SRL

Kerro kaverille:

Suomen Ratsastajainliiton jäsentallit

Ratsastajainliiton jäsentallit tarjoavat monipuolisia ja laadukkaita hevosalan palveluja. Jäsentallit ovat palveluyrityksiä, jotka pohjautuvat vahvaan ammatilliseen osaamiseen, hevosten hyvinvointiin, turvalliseen toimintaan sekä laadukkaaseen asiakaspalveluun. Ratsastajainliitto tarkastaa tallin toimintaperiaatteet ennen sen hyväksymistä jäseneksi.

Jäsentalleissa on ratsastuskoulujen ohella mukana monentyyppisiä palveluja tarjoavia talleja, kuten mm. yksityistalleja omien hevosten pitoon, vaellustalleja ja sosiaalipedagosten palvelujen tuottajia.

Jäsentallit voivat edelleen erikoistua ratsastuskouluiksi, joilla on oma tunnuksensa. Kun valitset Ratsastajainliiton ratsastuskoulun, saat pätevän opettajan, opetuskäyttöön soveltuvan, koulutetun hevosen tai ponin sekä turvalliset olosuhteet harrastamiselle. Lisäksi tiedät, että hevosten hyvinvoinnista huolehditaan ja itselläsi on vakuutusturva mm. tapaturman varalta. Ratsastuskouluilta edellytetään, että vähintään 70% ratsastustuntien ohjaamisesta vastaa hevosalan ammatillisen koulutuksen saanut henkilö ratsastuksenopettaja tai -ohjaaja.

Ratsastajainliitto kehittää, tukee ja ohjeistaa jäsentallien toimintaa tarjoamalla koulutusta, edunvalvontaa ja tallineuvojien asiantuntijapalveluja. Tallineuvojat käyvät 1-2 vuoden välein jokaisessa liiton jäsentallissa. Tallikäynnillä tutustutaan käytännön tilanteeseen ja opastetaan mm. hevosen hyvinvoinnissa, turvallisuudessa ja asiakaspalvelussa.

Laatutallit ovat malliesimerkkejä erityisen hyvin toimivista yrityksistä. Laatukriteerit ja niiden ohjeisto ovat hyödyllisiä ja käytännöllisiä apuvälineitä kaikkien jäsentallien toiminnan ja laadun kehittämiseen. Laatutalli-tunnuksen voi saada talliin tehdyn laatukäynnin kautta, kun talli täyttää laatukriteerit.

Kaikilla Ratsastajainliiton jäsentalleilla säännöllisesti ratsastusta harrastavilla pitää olla voimassa Ratsastajainliiton jäsenseuran jäsenyys tai Green Card/Creen Card Plus -kortti. Näin ratsastajalla on kattava vakuutusturva ratsastusta harrastettaessa.

Jäsentallit löytyvät Tallihakurista

Jäsentallien toiminnan kriteerit / Tietoa laatutalleista

Tilastotietoa jäsentallien lukumäärästä ja ratsastuksen harrastajista

Lisätietoja liiton tallitoiminnasta:
Minna Peltonen, tallitoiminnan kehittäjä, minna.peltonen@ratsastus.fi, puh. 09 2294 5248 ja 0400 231 662.

Tallineuvojat

Ratsastajainliiton tallineuvojat ovat hevosalan ammattilaisia, jotka toimivat asiantuntijatehtävissä liiton tallipalveluissa. Työhön kuuluu neuvontaa ja erilaisia kehitystehtäviä. Tallikäynti on yksi yrittäjien saamista jäseneduista.

Tallineuvojien yhteystiedot

Tallitoimintaan liittyvät kysymykset ja huomautukset

SRL:n seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä käsittelee liiton jäsentalleihin kohdistuvia huomautuksia ja valituksia. Valitukset kirjataan. Nimettömiä ja vailla yhteystietoja olevia valituksia ei käsitellä. Valitustapauksissa yrittäjään ollaan yhteydessä, vakavissa tapauksissa käydään paikan päällä. Talliyrittäjiltä pyydetään kirjallinen vastine. Vakavat ja toistuvat valitukset esitetään johtoryhmän päätöksellä liiton hallituksen käsiteltäväksi. Jäsentallien erottamisesta päättää aina liiton hallitus.