SRL

Kerro kaverille:

Suomen Ratsastajainliiton jäsentallit

SRL:n jäsentallit on jaettu neljään luokitukseen: ratsastuskouluihin, harrastetalleihin, yksityistalleihin ja vaellustalleihin sekä vuoden 2016 alusta myös uusi luokitus Hevosavusteiset palvelut. Jäsentallien toiminnan painopisteinä ovat hevosen hyvinvointi, turvallisuus, hevostaidot ja ammattitaitoinen henkilökunta. SRL tarkastaa tallin toimintaperiaatteet ennen sen hyväksymistä jäseneksi. Hyväksytty talli sitoutuu ylläpitämään liiton toimintaperiaatteiden mukaista toimintaa.

Ratsastajainliitto tukee ja ohjeistaa jäsentallien toimintaa koulutusten, edunvalvonnan ja tallineuvojien asiantuntijapalveluiden kautta. Tallineuvojat suorittavat 1-2 vuoden välein tallikäynnin jokaiseen liiton jäsentalliin. Tallikäynnillä tutustutaan käytännön tilanteeseen ja opastetaan hevosen hyvinvoinnissa, turvallisuudessa ja asiakaspalvelussa. Tallikäynneistä laaditaan kirjallinen raportti, joka lähetetään myös talliyrittäjälle.

Ratsastajainliitto asettaa jäsentalleille tiettyjä perusvaatimuksia. Ratsastajainliiton jäsentallilla on koulutettu henkilökunta, sopivat opetushevoset sekä turvalliset puitteet ratsastamiselle ja harrastamiselle.

Ratsastajainliiton jäsentallit kuuluvat ns. Green Card -järjestelmään. Järjestelmässä kaikilla säännöllisesti ratsastusta harrastaville on voimassa oleva Ratsastajainliiton jäsenseuran jäsenkortti tai Green Card -kortti. Molempiin kortteihin sisältyy tapaturmavakuutus ratsastusta harrastettaessa.

Tilastotietoa jäsentallien lukumäärästä ja ratsastuksen harrastajista


Jäsentallien kriteerit löytyvät logojen alta:

Tallineuvojat 2016SRL tallipäällikkö/ tallineuvoja (Etelä-Suomen alue, itäinen puoli)
Kielo Kestinmäki
kielo.kestinmaki@ratsastus.fi
Puh. 050 3000 769

Tallineuvoja (Pohjois-Suomi)
Antti Heikkilä
antti.heikkila@ratsastus.fi
Puh. 040 529 4975

Tallineuvoja (Lounais-Suomi, Pohjanmaa)
Rosali Kivitie
rosali.kivitie@ratsastus.fi
Puh. 0400 386 647


Tallineuvoja (Keski-Suomi)
Tero Kortelainen
tero.kortelainen@ratsastus.fi
040 7414978

Valitukset

SRL:n seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä käsittelee liiton jäsentalleihin kohdistuvia huomautuksia ja valituksia. Valitukset kirjataan. Nimettömiä ja vailla yhteystietoja olevia valituksia ei käsitellä. Valitustapauksissa yrittäjään ollaan yhteydessä, vakavissa tapauksissa käydään paikan päällä. Talliyrittäjiltä pyydetään kirjallinen vastine. Vakavat ja toistuvat valitukset esitetään johtoryhmän päätöksellä liiton hallituksen käsiteltäväksi. Jäsentallien erottamisesta päättää aina liiton hallitus.

Valitustapauksissa ota yhteyttä: kielo.kestinmaki@ratsastus.fi tai 050 3000769