetään sähköpostin liitteenä, muut postitse. Ratapiirroksista on oltava kilpailupaikalla riittävästi kopioita. Ratapiirrokset on laitettava kilpailupaikalla ilmoitustaululle ratsastajien nähtäville viimeistään puoli tuntia ennen luokan alkua. Mahdollisista muutoksista julkaistuihin ratapiirroksiin tulee tiedottaa kilpailijoille kuulutuksen kautta.

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Ratsastuskilpailuille tulee tehdä turvallisuussuunnitelma. Kilpailupaikan turvallisuusasiakirjaa kannattaa hyödyntää pohjana. Turvallisuussuunnitelmassa tulee arvioida kilpailutapahtumaan liittyvät turvallisuusriskit, määritellä keinot onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä kuvata toiminta mahdollisen onnettomuuden sattuessa (mm. vastuuhenkilöt, heidän osaamisensa, käytettävissä olevat varusteet, pelastustiet ym.). Kaikista alue- ja kansallisista kilpailuista tulee ilmoittaa ennakkoon aluehälytyskeskukseen (ilmoitukseen liitteeksi ajo-ohjeet kilpailupaikalle ja kartta) sekä (kouluratsastuskilpailuista) päivystävälle eläinlääkärille. Vuoden 2010 alusta alkaen kilpailuihin on nimettävä turvallisuuspäällikkö.

KÄSIOHJELMA

Kilpailupaikalla tulisi olla jaettavissa kilpailijoille sekä yleisölle (mahd. maksua vastaan) käsiohjelma, jossa on ainakin kilpailun toimihenkilöt, hevos- ja ratsastajaluettelo ja ratsastettavat luokat sekä kilpailun (alustava) aikataulu.

AIKATAULU

Kilpailujen pääluokat tulisi sijoittaa yleisöä ajatellen ns. "parhaaseen katseluaikaan". Arvioitu aikataulu voidaan julkaista Kipassa. Kilpailupaikalla aikataulusta tiedotetaan esim. ilmoitustaululla, käsiohjelmassa ja kuulutuksissa.

ILMOITTAUTUMINEN, MAKSUT JA PALKINNOT

Ilmoittautumisaika voi päättyä enintään 21 vrk ennen kilpailupäivää.

Kilpailuihin ilmoittaudutaan Kipan kautta (I-tason kilpailuihin järjestäjän ilmoittamalla tavalla, puhelin, tekstiviesti tai sähköposti). Lajeissa, joissa Kipa ei ole käytössä käytetään SRL:n vahvistamaa ilmoittautumislomaketta. Järjestäjän ei tarvitse ottaa huomioon epäselvästi, puutteellisesti tai kutsun/ohjeiden vastaisesti tehtyä ilmoittautumista. Kilpailijalla on mahdollisuus KIPAssa poistaa ilmoittautumisensa ennen ilmoittautumisajan umpeutumista.

Kilpailijan on oltava SRL:n jäsen ja hänellä on oltava tasoa vastaava voimassaoleva kilpailulupa. Hevosen vuosimaksun on oltava maksettuna sekä rokotukset hoidettuna sääntöjen määrittelemällä tavalla. Vuosimaksun maksamista varten alueassistentti lisää hevosen tiedot Kipaan, jos niitä ei ole Kipan rekisterissä. Kilpailulupa, vuosimaksukuitti, rokotustodistus ja ponin mittaustodistus on pyydettäessä esitettävä kilpailukansliassa. Mikäli ko. asiakirjoja ei pyydettäessä esitetä, ei kilpailija voi startata ko. kilpailuissa.

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailuun voi jälki-ilmoittautua vain jos siitä on maininta kutsussa. Tällöin kaikkiin ratsastajiin tulee noudattaa samaa aikarajaa. Ilmoittautumisajan kuluessa ilmoittautuneet kilpailijat ja hevoset voivat jälki-ilmoittautua muihin luokkiin järjestäjän kilpailukutsussa tai kilpailutiedotteessa ilmoitetussa aikarajoissa.

Ilmoittautumisajan jälkeen tulleet ilmoittautumiset lasketaan jälki-ilmoittautumiseksi, josta peritään kaksikertainen ilmoittautumismaksu tai kutsussa mainittu muu summa.

KILPAILUISTA POIS JÄÄMINEN

Ratsastaja on velvollinen maksamaan ilmoittautumismaksun huolimatta siitä starttaako hän kyseisessä luokassa. Kilpailukutsussa voidaan määritellä myös muuta ilmoittautumisajan jälkeen tehdyistä peruutuksista aiheutuvista maksuista (lähtömaksu peritään tms.).

Estekilpailuissa ponit sijoitetaan lähtöjärjestyksen alkuun Kipan tietojen mukaisesti. Ratsastajan tulee huolehtia, että ponin tiedot näkyvät Kipassa oikein (pieni/iso poni). ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava, jos ratsu on poni ja ei haluta hypätä poniväleillä eikä saada ponitasoitusta.

Lähtöön ilmoittaudutaan viimeistään 60 min ennen luokan alkamista kilpailukansliassa. Lähtöön voi tarvittaessa ilmoittautua myös puhelimitse kansliaan. Lähtömaksu maksetaan viimeistään lähtöön ilmoittauduttaessa kansliaan (voidaan maksaa myös pankkitilille kutsun ohjeiden mukaan).

Ilmoittautumismaksun on oltava korkeintaan lähtömaksun kanssa samansuuruinen. Ilmoittautumismaksun periminen on suositeltavaa aiheettomien poisjääntien välttämiseksi. Kilpailija, joka on hyväksyttävästi ilmoittautunut kilpailuihin, on velvollinen maksamaan ilmoittautumismaksun kaikista luokista vaikka ei osallistuisikaan kilpailuun, ellei ole ennen ilmoittautumisajan päättymistä kirjallisesti peruuttanut ilmoittautumistaan. Vuoden 2010 alusta alkaen on käytössä 2e starttimaksu, jonka liitto laskuttaa tulosten perusteella toteutuneista starteista. Maksut merkitään kilpailukutsuun muodossa Xe+Ze+2e (ilm.maksu + lähtömaksu + 2e starttimaksu). Keski-Suomen aluekilpailuiden enimmäismaksut vuonna 2010 ovat este/koulukilpailut 10e+10e ja kenttäkilpailujen 50e.


Ensimmäisen palkinnon tulee olla vähintään kaksi kertaa ilmoittautumis- ja lähtömaksun summan arvoinen, pienimmän palkinnon vähintään ilmoittautumis- ja lähtömaksun summa. Tämä koskee myös esinepalkintoja, joiden on oltava asiallisia.
Kouluratsastuksen helppo C- ja esteratsastuksen 80-90 cm:n luokissa voidaan jakaa asiallisia esinepalkintoja. Tätä vaativampien luokkien palkinnoiksi suositellaan rahapalkintoja.

Mikäli estekilpailuluokkaan ilmoittautuu 80 ratsukkoa tai enemmän, on luokka jaettava. Jako suoritetaan, kun kaikki ilmoittautuneet ovat ratsastaneet suorituksensa. Tällöin a) .-luokkaan tulevat parittomat ja b) -luokkaan parilliset sijoittuneet paremmuusjärjestyksessä.

KILPAILUKANSLIA

Kanslian on avauduttava viimeistään 60 min ennen ensimmäisen luokan alkua ja oltava avoinna ainakin puoli tuntia viimeisen luokan päättymisen jälkeen. Kansliassa on oltava riittävästi henkilökuntaa, puhelin, kilpailusäännöt, kilpailujen järjestämismääräykset ja -ohjeet, aluekilpailujen erityismääräykset, kilpailukutsu, tiedote kilpailijoille (jos julkaistu erikseen), käsiohjelma, lähtölistat, matkalasku- ja kuittilomakkeita, ilmoitus tuomariston tekemästä rankaisupäätöksestä -lomakkeita sekä kilpailujen arviointilomakkeita. Lomakkeet, säännöt ym. ovat seurojen saatavilla SRL:n ja aluejaoston nettisivuilla Materiaalisalkussa.

Kilpailukanslia kerää kilpailun aikana kilpailun tilastotiedot arviointilomakkeeseen, jonka TPJ täyttää. Kilpailujen järjestäjä huolehtii lomakkeen lähettämisestä aluesihteerille (tai kans. kilpailuissa SRL:n toimistoon) kilpailun jälkeen viikon kuluessa.

HEVOSEN KÄSITTELY KILPAILUPAIKALLA

Hevosella on oltava kilpailupaikalla kuljetusauton ulkopuolella aina kuolaimet. Kuolainten tulee olla paikallaan jo silloin kun hevonen otetaan kuljetusautosta.

Jokaisen hevosen varusteisiin kuuluu numeroalusta, jolla hevoselle voidaan määrittää lähtönumero (001-999). Numeron käyttö on pakollista kansallisissa ja aluekilpailuissa (ml. seuraluokat aluekilpailuissa). Järjestäjä määrittää jokaiselle hevoselle numeron tulospalveluohjelman (Equipe) avulla. Numeron on oltava kiinnitettynä hevosen varusteisiin aina sen liikkuessa kilpailualueella.

Koulukilpailuissa kaikkia hevosia ja esteratsastuksessa poniluokkiin osallistuvaa ponia saa ratsastaa vain sillä kilpaileva ratsastaja.

TUOMARISTO JA KILPAILUN JOHTO

Aluekilpailuihin on nimettävä kilpailunjohtaja, tuomariston puheenjohtaja (TPJ) ja vähintään yksi tuomari sekä estekilpailuissa ratamestari. Tuomareilla ja ratamestarilla tulee olla voimassa oleva toimihenkilölisenssi. Tuomaristo voi vastata steward-toiminnasta tai kilpailuissa voi olla erillinen steward. Estekilpailuissa tuomariston puheenjohtajalla on oltava aluepuheenjohtajatuomarin pätevyys. Kouluratsastuksessa luokan puheenjohtajatuomarin on oltava helpoissa luokissa vähintään IV-tuomari ja vaativissa luokissa vähintään III-tuomari. Kokelastuomari ei voi toimia luokan puheenjohtajatuomarina muissa kuin seurakilpailuluokissa. IIIK-tuomari voi kuitenkin toimia IV-tuomaria vastaavasti luokan puheenjohtajatuomarina helpoissa luokissa.

TPJ:n on ennen kilpailun aloittamista varmistettava, että tarvittavat ensiapu ja eläinlääkäri ovat kilpailupaikalla.


TURVALLISUUS, ENSIAPU, ELÄINLÄÄKÄRI

Tieto kilpailuista sekä kilpailupaikan sijainti ja ajo-ohjeet on toimitettava hyvissä ajoin ennen kilpailuja aluehälytyskeskukseen. Aluekenttäkilpailuissa kilpailupaikalla on oltava eläinlääkäri. Este- ja kouluratsastuksessa riittää, että päivystävälle eläinlääkärille on ilmoitettu kilpailuista. Este- ja kenttäaluekilpailuissa tulee olla ensiapuvalmius (lääkäri tai ensiapuryhmä). Ensiavusta vastaavilla tulee olla käytettävissä tarvittavia välineitä ainakin pienten vammojen hoitoon. Ensiavusta vastaavilla ei saa olla muita tehtäviä niin, etteivät he pääse tarvittaessa välittömästi ensiaputehtäviin. Suositellaan SPR:n ensiapuryhmän käyttöä.

Kansallisissa este- ja kenttäkilpailuissa pitää paikalla olla lääkäri, eläinlääkäri ja loukkaantuneen hevosen kuljetukseen sopiva kuljetusauto tai -peräkärry. Lisäksi kansallisten kenttäkilpailuiden maastokokeen aikana paikalla on oltava ambulanssi.

Kilpailuissa, joissa eläinlääkäri on paikalla, järjestäjä voi periä eläinlääkärimaksun. Sen suuruus on ilmoitettava kilpailukutsussa. Eläinlääkärimaksu määräytyy todellisten kustannusten mukaisesti. Suositus maksimimaksusta yhdeltä päivältä on 5 € ja useammalta päivältä 8 - 10 €. Kenttä- ja matkaratsastuskilpailuissa maksu voi olla useammasta eläinlääkäristä johtuen korkeampi.

Kilpailuissa, joissa lääkäri, ambulanssi tai ensiapuryhmä on paikalla lajisääntöjen edellytysten mukaan tai järjestäjän muuten hankkimana, järjestäjä voi periä turvallisuusmaksun. Sen suuruus on ilmoitettava kilpailukutsussa. Suositus maksimimaksusta yhdeltä päivältä on 5 € ja useammalta päivältä 8 - 10 €.

Kaikki kilpailuun osallistuvat kilpailijat ovat velvollisia maksamaan eläinlääkäri- ja turvallisuusmaksut.


KILPAILUJEN PALAUTELOMAKE

Tuomariston pj täyttää kilpailuista palautelomakkeen, johon kanslia on koonnut kilpailun tilastotiedot. Kilpailujen järjestäjän tulee toimittaa lomake aluesihteerille viikon kuluessa kilpailuista. Lomakkeella seurataan kilpailujen tasoa.

TULOKSET

Kisajärjestäjän tulee säilyttää tulokset seuraavan vuoden helmikuun loppuun.

ALUEJOUKKUEMESTARUUSKILPAILUT YPÄJÄLLÄ

Aluejaosto valitsee osallistujat aluejoukkuemestaruuskilpailuihin. Valinta tehdään aluevalmentajan esityksen ja kauden tulosten perusteella kuukautta ennen kilpailua. Valmennusvastaava valmistelee asian esittelyn aluejaostolla. Alue maksaa joukkueen kilpailumaksut sekä turvallisuus- ja eläinlääkärimaksut ja joukkueenjohtajan matkakulut.