SRL

Kerro kaverille:
19.10.2017

Kilpailukutsu


Hevostaitojen aluemestari 2017
– Oletko se Sinä?LOUNAIS-SUOMEN ALUEMESTARUUS HEVOSTAIDOISSA – kilpailusarjat:

Sarja I
Avoin 12-vuotiaille ja sitä nuoremmille junioreille (vuonna 2005 ja sen jälkeen syntyneille)
Taitotaso: Perushoitomerkki ja Hoito I –merkki tai vastaavat tiedot.
Sarja II
Avoin 13–15-vuotiaille junioreille (vuonna 2002–2004 syntyneet)
Taitotaso: Perushoitomerkki, Hoito I ja II –merkit, Lääkintämerkki ja Ruokintamerkki tai vastaavat tiedot.
Tulosluettelossa Sarjat II ja III yhdistetään. Sarjoilla on eri teoriakokeet, mutta samat käytännön kokeet.
Sarja III
Avoin 16–18-vuotiaille junioreille (vuonna 1999–2001 syntyneet)
Taitotaso: Perushoitomerkki, Hoito I ja II –merkit, Lääkintämerkki ja Ruokintamerkki tai vastaavat tiedot.
Tulosluettelossa Sarjat II ja III yhdistetään. Sarjoilla on eri teoriakokeet, mutta samat käytännön kokeet.
Sarja IV
Avoin yli 18-vuotiaille senioreille (vuonna 1998 ja sitä ennen syntyneet)
Taitotaso: Perushoitomerkki, Hoito I ja II –merkit, Lääkintämerkki ja Ruokintamerkki tai vastaavat tiedot.


HEVOSTAITOTESTIN SÄÄNNÖT – Lounais-Suomen aluemestaruus hevostaidoissa:
1. Kilpailu järjestetään SRL Lounais-Suomen ja sen alueella sijaitsevien Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsenseurojen ja -tallien, Suomen Hippoksen nuorisoravikerhojen sekä Suomen 4H-liiton jäsenyhdistyksien kanssa yhteistyössä.
2. Kilpailuaika on marraskuu–joulukuu 2017: järjestävä taho saa päättää itse kilpailuajankohdan.
3. Järjestävä taho ilmoittaa SRL Lounais-Suomen yhteyshenkilölle Eliisa Merivirralle eliisameri@gmail.com kilpailun ajankohdan, ja saa tämän jälkeen tarkemmat ohjeet kilpailun järjestämisestä.
4. SRL Lounais-Suomen yhteistyötaho toimittaa kilpailukysymykset: internetpohjainen teoriakoe sekä ohjeet käytännönpisteiden tehtävistä, toteutuksesta ja vastauksien pisteytyksestä.
* Teoriakoe: järjestävä taho saa linkin sähköiseen teoriakokeeseen – jokaisella sarjalla on oma kokeensa. Kullakin vastaajalla tulee olla käytössään oma älylaite; puhelin, tablettitietokone tai tietokone tms. Sarjassa I kilpaileva, joka ei vielä osaa lukea, voi käyttää avustajaa, avustaja ei saa kuitenkaan vastata kilpailijan puolesta. Älylaitteet eivät ole käytössä käytännön kokeen aikana.
* Käytännön koe: kilpailun järjestävä taho saa kysymykset ja arviointikaavakkeet alueelta.
5. Hevostaitotestiin osallistuvan tulee olla jonkun järjestävän tahon jäsen. Kilpailulupaa ei tarvita.
6. Hevostaitotestin kysymykset perustuvat Suomen Ratsastajainliiton Hevostaito-oppaaseen (2013).
7. Kilpailussa noudatetaan soveltuvin osin Suomen Ratsastajainliiton 1.1.2016 voimaan astuneita Hevostaitokilpailusääntöjä. Säännöt löytyvät SRL:n internetsivuilta www.ratsastus.fi, Materiaalit-osiosta.
Kilpailun järjestämismuoto ei vastaa täysin sääntöjä, siksi kilpailua kutsutaan Hevostaitotestiksi.
8. Kilpailun päätuomarina toimii SRL Hämeen master-ratsastuksenopettaja Marissa Henttinen.
9. Kilpailun tulokset: SRL Lounais-Suomi kokoaa järjestettyjen kilpailujen tulokset yhteen, ja palkitsee sijoittuneet myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
10. Aluemestaruus: Lounais-Suomi palkitsee mestaruusmitaleilla kolme parasta seuraavissa ikäsarjoissa:
1) 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat juniorit (Sarja I) 2) 13–18-vuotiaat juniorit (Sarjat II ja III) 3) Seniorit (IV)
11. Yhteistyötahomme SRL Hämeen internetsivuilla osiossa Hevostaitotesti on harjoituskoe – aloita kisatreeni sen avulla! Onnea kilpailuun!

Hevostaidot haltuun, ja hevoset kiittävät!

#hevostaitotesti