SRL

Kerro kaverille:

Toimihenkilöiden tehtävät

Listassa on erilaisia toimenkuvia, joita kaikkia ei tarvita kaikissa kilpailuissa. Toimenkuvia voi yhdistellä.

LIPUTTAJA
* seisoo ratamestarin näyttämässä paikassa
* nostaa lähtölipun, kun tuomari antaa merkin
* nostaa maalilipun, kun ratsukko lähestyy viimeistä estettä
* liputtaa (laskee lipun alas) kun hevosen ensimmäinen osa ylittää linjan

RATAHENKILÖSTÖ
* SEURAA ratsukkoa, VAROO häiritsemästä suoritusta
* nostaa pudonneet puomit paikoilleen vasta suorituksen jälkeen
* mikäli este hajoaa täysin (kielto) ja suoritus keskeytetään, ratahenkilöstö pyrkii kokoamaan esteen uudelleen mahdollisimman nopeasti
* tarkkailee radan pohjaa, jos on kohtia, jotka saattavat pettää (haravointi, lanaus)

PORTIN AVAAJAT
* avaavat portin, kun edellinen ratsukko on ylittänyt maalilinjan
* sulkevat portin, kun edellinen ratsukko on poistunut ja seuraava on kentällä
* huolehtivat, että portti on AINA kiinni, kun ratsukko suorittaa rataa

VERRYTTELYALUEEN VALVOJA
* huolehtii ratsastuksen suunnasta ja laittaa esteet sen mukaisesti
* huolehtii että alueella on kerrallaan vai sallittu määrä ratsukoita (mikäli määrää on rajattu esim. max 8 ratsukkoa verryttelyalueella)
* tarkistaa että esteet ovat korkeintaan 10 cm luokan korkeutta korkeampia
* katsoo, että kaikki ratsastavat kypärä päässä

ESTEIDEN NUMEROITSIJA
* omistaa ratapiirustuksen
* jokaisen luokan päätyttyä laittaa estenumerot ja viirit (liput) seuraavaan luokkaan (pun. oik., valk. vas.)

TUOMARIN SIHTEERI
* tarkistaa ennen luokan alkua, että pöytäkirjat ovat oikeassa järjestyksessä ja että niitä on riittävästi
* kirjoittaa tulospöytäkirjaan virhepisteet ja ajan, jotka tuomari ja ajanottaja hänelle ilmoittavat
* näyttää kuuluttajalle ratsukon tuloksen

(SIHTEERI / SIHTEERIN APULAINEN jos sellainen on)
* järjestää pöytäkirjat tulosjärjestykseen, jotta tulokset ovat koko ajan tiedossa
* luokan päätyttyä tarkistaa Equipen käyttäjän ja tuomarin kanssa että tulokset ovat oikein, sekä huolehtii tuomarin kuittauksen tulosliuskaan/ pöytäkirja nippuun
* luokan päätyttyä antaa tulokset kuuluttajalle palkintojen jakoa varten
* vie edellisen luokan tulokset kansliaan

EQUIPEN KÄYTTÄJÄ
* tarkistaa ennen luokan alkua, että luokkatiedot ovat koneella oikein, sekä sen että lähtölista on varmistetun listan kaltainen. Tekee tarvittavat muutokset
* kirjaa ratsukoiden suoritukset koneelle
* luokan päätyttyä tarkistaa sihteerin ja tuomarin kanssa että tulokset ovat oikein
* tulostaa tulokset tai toimittaa levykkeen kansliaan tulostettavaksi

AJANOTTAJA
* Käsikellot: ottaa käsikellolla suorituksille ajat (liputuksista)
* Sähkökellot (ATU): Huolehtii ennen luokan alkua lähtö- ja maalilinjojen kennot paikoilleen radalle (koeliputukset ja linjojen testaukset on syytä tehdä aina!)
* Käyttää ATUa (= aktivoi sähköisen ajanoton ennen suorituksen alkua ja loppua)

PALKINTOSIHTEERI
* huolehtii ruusukkeista, esine- ja rahapalkinnoista
* palkintosihteerin tulee tietää, mitkä palkinnot kuuluvat mihinkin luokkaan
* on mukana palkintojen jaossa

KUULUTTAJA
* kertoo ennen luokan alkua luokan korkeuden, arvostelumenetelmän, osanottajamäärän ja palkintojen lahjoittajat
* kuuluttaa aikataulua ja ilmoittaa esim. milloin seuraava luokka alkaa, milloin lähdönvarmistukset seuraavaan luokkaan on viimeistään tehtävä jne.
* tilannetietoja: kuka johtaa, johtotulos, siirtyi johtoon, montako sijoittuu
* ratsastajan nimi, hevonen, seura ja kuka valmistautuu suorituksen jälkeen, virhepisteet ja aika (sijoitus?)

KANSLIA
* ottaa vastaan jälki-ilmoittautuneet
* osaa informoida kilpailijoita
* huolehtii jälki-ilmoittautuneiden ja peruuttaneiden ratsukoiden nimet lähtölistoihin ja kuuluttajalle

TULOSPALVELU
* huolehtii että luokan päätyttyä tuloslistat ovat nähtävillä ja toimittaa tulokset kaikille niitä haluaville
* toimittaa tulokset tiedotusvälineisiin (esim. paikallislehdet) lehdistömuodossa sähköisesti
- - Kun kilpailut on käyty siirtää Equipesta tulokset KIPAan. Muistaa myös klikata julkaise tulokset nappia, jotta tulokset ovat kaikkien nähtävillä.
Tulospalvelun tehtävät voidaan jakaa kansliahenkilökunnan ja/tai tiedotuksesta vastaavan kanssa.

Kun kilpailut päättyvät, kaikki osallistuvat radan purkamiseen ja paikkojen siistimiseen. Näin hommat saadaan nopeasti tehtyä eikä kenenkään työpäivä veny kisojen jälkeen liian pitkäksi.