SRL

Kerro kaverille:

Suomen Ratsastajainliiton jäsentallit


Kun valitset ratsastuskoulun tai -tallin Ratsastajainliiton jäsentallien joukosta, saat pätevän opettajan, opetuskäyttöön soveltuvan, koulutetun hevosen tai ponin sekä turvalliset olosuhteet harrastamiselle. Lisäksi tiedät, että hevosten hyvinvoinnista huolehditaan ja itselläsi on vakuutusturva mm. tapaturman varalta.

Ratsastajainliiton jäsentallit on jaettu viiteen luokitukseen: ratsastuskouluihin, harrastetalleihin, yksityistalleihin, vaellustalleihin sekä hevosavusteisiin palveluihin. Jäsentallien toiminnan painopisteinä ovat hevosen hyvinvointi, turvallisuus, hevostaidot ja ammattitaitoinen henkilökunta. Ratsastajainliitto tarkastaa tallin toimintaperiaatteet ennen sen hyväksymistä jäseneksi. Hyväksytty talli sitoutuu ylläpitämään liiton toimintaperiaatteiden mukaista toimintaa.

Ratsastajainliitto tukee ja ohjeistaa jäsentallien toimintaa koulutusten, edunvalvonnan ja tallineuvojien asiantuntijapalveluiden kautta. Tallineuvojat suorittavat 1-2 vuoden välein tallikäynnin jokaiseen liiton jäsentalliin. Tallikäynnillä tutustutaan käytännön tilanteeseen ja opastetaan hevosen hyvinvoinnissa, turvallisuudessa ja asiakaspalvelussa. Tallikäynneistä laaditaan kirjallinen raportti, joka lähetetään myös talliyrittäjälle.

Kaikilla Ratsastajainliiton jäsentalleilla säännöllisesti ratsastusta harrastavilla pitää olla voimassa Ratsastajainliiton jäsenseuran jäsenyys tai Green Card/Creen Card Plus -kortti. Näin ratsastajalla on kattava vakuutusturva ratsastusta harrastettaessa.

Tilastotietoa jäsentallien lukumäärästä ja ratsastuksen harrastajistaJäsentallien kriteerit löytyvät logojen alta:

Lisätietoja liiton tallitoiminnasta:
Minna Peltonen, tallitoiminnan kehittäjä, minna.peltonen@ratsastus.fi, puh. 09 2294 5248 ja 0400 231 662.


Tallineuvojat

Ratsastajainliiton tallineuvojat ovat hevosalan ammattilaisia, jotka toimivat asiantuntijatehtävissä liiton tallipalveluissa. Työhön kuuluu neuvontaa ja erilaisia kehitystehtäviä. Tallikäynti on yksi yrittäjien saamista jäseneduista.

Tallineuvojien yhteystiedot


Tallitoimintaan liittyvät huomautukset

SRL:n seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä käsittelee liiton jäsentalleihin kohdistuvia huomautuksia ja valituksia. Valitukset kirjataan. Nimettömiä ja vailla yhteystietoja olevia valituksia ei käsitellä. Valitustapauksissa yrittäjään ollaan yhteydessä, vakavissa tapauksissa käydään paikan päällä. Talliyrittäjiltä pyydetään kirjallinen vastine. Vakavat ja toistuvat valitukset esitetään johtoryhmän päätöksellä liiton hallituksen käsiteltäväksi. Jäsentallien erottamisesta päättää aina liiton hallitus.