SRL

Kerro kaverille:

Kilpailujen järjestäminen

Suunnittelu

* Päätetään ajankohta ja taso. 2-tason kisat anotaan Kipan kautta 30.11. mennessä, 3-5-tason kisat 30.9. mennessä paitsi mestaruudet ja GP-kisat 15.5. mennessä.
* Valitaan kilpailujen johtaja vastaamaan ennakkojärjestelyistä
* Sovitaan keskeiset toimihenkilöt: ratamestari, pj-tuomari, eläinlääkäri, lääkäri, tiedottaja, kansliavastaava
* Laaditaan kilpailukutsu yhdessä pj-tuomarin ja/tai ratamestarin kanssa ja tarkistutetaan kutsu.
* Julkaistaan kutsu

2 - 4 kk ennen kilpailuja

* Sovitaan muut toimihenkilöt (lääkäri, eläinlääkäri, tuomarit, kengittäjä, ratahenkilökunta, liputtajat, kanslia, kanttiinin hoitajat, sihteerit, ajanottajat jne.)
* Tarkistetaan kilpailukentän ja kaluston kunto, tehdään tarvittavat huoltotoimenpiteet
* Tilataan tarvittava kalusto ja laitteisto (estekontti, ajanottolaitteet, LA-puhelimet, kopiokoneet yms)
* Tiedotetaan kilpailuista alustavasti

1 kk ennen kilpailuja

* Varmistetaan kaikki toimihenkilöt
* Järjestetään tarvittava koulutus toimihenkilöille

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen

* Tehdään lähtölistat
* Lasketaan aikataulut
* Tiedotetaan kilpailuista esim. alueen sivuilla, paikallisissa tiedotusvälineissä jne.
* Sovitaan tiedotusvälineiden ja sponsoreiden edustajien kanssa käytännön asioista (tulevatko paikalle, mihin aikaan, kuka on vastassa jne.)
* Ilmoitetaan hälytyskeskukseen kilpailujen järjestämisestä, jotta siellä on tiedossa esim. ajo-ohjeet kilpailupaikalle
* Varmistetaan vielä kaikki toimihenkilöt
* Tarkistetaan äänentoisto, ajanottolaitteet, tietokoneet ja kopiokoneet
* Järjestetään talkoot kisoja edeltävälle päivälle

Edellisenä päivänä

* Rakennetaan rata
* Tarkistetaan vielä äänentoisto, ajanottolaitteet, tietokoneet ja kopiokone ja asennetaan ne käyttövalmiiksi
* Järjestetään kanslia käyttövalmiiksi (pohjakassa, kutsu, lähtölistat, kynät, laskimet, nitoja, teippi, puhelin yms.)
* Järjestetään tuomarintorni käyttövalmiiksi (tulospalvelu, pöytäkirjat, kellot, kynät, roskis yms)

Kilpailupäivänä

* Tullaan aamulla kilpailupaikalle, jossa kaikki on tehty etukäteen valmiiksi ja voidaan hyvillä mielin aloittaa kilpailut, jotka onnistuvat todella hyvin
* Kilpailujen jälkeen
* * Puretaan rata ja siistitään paikat
* * Toimitetaan tulokset ja tiedote tiedotusvälineille

Kilpailuja seuraavalla viikolla

* Maksetaan palkinnot Kipassa, muistutetaan puuttuvista maksuista. Suljetaan kilpailu kun kaikki maksut ovat kirjautuneet